Coop sluker Ica

Ica Gruppen har inngått en avtale om å selge sin norske virksomhet til Coop Norge for 2,8 milliarder svenske kroner. De er avhengig av en godkjennelse av Konkurransetilsynet. Tilsynet sa nei til at ICA kunne inngå et innkjøpssamarbeid med Norgesgruppen. De ville ha fått for stor markedsmakt. Med en slik løsning ville en imidlertid klart å beholde ICA med sine Ica, Rimi og Matkroken-butikker som en relativ stor kjede. I realiteten hadde ICA blitt et underbruk under Norgesgruppen som alt har størst markedsandel. Om ICA og Norgesgruppen hadde fått innledet et samarbeid, hadde de to andre store aktørene, Coop og Rema, blitt tapere. Da de offentliggjorde planer om å innlede et innkjøpssamarbeid, var det en elegant maktdemonstrasjon og et varsel om hva Konkurransetilsynet ville få å slite med dersom de sa ja til ICA. Med Coop og Rema på samme lag hadde vi stått igjen med to store elefanter i det norske dagligvaremarkedet. Det ville blitt politisk og markedsmessig utålelig.

ICA har tapt fem milliarder i Norge de siste årene. De må finne en løsning.

– Salget av Ica Norge til Coop Norge er den beste mulige løsningen for vår virksomhet i Norge. Den innebærer at flere butikker og arbeidsplasser blir bevart enn om vi skulle drevet videre i en langt mindre skala enn i dag. Butikkene kan i tillegg oppnå lavere innkjøpspriser og bedre konkurransekraft gjennom storskalafordeler i et mer slagkraftig Coop, sier Per Strömberg, konsernsjef i Ica Gruppen, i pressemeldingen. Det er ikke godt å vite om de er så fornøyd med prisen at de ser på dette som en bedre løsning enn å eksistere under Norgesgruppens vinger.

Det var i januar 2013 Ica og Norgesgruppen annonserte at de ville inngå et samarbeid. Ennå har ikke Konkurransetilsynet klart å sette foten ned. Hva er det som er så komplisert? Mangler de kompetente saksbehandlere i tilsynet? Det er godt over grensen for et tilsyn å bruke innpå to år for på avgjør en sak. Det har klart negative virkninger for ICA å måtte vente så lenge på en avklaring.

Nå har Konkurransetilsynet 130 dager på seg for å gi et svar. De bør klare det til jul. De har jo endevendt dagligvarebransjen for å kunne svare ICA og Norgesgruppen. Det meste er utredet.

Konkurransedirektør Christine Meyer har tidligere uttalt at hun mener konkurransen i dagligvaremarkedet er svak og at det er få aktører i dagligvaremarkedet. Det må hun gjerne mene. Om Coop sluker Ica vil antallet store kjedeorganisasjoner bli redusert fra fire til tre. Dette kan ikke tilsynet gjøre noe med. De kan ikke tvinge en aktør til å drive med tap.

De kan heller ikke bestemme at også Rema skal få kjøpe en bit av ICA. De kan heller ikke starte som meglere og undersøke om Lidl eller Carrefour eller hvem det skal være, er interessert i å overta et norsk tapssluk.

Coop vil få en markedsandel på 33.8 prosent om de sluker ICA. Norgesgruppen vil være om lag fem prosent større. Dermed burde dette være en enkel sak å avgjøre. Hvis det skal være noen områder i landet der ICA og Coop blir for dominerende, får de få et pålegg om å selge noen butikker. Det skjedde da Edda Media og Apressen slo seg sammen. Konkurransetilsynet kunne ikke forhindre at vi vi fikk et stort mediekonsern mindre. Men A-pressen ble pålagt å selge noen lokalaviser til andre i områder der de fikk for stor markedsmakt.

Coops markedsandel gikk ned fra 23,3 til 22,7 prosent i fjor. Rema økte til 23,1 prosent. Nå gjør Coop Norge-sjef Svein Fanebust et skikkelig Northug-rykk. Det spørs om Rema vil svare på andre måter enn å stole på egne krefter og konsepter og klatre videre oppover selv om de ligger på bronseplass i omsetning. Det er tross alt lønnsomhet som teller på sikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *