Norsk Tipping i saksa

Først blir hele styret kastet etter et rekordresultat, så får de flengende kritikk for å ha rapportert for seint og nå blir det ekstraordinær generalforsamling. Det gir mening dersom regjeringen har planer om å endre spillpolitikken.

Da styret i Norsk Tipping måtte marsjere ut av styrerommet i samlet flokk for et par uker siden, ville ikke kulturminister Thorild Widvey være med på at dette var spesielt dramatisk.

– Det er ingen dramatikk som ligger bak. Alle i styret har sittet lengre enn to perioder, og vi har sett etter fornying, uttalte hun til Aftenposten da.

– Å kaste hele styret gjør man gjerne når det er en dramatisk situasjon i selskapet, men det motsatte er tilfellet her, uttalte styreleder Lars Sponheim etter å ha lagt fram resultat for 2014 som viste sterk vekst og et rekordhøyt overskudd. Lars Sponheim i gammel, kjent stil, ville nok ha hudflettet kulturministeren, men slikt tar seg ikke ut for en fylkesmann. Sponheim nøyde seg med å si at han gjerne hadde fortsatt i styret og at det var uheldig for selskapet at hele styret ble skiftet ut på en gang.

Både den ene og andre tenkte nok at det måtte ligge noe mer bak enn at kulturministeren hadde blitt akutt opptatt av radikal styrefornyelse.

For en uke siden rykket Widveys høyre hånd, statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) ut med beskjed om at de det skal holdes en ekstraordinær generalforsamling der selskapet blir bedt om å svare på hvorledes de kan drive mer effektivt.

– Rapporteringen på effektivitet har vært mangelfull og levert for seint. Det er grunnen til at kulturministeren innkaller til ekstraordinær generalforsamling, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) i Kulturdepartementet.

Det er det forrige styret som har ansvaret for det – og det må være en del av forklaringen på hvorfor hele gjengen fikk sparken.

Norsk Tipping skulle ha levert en fullstendig rapport om pengebruk til kulturministeren 15. mars. Rapporten ble først sendt 9. april.

– Alle rapporter fra alle statlige virksomheter bør leveres i tide, sier Borgundvaag til NRK.

Kulturdepartementet mener dessuten at rapporten er mangelfull ved at de ikke finner en «redegjørelse for utviklingen i sentrale kostnadsparametre» der.

Det var Riksrevisjonen som først stilte spørsmål ved om «styret og ledelsen i tilstrekkelig grad har satt krav til effektiv drift og ressursbruk, og om disse er ambisiøse nok». At Riksrevisjonen stiller spørsmål, er ikke noe nytt. Da Trond Giske var kulturminister fikk Riksrevisjonen svar på tiltale. Han mente de måtte ta inn over seg at Norsk Tipping ikke lenger er et forvaltningsforetak, men en konkurranseutsatt bedrift. Det ser det ut til at de revisjonsfikserte pengetellerne har problemer med å få med seg.

ExtraStiftelsen

Ellers har ExtraStiftelsen, med 28 helseorganisasjoner i ryggen, gått hardt ut mot Norsk Tipping med påstander om at de urettmessig har forsynt seg med 1,4 milliarder kroner som skulle gått til helsetiltak. Torbjørn Almlid, avmønstrende direktør i Norsk Tipping, avviser påstandene.

Hva Norsk Tipping skal ta seg betalt for de tjenester de har levert til EkstraStiftelsen, kan det ikke være vanskelig å finne ut av. Norsk Tipping kan ikke ha noen nevneverdig egeninteresse av å forsyne seg ut over rimelighetens grenser. Det er politikernes oppgave å fordele overskuddet mellom idrett, helseformål og andre ideelle formål.

En tidsfrist er en tidsfrist, men er det noen som bør ha forståelse for at en tidsfrist noen ganger ikke holder, så er det politikere. Departementet bedriver anstaltmakeri av billigste merke når de kommer trekkende med at det er så fryktelig alvorlig at en rapport ikke kommer 15. mars, men 9. april, når endatil påsken ligger i mellom.

Departementet har fått det for seg at Norsk Tipping kan drives billigere, men vi har ikke hørt et knyst om hva de skal bruke mindre penger på. Har de for mange ansatte, er lønningene for høye eller premiene for gigantiske?

Hva er poenget?

Og hva er poenget med en ekstraordinær generalforsamling om kort tid? Det nye styret trenger mer tid før de kan gi skikkelig svar på de spørsmål som er stilt.

Dersom regjeringen vil endre spillpolitikken, gir utspillene fra departementet mening. Da trenger de et nytt styre ledet av en kvinne som sier hun stemmer Høyre, Linda Bernander Silseth. Lars Sponheim ville stått fram som en forsvarer av status quo. Ved å gjøre et stort poeng av at Norsk Tipping ikke driver effektivt, at de ikke overholder frister og ikke en gang svarer på det de blir spurt om, underbygger de en påstand, når den en gang kommer, om at det er nødvendig å ta omfattende grep. Det er også bestilt en ekstern vurdering som vi må regne med skal begrunne behovet for omfattende endringer.

Torsdag ble det kjent at Lotteritilsynet har levert en rapport der det heter at dagens monopolmodell vil være den beste hvis man klarer å stenge utenlandske aktører ute. På nett har utenlandske aktører i dag en markedsandel på 60 prosent. Derfor kan den beste løsningen være å avvikle spillmonopolet, gitt at de utenlandske selskapene retter seg etter norske myndigheters krav, mener Lotteritilsynet.

Her opptrer et tilsyn som forventet. De forholder seg til dagens regler og lar politikerne utforme politikken framover. De formulerer seg på en måte som setter døra på gløtt dersom politikerne akter å gå inn nye dører.

Denne regien sluker neppe KrF og Venstre. Det er ikke flertall for omfattende endringer i norsk spillpolitikk. Men hvis departementet kan få styret til å kutte noen kostander i Norsk Tipping, kan de regne med tre ganger tre hurra fra Stortinget.