Kvoteflyktninger i politisk spill

Det er en skam at Norge ikke bidrar med mer for å gi hjelp til flytninger fra Syria, men det er slett ikke sikkert det beste er å hente flere tusener til Norge i 2015, skriver redaktør Magne Lerø.

Venstre støtter en regjering som strammer inn flyktningpolitikken, men når det gjelder å ta imot flere flyktninger fra Syria, vil de være best i klassen. Minst 10 000 flere kvoteflyktninger fra Syria i løpet av i år og neste år, har landsmøtet vedtatt. Det er mer å oppfatte som et fromt ønske enn en praktisk politikk. Det Venstre mangler er en plan eller vilje til å pålegge kommunene å bosette flytninger.  Det hjelper ikke å si at «statlige myndigheter i større grad aktivt oppsøker potensielle vertskapskommuner». Å opprette en rekke nye flyktningmottak for og la syriske flytninger bo der i årevis er en dårlig løsning. Det er fortsatt over 5000 flykninger som venter på å flytte ut av et flyktningmottak. Noen bor der i årevis. Det er en uverdig situasjon. Venstre bør begynne her- det må innføres tvangsbosetting for kommunene om vi skal ta imot minst 10 000 flere syriske kvoteflyktninger i år og neste år.

Det kan bli flertall på Aps landsmøte til å ta imot 3-5000 flere kvoteflyktninger fra Syria. Skal det fungere, må det tas i bruk sterkere virkemidler i forhold til kommunene.

Frp gleder seg over at det i første kvartal kom 22 prosent færre flytninger til Norge enn på samme tid i fjor. Ikke siden 2007 har så få kommet til Norge. Mazyar Kesvari, innvandringspolitisk talsmann, sier til NTB at grunnen er at Frp har kommet inn i regjeringen. Mulig det, og det nytter ikke å ta fra Frp denne «gladsaken».  Jo, det er nettopp det flertallet på Stortinget akter å gjøre.  Det som blir vedtatt på Aps landsmøte, kan ikke Venstre noe annet enn å slutte seg til. Det er lite sannsynlig at landsmøtet i Ap avviser å øke antallet kvoteflyktninger fra Syria. Det er nok langt lettere å samle seg om det enn en liberalisering av flyktningpolitikken, som også noen tar til orde for. Jonas Gahr Støre har avvist en generell liberalisering av flyktningpolitikken. Han får nok landsmøtet med å at den fortsatt skal være «streng og rettferdig».

Økonomien i EU-landene er dårlig og det er en voksende motstand mot innvandring i de fleste EU-landene. Derfor er det liten vilje til å ta imot kvoteflyktninger fra Syria

Gladsak for Frp

Antall flyktninger blir neppe noen «gladsak» for Frp neste år. Da kommer antallet flytninger til å øke fordi Ap og Venstre vil det og har overkjørt Frp i Stortinget.

Det er 3,9 millioner registrerte syriske flyktninger i nabolandene Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt og Irak. Bare 2 prosent er blitt tatt imot i andre land.

Nye flytninger kommer nå også fra Jemen. Det skjer en brutal undertrykkelse flere stede i arabiske verden. Det er konflikter i Afrika som fører til at flytninger drar nordover mot Europa. Tusenvis av flytninger har dødd i forsøket på å ta seg over Middelhavet i farkoster som ikke har holdt mål. I Hellas og Italia for eksempel, lever titusener av flytninger under elendige og nedverdigende forhold.

FNs flyktningkonvensjon er i ferd med å bli en papirbestemmelse. Landene i Vesten vil ikke ta imot millioner av flytninger, ikke titusener en gang. Økonomien i EU-landene er dårlig og det er en voksende motstand mot innvandring i de fleste EU-landene. Derfor er det liten vilje til å ta imot kvoteflyktninger fra Syria

Jernring

Noen i EU har tatt til orde for å bygge en jernring rundt Europa. Det vil utfordre de humane verdiene vi bygger på. Det er brutalt å stoppe mennesker på flukt.

Et alternativ er å sørge for at nabolandene til Syria for eksempel får hjelp til å gi flytningene levelige forhold. Mye kan gjøres ved å bygge skikkelige leire, sørge for mat, helsehjelp, skolegang og en infrastruktur som fungerer. De fleste flytninger håper å komme hjem igjen. De håper intenst at de kun midlertidig må være på flukt.

Vi kan hjelpe 10 ganger så mange i nærområdene framfor å bosette de i Norge. Statsminister Erna Solberg har tidligere sagt at det er like viktig å hjelpe mennesker i det området de hører til framfor å hente flere til Norge. Hun må vise at hun mener det i praksis. I revidert budsjett som snart skal legges fram, bør det bevilges noen milliarder ekstra til samarbeidsprosjekter med nabolandene i Syria. Norge bør ta mål av seg til å kunne gi et par hundre tusen flytninger levelige forhold der de befinner seg.

Det er en drøm å tro at problemene kan løses ved at landene i Vesten tar imot langt flere kvoteflyktninger. Det er bare Sverige som for tiden kjøre den åpne dørs politikk- så lenge det varer. Sverige sliter alvorlig med å integrere alle flytningene de tar imot. Det politiske flertallet hos oss er opptatt av å forhindre «svenske tilstander». Da får vi heller stille med noen milliarder og ta ansvar på den måten.