Politi mot katolikker

Politiet bør bruke tiden på noe mer fornuftig enn å telle katolikker. Det dreier seg ikke om bedrageri og underslagslag, men at Den katolske kirke har tatt seg til rette omtrent som andre kirkesamfunn og i tråd med den praksis staten påla Den norske kirke å følge, skriver redaktør Magne Lerø.

I slutten av februar forlangte politiet å få komme inn i boligen til biskop Bernt Eidsvig og kontorene til Den katolske kirke for å beslaglegge bevis. De fikk vite de var tiltalt for medlemsjuks og underslag på 50 millioner kroner. Det var en drøm av en pressesak. «Disse katolikkene, er det ikke overgrep, så er det underslag» – ingen sa det slik, men i sosiale medier florerte assosiasjonene. Det tok knapt et minutt før en massiv forhåndsdømming var i gang. Mediene viste til at de ansvarlige i AUF måtte i fengsel da de ble tatt for grovt medlemsjuks. Skandalen var et faktum. Folk så for seg biskop Bernt Eidsvig i rundsnipp i luftegården sammen med hardbarkede kriminelle.

Bernt Eidsvig erkjenner ingen straffeskyld. Det gjør heller ikke økonomisjefen. I går la Den katolske kirke fram en rapport der de konkluderer med at de ikke har brutt loven, men at de kan ha tolket den feil og fulgte en praksis som er kritikkverdig. Derfor hadde da også ledelsen bestemt at de skulle endre metode. Bernt Eidsvig har tatt ansvaret for at en mer betryggende praksis ikke var innført.

Enda flere medlemmer

Den katolske kirke mener de har rundt 130 000 medlemmer. I fjor fikk de støtte for 120 000. De mener selv at det er flere titusener katolikker i landet som de ikke har kontakt med. Så skulle de fått støtte ut fra den støttepraksis som Den norske kirke nyter godt av, kan de argumentere for at de skulle hatt flere titalls millioner mer i støtte enn de har fått.

Problemet er at de ikke har fått bekreftet medlemskapet til rundt 20 000 som de har fått støtte for. Det har jobbet noen titalls mennesker i flere måneder for å få bekreftet medlemstallet. Antallet medlemmer øker dag for dag.

Når man skal bedømme en handling, er det ikke uten relevans å se hvordan det foregår i den sektoren man opererer i. Lover tolkes ut fra den praksis myndigheter aksepterer. Katolikkenes medlemstelling ligger ikke langt unna praksisen i de norske avdelingen av folkekirken i Sverige og Island.

Den norske kirke er et tvilsomt kapittel for seg. Først i 1999 fikk Den norske kirke et eget medlemsregister. Fra 1993 hadde opplysninger om dåp, inn og utmeldinger blitt registrert i Folkeregisteret. Staten mente det var for kostbart å la Den norske kirke få et eget register. En kunne jo vente 60-80 år. Da ville en ha fått registrert alle døde, inn- og utmeldinger og en ville sitte igjen med et riktig register.

Da politikerne ville gi Den norske kirke økt selvstyre, fikk de et problem. For å få flere til stemme ved kirkevalget, måtte de vite hvem som var medlem. Løsningen ble å sende stemmekort i posten til alle som var registrert som medlemmer.  Men hvordan skulle man få til et medlemsregister i utgangspunktet? Jo, man la først hele folkeregisteret over i Den norske kirkes medlemsregister. Deretter begynte man å fjerne folk. Man hadde jo oversikt over hvem som var medlem i andre trossamfunn, hvem som var utmeldt osv. I alt ble nærmere 700 000 mennesker strøket av medlemslistene. Da det ble sendt ut valgkort 2005 haglet protestene, blant annet fra folk som var meldt ut for lenge siden eller som aldri hadde meldt seg inn i Den norske kirke. «Sorry, vi melder deg ut», var svaret de fikk da de protesterte. Utsendelsen av valgkortene førte til en nødvendig opprydning. Det viste deg at over 100 000 personer hadde vært ulovlig registret som medlemmer i Den norske kirke i mellom 9-12 år. Sannsynligvis er det i dag fortsatt noen tusenvis som er feilaktig ført om som medlemmer i Den norske kirke.

Tvilsom praksis

Staten har utvilsomt godt med svin på skogen når det gjelder brudd på personopplysningsloven. Den katolske kirke har langt på vei fulgt samme tvilsomme praksis som staten la opp til for Den norske kirke. Først har en registrert medlemmer, bekreftelsene er kommet i ettertid. Søker en på polske navn i telefonkatalogen, kan en regne med at om lag 90 prosent av dem er katolikker. De kan da registreres som medlemmer. Deretter tar en kontakt – og beklager dersom noen er først feilaktig opp.

Denne saken minner om oppstyret rundt stortingsrepresentantene pensjoner. Riksrevisjonen og pensjonseksperter mente endatil at både Kjell Magne Bondevik og Gro Harlem Brundtland og 10 andre stortingsrepresentanter måtte regnes som trygdemisbrukere. Det var de selvsagt ikke. Regelverket hang ikke på greip og praksis var utflytende.

Problemer at er Personopplysningloven ikke er laget for å dekke hvordan medlemskap i et kirkesamfunn skal registreres blant innvandrere. Dessuten har vi i dag strenge restriksjoner på telefonhenvendelser til privatpersoner. Det er garantert noen som vil hevde at det å ringe folk og spørre om de er katolikker, ikke er tillatt.

Fylkesmannen i Oslo fant plutselig på at de ville anmelde Den katolske kirke mens de hadde en tilsynssak gående. Det var imidlertid ikke denne anmeldelsen som fikk politiet til å aksjonere. Dagen før hadde det kommet en anmeldelse fra en privatperson som hørte til kirken. Det er ganske sannsynlig at Fylkesmannen i Oslo hang seg på anmeldelsen for ikke å bli kritisert for passivitet i forhold til lovbrudd

Denne saken minner om oppstyret rundt stortingsrepresentantene pensjoner. Riksrevisjonen og pensjonseksperter mente endatil at både Kjell Magne Bondevik og Gro Harlem Brundtland og 10 andre stortingsrepresentanter måtte regnes som trygdemisbrukere. Det var de selvsagt ikke. Regelverket hang ikke på greip og praksis var utflytende. Kun i et tilfelle ble det godtgjort at reglene var brudd.

Den typen brudd på loven Den katolske kirke har gjort seg skyld i, kan for øvrig sammenliknes med brudd på loven om offentlige innkjøp. Stortinget selv og en rekke av departementene har brutt denne flere ganger. Og staten har brutt loven om Personvernopplysninger.

Den katolske kirke bør ikke behandles annerledes enn Den norske kirke. Derfor bør en se på finansiering av trossamfunn på nytt. Vi har utviklet et lovverk som vil rammen Den katolske kirke hardt om det skal følges ned i detaljene. Lovverket tar ikke hensyn til konsekvensene av den øke innvandringen av katolikker som vitterlig er og regner seg medlemmer av Den katolske kirke lenge før de har forstått poenget med å registrere seg. De må dessuten vente til de har fått norsk personnummer før de kan bli medlem. Og den kverna kan male sakte.