Forviklinger for kontrollørene

Stortingets kontrollkomite er grenseløse i sin iver etter å framstå som viktige. Det neste blir at de forlanger egne etterforskere selv om det blir tydeligere for alle at det hele kun er et politisk spill som har fint lite med konstitusjonelt ansvar å gjøre. Dropp å invitere Solberg og Stoltenberg på lørdag, skriver redaktør Lerø.

Regjeringen har brukt tre og et halvt år på å forbedre beredskapen, men det er ikke blitt særlig bedre sier Riksrevisjonen. Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite har satt seg fore å løse problemene på et par uker, for «slik kan vi ikke ha det», sier komiteens leder Martin Kolberg (A). Han vil ha strakstiltak før sommeren. Derfor er det i hurten og sturten kalt inn til kontrollhøring på lørdag. (Kom ikke å si at politikerne ikke jobber.) Deretter skal komiteen jobbe overtid med å lage en rapport som skal behandles i Stortinget 18 juni. Høyt tempo. Men det er de som løper fort som får gjort noe, tenker komiteen.

Med hastverk følger det lastverk. Statsminister Erna Solberg har skapt problemer for komiteen ved å gjøre det hun blir bedt om, nemlig å forklare seg om hva statsministerens og hennes kontor har gjort for å bedre beredskapen. Det har ikke Erna Solberg imot. Martin Kolberg sier imidlertid til Dagens Næringsliv at han ikke ønsker at Solberg skal komme til høringen. Hun bør sende enn annen. Det er blir litt mye av det gode med Solberg. For det ene trekker det andre med seg. Skal Solberg møte, vil Høyre og Frp også innkalle Jens Stoltenberg. Han var tross alt statsminister i halve den tiden Riksrevisjonene har sett nærmere på, fra høsten 2011 og fram til og med november 2014. Når komiteen innkaller, forventer en at de som blir innkalt,slipper alt de har i hendene og innfinner seg til rett tid. Det hjelper visst ikke at man er generalsekretær i NATO. De er bare å komme. Stoltenberg har ennå ikke fått noen innkalling.

Komiteen forventer altså at NATO generalsekretær skal stå på pinne for dem. Ryktene går om at Stoltenberg skal være i Oslo til helgen. Så det kan ordne seg. Men Kolberg er selvsagt ikke interessert i at Jens Stoltenberg skal kalles inn til høring. Grete Faremo som var justisminister, er også kalt inn.

Desto mer Martin Kolberg rører i grøten, desto mer kommer denne høringen til å handle om at regjeringen har gjort for å rydde opp etter Arbeiderpartiet. Erna Solberg kommer med hevdet hode til høringen. Det gjør justisminister Anders Anundsen. De vil hevde at Riksrevisjonen gir en grei beskrivelse av «snøen som falt i fjor». De vil snakke seg varm om alt de har på gang for å rydde opp. Det kan fort bli noe «Trond Giske-aktig» over både Erna Solberg og Anders Anundsen i høringen ettersom de mener de har en god sak og at det ikke er noen som helst fare for mistillit. Trond Giske vise med all mulig tydelighet at han ikke brydde seg nevneverdig med komiteens anliggender. Han brukte anledning til å få fokus sine egen politikk.

Riksrevisjonens rapport er en belastning for regjeringen. Det vil den i mindre grad være etter høringen. For her handler det ikke først og fremst om kontroll, det er primært et politisk spill som foregår.

Når statsministeren dras inn i en kontrollhøring, vil det danne presidens. Det kan alltid gis en grunn for at statsministeren bør innkalles. Dermed er det hele regjeringen som skal kontrolleres.

I forbindelse med Telenor-høringen innhentet komiteen på egen hånd en juridisk vurdering av hva taushetsplikten i praksis betyr for styremedlemmer. De godtok ikke ekspertisen i forvaltningen. Det var også et nytt trekk i utviklingen. Komiteen vil altså vil ha mulighet til å taue inn uavhengige eksperter som kan overprøve den juridiske ekspertisen en statsråd rår over. Det kan bli mer av det, om ikke Stortinget bestemmer seg for sette foten ned.

Det er blitt tatt til orde for at det ikke er godt nok at stortingsrepresentantene stiller mer eller mindre godt forberedte spørsmål. Det neste kan bli at komiteen kan kreve en liten stab at «etterforskere» som skal forsøke å finne ut hva som har skjedd.

Kontroll har en tendens til å balle på seg. Det er alltid noe en kan dukke lenger ned i eller noe mer en kan se nærmere på. Det er bare å  se hvor mye tilsynene og Riksrevisjonen legger på seg.

Det er vanskelig for kontrollkomiteen å sette en stopper for seg selv. Nå har de satt i gang noe de egentlig ikke ønsker, at både Erna Salberg og Jens Stoltenberg skal møte.  Men Martin Kolberg vil ikke være med på at et er han som har skylden. Det er Høyre som trapper opp, for de kan bare la en annen svare på vegne av statsministeren, sier han.

Eriks Skutle, Høyrers medlem av komiteen sier Ap bare en å droppe innkallingen av Erna Solberg, så kan de droppe å kalle inn Jens Stoltenberg. Det vil ikke Martin Kolberg, for han synes han har et så stort ansvar at han ikke kan noe annet ennå innkalle Erna Solberg.

Erna Solberg er med på spillet. Den som ikke liker det Martin Kolberg har stelt i stand, er Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Støre bør ryddet opp på kammerset og ikke la Martin Kolbergs kontrollspill bre seg ut av alle grenser.