Sps nye optimisme

Trygve Slagsvold Vedum har overbevist som leder, og Sp får nå solid drahjelp av sentraliseringsiveren som preger regjeringen. Det er slett ikke umulig de kan bli like store som Frp ved valget i 2017, skriver redaktør Magne Lerø.

Er det noen som fortjener et landsmøte i fredens og harmoniens tegn, så er det Senterpartiet. Når de i dag samles til landsmøte, er det endatil et optimistisk drag over partiet. De kryper oppover på meningsmålingene. De har lagt striden rundt Liv Signe Navarsete bak seg, og ingen utfordrer Ola Borten Moe som nestleder. I fjor var det innpå halvparten av landsmøtet som ikke lenger ville ha Borten Moe med i ledelsen fordi han samarbeidet så dårlig med Navarsete.

Konfliktene brøt på dypt plan i Sp. Det handlet både om personer og politisk linje. Flere kommentatorer hevdet at Sp neppe ville klare å reise seg igjen etter flere år med strid og splid. Flere tvilte på om Trygve Slagsvold Vedum hadde nok tyngde og erfaring til å fungere som brobygger mellom fløyene i partiet.

Slagsvold Vedum har imponert som leder for partiet. Han formidler overskudd og raushet, er kjapp i replikken og på hugget i de debatter han deltar i. Det var tungt i starten, og hans optimistiske, offensive stil virket noe påtatt.  Tvilen om han ville lykkes rådde grunnen. Nå er Sp i medvind på meningsmålingene, og Vedums stil passer til utviklingen i partiet. Optimismen sprer seg.

Trygve Slagsvold Vedum har ingen planer om å skrive bok. Ha strekker seg ikke lenger enn til å skrive en tale. Så er det også Sp og SV ganske forskjellige som partier

 

Før lunch i dag entrer Slagsvold Vedum landsmøtets talerstol for å slippe løs optimismen over delegatene. Han pleier vanligvis ikke bruke manus, men denne gang har han skrevet hele talen, sier han til NRK/Politisk kvarter. Det blir neppe kjedelig. Slagsvold Vedum har nok lagt inn mange nok friske fraspark og en latterkule som vil skape god stemning. Det kan se ut som om Slagsvold Vedum klarer det Audun Lysbakken sliter med, å tenne gnisten i partiet. Lysbakken skriver bok og leverer politiske innhold på område etter område. De tillitsvalgte hører og hører, men det tar ikke skikkelig tak i dem. De sitter fast i nederlaget. Hvis SV av eller annen grunn skulle øke på meningsmålingene, ville Lysbakken også fått drahjelp. Lysbakken er også en offensiv leder. Han har humør og driv, men har får for tiden ikke uttelling for sin offensive holdning.

Skriver tale

Trygve Slagsvold Vedum har ingen planer om å skrive bok. Han strekker seg ikke lenger enn til å skrive en tale. Så er også Sp og SV ganske forskjellige som partier. SV vil være et ideologisk styrt parti. Der gjør det som godt med en partileder som skriver bok. Sp hører til i den pragmatiske fløy der det er løsninger som teller, ikke ideologi og «på papiret-politikk». Sp var tidligere på borgerlig side, men kjempet seg igjennom åtte år som del av den rødgrønne regjeringen. De er åpne for å samarbeide både til høyre og venstre. Sammen med KrF er de et genuint sentrumsparti. Men et samarbeid med Høyre med Frp på slep, er utelukket. Drømmen for Sp er å danne regjeringen med Ap og KrF.

Sp vil strekke seg langt for komme i regjeringsposisjon. De vet at de får størst gjennomslag for sine hjertesaker, saker som er i bøndenes og distriktenes interesser, ved å sitte i regjering.

Om Sp skal bevege seg mot høyre eller venstre, er det delte meninger om i partiet. Ola Borten Moe hører til høyresiden, i alle fall i den forstand at han har lite sans for å sitte i en regjering med SV. En debatt om regjeringskonstellasjoner vil Slagsvold Vedum utsette til våren 2017. Da kan det være Sp ikke ligger langt unna Frp i oppslutning. Ola Borten Moe spår i dag at det vil skje.

Lov å tenke høyt

Slagsvold Vedum er opptatt av å ikke låse diskusjonene om politikk og veivalg. Det var dette Liv Signe Navarsete ble kritisert for. Det endte fort opp i en diskusjon om for eller imot hennes linje. «Vi kjører åpen debatt», sier Slagsvold Vedum, «og så konkluderer vi når tiden er inne for det». Det skal være lov og tenke høyt og fritt i Sp.

Slagsvold Vedum ønsker å sette alle kluter til i klampen mot sentraliseringsiveren til regjeringen. Det skjedde en betydelig sentralisering også da Sp satt i regjeringen. Det vil Sp høre minst mulig snakk om. Sentraliseringen er vanskelig å stanse. Det kan nok Sp innrømme på kammerset. Det minste en kan gjøre er å tråkke kraftig på bremsen og ikke trykke på gassen for å få opp farten på sentraliseringen. Det er det Sp mener regjeringen holder på med.

En fanesak for Sp skal være lokalsykehus. Sp vil beholde de vi i dag har og lover å sette seg på bakbeina når det er snakk om å legge ned eller sentralisere sykehustilbud. De vil motarbeide regjeringens kommunereform, er imot statlige nedslag i bedrifter, økt byråkratisering, skattelettelser som gir sosiale skjevvirkninger, svekkelse av den norske modellen gjennom konflikter med fagbevegelsen, nedbygging av landbruket og økt tilpasning til EU. Det kommer til å bli nok av saker framover der Sp kan protestere høylytt. En stor mulighet er alt langt i fanget på dem. Sp vil ikke bli med på regjeringens politireform fordi de mener den vil svekke tilstedeværelsen av politi utenfor byer og tettsteder.

I dag skal Trygve Slagsvold utfolde seg på talerstolen. I morgen kveld kan han slå seg løs på dansegulvet. Han synes begge deler er like gøy for tiden. Det er gøy å være partileder når ingen konflikter ligger og ulmer, og de tillitsvalgte tror det bare vil gå en vei; framover- og det er oppover på meningsmålingene. Og det er gøy å vite at en kan få herje på dansegulvet med dem en vil.