Økende arbeidsledighet

Den konkurransekraften regjeringen snakker om, har olje- og leverandørindustrien liten nytte av. Omstilling er svaret, og da er det fornuftig å øke bevilgningene til Innovasjon Norge eller stille mer risikokapital til disposisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Lav arbeidsledighet er mål nummer én, sies det med jevne mellomrom fra Arbeiderparti. Regjeringen bedyrer også at høy sysselsetting er en prioritert oppgave. Erna Solberg er opptatt av å vise at hennes regjering har den beste politikken for å sikre lav arbeidsledighet. I Dagens Næringsliv i dag legger hun skyldes på de rødgrønne for at det har gått tapt tusenvis av arbeidsplasser innen olje- og leverandørindustrien de siste årene. Solberg mener det var for dårlig konkurransekraft som gjorde at en rekke store oppdrag fra oljeselskapene gikk til utlendinger i perioden november 2012 til februar 2013. Hadde regjeringens satsing på skattekutt og forenklinger for næringslivet vært igangsatt tidligere, ville konkurransekraften vært forbedret og norske bedrifter ville vunnet anbudene.

Dette forsøket på å legge skylden på de rødgrønne for tapte arbeidsplasser innen olje- og leverandørindustrien, er av det billige slaget. Problemet i Norge er at kostnadsnivået er for høyt. Derfor taper vi anbud. Når oljeprisen har sunket nærmere 50 prosent, har det ført til kraftig fall i investeringene. Det er den andre grunnen til at leverandørindustrien har problemer.

Erna Solberg kan umulig mene at om hun får sitte med makten noen år til, vil problemene for leverandørindustrien løse seg fordi hun vil føre en politikk som gir økt konkurransekraft. Alle regjeringer har de siste tiårene snakket om forenkling for næringslivet. De har alle fått til noe. Hvor mye Erna Solbergs regjering vil få til, er ikke godt å si. Den økte konkurransekraften Solberg snakker om, har de ikke merket særlig mye til i leverandørindustrien. Regjeringen har redusert formueskatten. Ifølge økonomene i Finansdepartementet kan det ikke påvises noen effekt i forhold til sysselsetting. Det er ingen jubel å høre fra leverandørindustrien for dette tiltaket.

Ordførere samles

Ordfører i Stavanger, Christine Sage Helgø (H), har i dag invitert kystkommuner fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør får å drøfte situasjonen for leverandørindustrien og hvordan de kan jobbe sammen for å få regjeringen på banen. I neste uke samler næringsminister Monica Mæland en rekke toppledere innen industrien for diskutere hvordan det kan skapes konkurransekraft og drives igjennom omstilling.

Om lag 15 000 arbeidsplasser er gått tapt siden oljeprisen ble bortimot halvert. Statistisk Sentralbyrå regner med at 30 000 arbeidsplasser i denne sektoren vil forsvinne de nærmest årene. Vi kan forvente at ledigheten stiger fra 3,3 til 4,1 prosent. Det er fortsatt lavt sammenliknet med alle andre land i Europa, men for mange kommuner langs kysten er det store tapet av arbeidsplasser dramatisk.

Regjeringen er opptatt av å gjøre det mer lønnsomt å drive næringslivsvirksomhet ved å gjøre rammebetingelsene bedre. Derfor vil de senke selskapsskatten. Det vil gi større positive virkninger enn å redusere formueskatten. Det som vil virke mest effektivt, er å redusere arbeidsgiveravgiften.

Men disse tiltakene vil i liten grad løse problemene for olje og leverandørindustrien. På møtet i Stavanger i dag vil noen ta til orde for at det raskt må åpnes for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Det kan nok Høyre og Frp samle seg om, men det spørs om de får med seg Ap.

Det regjeringen kan gjøre, er å øke bevilgningene til Innovasjon Norge. Skal leverandørindustrien lykkes i omstilling, trenges det risikokapital

For vel en uke siden ble det tatt til orde for at Statoil burde tas av børs slik at staten som eneeier kunne sørge for å gi de store oppdragene til norske bedrifter. Det ligger milevis fra den politikken regjeringen vil føre.

Svaret på utfordringen er omstilling. Regjeringen vet ikke hva som skal erstatte olje og gass. Industrien vet det ikke selv en gang. Noen sterke bedrifter vil klare seg. Vi skal drive med olje og gass flere tiår ennå. Men en del bedrifter vil gå dukken – og antallet arbeidsplasser vil bli redusert.

Ny industri

Det må skapes ny industri. Det er innovasjon som må skje. I Østfold har industrien blitt bygget ned. Også her er utfordringen innovasjon. Finansavisen har i dag et eksempel på hva vi snakker om. Hans Olav Bjerketvedt og kona Anne-Lene har fått det for seg at Østfold skal slå Hardanger på epler. I løpet av neste år har han plantet ut 35 000 epletrær som dyrkes økologisk. De eplene som ikke tilfredsstiller de strengeste kravene, blir det eplejuice av. Han investerer også i eget presseri.

Han hadde ikke kommet i gang med dette uten støtte fra Innovasjon Norge, sier han. Slik er det overalt. Det er mennesker som har ideer og som selv vil bruke mye tid og penger på å få dem realisert. Men de mangler finansiering. I teorien skal markedet være i stand til å finansiere gode prosjekter. Slik er det ikke i praksis. Investeringsvilje og investeringsevnen er ikke stor nok hos de som har kapital. Bankene våger for lite. Alt for mange sylter verdiene sine ned i eiendom. Det blir det fint lite verdiskaping av.

Det regjeringen kan gjøre, er å øke bevilgningene til Innovasjon Norge. Skal leverandørindustrien lykkes i omstilling, trenges det risikokapital. Med flere tusen milliarder i oljefondet, er Norge i en unik posisjon. Vi har ressurser som kan settes inn for å fremme omstilling. Det er ikke snakk om å subsidiere ulønnsom industri, men satse der potensialet for lønnsomhet er til stede

Det kan være det er formålstjenlig å opprette et fond med kapital både fra privat og staten som skal investere i nye industriprosjekter og drive en aktiv eierstyring.

Det er viktig at vi ikke gir opp å produsere varer og tjenester som vi kan selge til utlandet.