Dropp ny handlingsregel nå

Handlingsregelen ser ut til å ha utspilt sin rolle. Nå gjelder det for politikerne å holde bruken av oljepenger godt under tre prosent. Det er det norsk økonomi tåler.

Regjeringspartiene Høyre og Frp vil være avhengige av støtte fra Venstre og KrF for å få gjennom sitt budsjett når det legges fram i oktober. De to småpartiene vurderer å kreve at handlingsregelen skal endres om de skal støtte et regjerings budsjett. Kravet kommer som en reaksjon på at flere Frp-politikere krever at flere oljemilliarder skal hives inn i økonomien til diverse gode formål eller til finansiering av skattelettelser.

Handlingsregelen er en uttaksregel for Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») som ble innført av Jens Stoltenbergs første regjering i 2001. Regelen går ut på at statsbudsjettet kan ha et underskudd i størrelsesorden fire prosent av kapitalen i oljefondet ved inngangen til budsjettåret når inntektene fra oljevirksomheten blir holdt utenfor.

I sin årstale for vel to år siden sa sentralbanksjef Øystein Olsen at det var urealistisk å forvente en avkastning fra Oljefondet på fire prosent framover. Han gikk inn for å endre regelen til tre prosent. Forslaget ble umiddelbart skutt ned av Jens Stoltenberg med henvisning til at regelen ikke betydde at en skulle bruke fire prosent. Fire prosent skulle være et maksbeløp. Det avgjørende skulle være hvor mye oljepenger en kunne bruke uten at det får skadevirkninger på norsk økonomi. De siste årenes statsbudsjett har vist at Stortinget er i stand til å legge oljepengebruken langt lavere enn handlingsregelen tilsier.

Frp har for lengst innsett at de har tapt kampen om handlingsregelen. Det forsto Siv Jensen den dagen det ble klart at Frp skulle bli et regjeringsparti. Erna Solberg har hele tiden vært krystallklar på at handlingsregelen skal legges til grunn for en regjering hun leder. I budsjettet Siv Jensen vil legge fram om tre uker, tyder alt på at bruken av oljefondet vil ligge under tre prosent.

Enda et bevis på at Frp har lagt motstanden mot handlingsregelen på hylla fikk vi i går da det ble kjent at Frp har stengt nettstedet oljefondet.no. Her har partiet i god, gammel populistisk stil harselert med de andre partienes ansvarlighet og pekt på alt en kan få ved å bruke bare litt mer av oljefondet. Siv Jensen syntes nå at det er en grense for hvor hardt hun som partileder skal møte seg selv som finansminister i døra.

Flere politikere er inne på tanken om å lage en ny handlingsregel. For noen uker siden sa Aps Marianne Marthinsen til Ukeavisen Ledelse at «tre prosent bør bli det nye fire prosent».

Venstres Sveinung Rotevatn, tidligere leder for Unge Venstre, er glad for samarbeidspartenes felles kunngjøring om å kreve en ny handlingsregel. Som leder for ungdomsorganisasjonen jobbet han intenst i mange år for å få moderpartiet med på at et lavere nivå av oljepengebruk var nødvendig.

– Dette må ses i et generasjonsperspektiv. Vi går inn i en framtid med lavere petroleumsaktivitet, og det er noe vi som politikere må forberede oss på. Nå har vi en mulighet til å sette en ny strek for bruken av oljepenger, sier han til Ukeavisen Ledelse.

Rotevatn mener det å justere handlingsregelen nedover kan bidra til at politikerne blir mer ansvarlige i møtet med prioriteringer enn det man trenger å være i dag.

– Vi ser allerede nå at det brukes stadig mer oljepenger, og dette har vært en utvikling som har vist seg tydelig gjennom svært mange år. Vi er avhengige av å begynne å se for oss hvordan vi skal sette opp budsjetter som er bærekraftige også uten store oljeinntekter. Det er det vi kan gjøre nå, mener han.

Erna Solberg vil sannsynligvis konsentrere seg om å få flertall for budsjettet, ikke å få vedtatt en ny handlingsregel. Hun trenger ikke ta denne kampen mot Frp. Hvis Venstre og Krf vil gå sammen med Ap om å sette handlingsregelen ned til tre prosent, kan hun ikke hindre det. Det er mulig Jonas Gahr Støre vil forsøke en slik strategi for å vise at KrF og Venstre hører hjemme i hans sammenheng.

De borgerlige får i høst konsentrere seg om å få snekret sammen et budsjett som kan få flertall. Skal handlingsregelen endres, bør det ikke gjøres så lettvint som å sette tallet tre der det i dag står fire. En bør se på at vi bruker oljepengene på rett måte og gjøre seg en begrunnet oppfatning om hvordan utviklingen vil bli. Det kan godt være tiden snart en inne for at vi ikke bør bruke mer enn to prosent av fondet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *