De «putinske» verdier

Verden er nå en gang slik at de verdier vi hevder å stå for, blir sett på med forakt av milliarder av mennesker. Det er nok av de som med sitt «utenforblikk» ser et Europa i sosial oppløsning og verdimessig forfall.

På lederplass klager The Economist over at Vladimir Putin har fratatt russerne mulighetene for å bli «borgere i et normalt Vestlig demokrati». De tar det for gitt at russerne higer etter å få omskapt sitt samfunn i tråd med de verdier politikerne i Vesten snakker høyest om. Det er ønsketekning det velrenommerte magasinet bedriver. Russerne er ikke interessert i å bli vestlige. De føler ikke noe behov for å sette seg ved

Vestens føtter for å lære hvordan de skal utvikle sitt samfunn og hva de skal la prege sine liv.

I Der Spiegel tar den kontroversielle russiske filosofiprofessoren Alexandr Dugin, som blir regnet som Putins sjefsideolog, et voldsomt oppgjør med det han kaller «Vestens kulturelle rasisme». Han er lut lei den europeiske arrogansen. De vestlige verdiene kan vi ha for oss selv. Han mener liberalismen og individualismen har fått en så sterk posisjon at samfunnets verdifellesskap er i ferd med å smuldre opp. Han ser et Europa som synker ned i dekadanse.

«Ulike samfunn har ulike verdier. Det finnes ingen universelle verdier. De som blir sett på som universelle, er i virkeligheten projeksjoner av vestlige verdier. Den vestlige sivilisasjonen er en rasistisk, etnosentrisk sivilisasjon. Alle vestlige ideologer er rasister – ikke biologiske, som Hitler, men kulturelle rasister. De tror at det bare finnes én sivilisasjon, alt annet er barbari. Og denne ene sivilisasjonen bygger på demokrati, fremskritt, menneskerettigheter, markedsøkonomi og individuell identitet. Slik tenker de i Vesten, derfor er de kulturelle rasister», slik durer Dugin i vei. Som ortodoks kristen anser han seg forankret i verdier, men de har en russisk kontekst. Han hevder at det som kjennetegner Russland er at rettighetene til den enkelte er underordnet det som tjener fellesskapet. I den islamske verden står religionen over individenes rettigheter, mens Vesten preges av at rettighetene til den enkelte står over det fellesskapet er tjent med.

Handelskrigen

Nå har USA og EU med Norge på slep gått til handelskrig mot Russland fordi de etter Vestens mening bryter fundamentale menneskerettigheter i forhold til Ukraina. Hensikten med tiltakene er å presse Russland til å velge en annen kurs. Det motsatte kan fort skje. Er det noe Putin hater, så er det å bli fortalt av Vesten hva han skal foreta seg.

– Disse aksjonene vil tolkes inn i et bilde der Vesten truer Russland, og dette er tolkning store deler av det russiske folket deler med Putin. Jeg har ingen tro på at sanksjoner skaper et press om en ny kurs fra den russiske befolkningen, sier Nupi-forsker og russlandsekspert, Julie Wilhelmsen, til Klassekampen.
Israel reagerer på samme måte når de blir utsatt for press og boikott. Da gjelder det å vise at de ikke lar seg dupere av andre og blir ekstra sta og umedgjørlige.

Russland slår tilbake med tiltak som rammer deler av europeisk eksport og handel meget hardt. Den handelskrigen Vesten har startet, har bare tapere. De måtte komme etter at de Vestens ledere kjørte seg selv inn i et hjørne i konflikten rundt Krim. Nå måtte de vise at de mente alvor.

Krim er blitt russisk. Det kan ikke EU, Nato, USA eller Ukraina gjøre noe med. Det kan godt være de vestlige sanksjonene har fått Putin til å roe seg ned i forhold til Ukraina. Putin framstår ikke som en taper om de russiskvennlige opprørerne må gi opp. Han står sterkere i Russland enn noen sinne, og han har markert overfor Vesten at Russland er og vil opptre som en stormakt.

Tiden er inne for å bygge ned, ikke eskalere konflikten med Russland. Også i forhold til Russland er det dialog en kommer lengst med.

Vestens arroganse

Dugin har et poeng når han peker på at Vesten preges av arroganse i forhold til andre land. Vi i Vesten preges også av en viss naivitet eller mange på realpolitisk gangsyn når vi ser på verden rundt oss. Vi jublet for den arabiske våren for tre år siden og mente tiden endelig var kommet for at de kunne innføre demokrati, menneskerettigheter og likestilling etter vestlig modell. Slik skulle det ikke gå. Det er kaos og stridigheter som herjer i den arabiske verden, verre enn noen sinne. I den arabiske verden ser de ikke opp til, de ser ned på det Vesten representerer.

En annen illusjon er at de som innvandrer til Norge ønsker å tilpasse seg vår verdier. De kommer fra en annen kultur og bærer med seg et annet verdisett. De færreste vil gi slipp på det. De vil motsette seg tilpasning, men det skjer over tid og når neste generasjon vokser opp. Verdipluralismen i samfunnet vil øke i takt med at stadig flere har en annen kulturbakgrunn.

Slik vil de ikke ha det i Russland. De kjører hardt på det russiske. De forlanger tilpasning. De vil det skal være vanskelig å være avviker. Nasjonalismen lurer like om hjørnet. Heller det enn det ideologiske forfall og den dekadanse som preger Vesten, tenker Putin og Dugin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *