Flere syke på jobb

Steinar J. Olsen har helt rett i at folk som ikke er alvorlig syke bør møte på jobben framfor å være hjemme. Det er grunn til å ta et oppgjør med den ubegrensede rettighetstenkningen knyttet til sykefravær og maset om all verdens tilrettelegging.

Sykefraværet i Stormberg Norge har økt med 0,9 prosentpoeng siste år og er nå på 6,2 prosent. Det synes Steinar J. Olsen er for høyt. Han sammenligner med sykefraværet i bedriften deres i Sverige, som kan vise til et fravær på 2,7 prosent.

Han tror ikke nordmenn er dobbelt så syke som svensker. Det er det ingen som tror. Om man leter med lupe etter å finne forhold på arbeidsplassen i Stormberg i Sverige som kan forklare at sykefraværet ligger under det halve i Sverige, er det lite en finner. Grunnen er at holdningen til jobb og sykefravær er en annen i Sverige enn i Norge. De har dessuten en betydelig mindre raus sykelønnsordning.

I en videoblogg sier Stormberg følgende:

– Jeg mener personlig at å være hjemme fra arbeid når man er voksen fordi man har influensa, feber, vondt i hodet eller har en lungebetennelse eller bihulebetennelse, er betenkelig. Det betyr ikke at det ikke er riktig; det må man bestemme selv ut fra hvor syk en føler seg. Men det å føle seg pjusk, ikke i god fysisk form, eller ha en dag der man føler seg nedstemt og litt depressiv, det er ikke sikkert det er lurt eller riktig å være hjemme da. Mange føler det er god medisin å gå på jobb

Dagbladet har bedt Stormberg presisere. Det gjør han ved å si at han har flere kollegaer i Stormberg som er kronisk syke, og som stiller på jobb dag etter dag. Mange opplever at arbeid er god medisin.

– Jeg har kollegaer som ikke er kronisk syke, men som til tider har sine utfordringer og som likevel går på jobb. Kanskje kan de ikke yte fullt i perioder, og det er helt i orden. Det å komme på jobb, treffe hyggelige kollegaer og utføre en jobb man trives med, oppleves likevel som positivt for den enkelte. Og det er bra for arbeidsfellesskapet, sier Stormberg.

Hovedtillitsvalgt i Stormberg, Hans Jørgen Kile, sier til Dagens Næringsliv (DN) at de har et veldig godt arbeidsmiljø i Stormberg og at han støtter Olsen. Han håper ansatte blir inspirert av å se videoen der Stormeberg snakker om sykefravær.

– Olsen påpeker en del fakta, og det må vi tåle å høre. Vi må tåle å høre å høre at det går ut over kolleger om man er litt pjusk og velger å være bli hjemme istedenfor å være på jobb, sier Kile.

Arbeidsminister Robert Eriksson er usikker på om Stormbergs video vil fungere. Han sier til DN at det viktigste er at arbeidsgiver legger til rette slik at en kan få ned sykefraværet. Han advarer mot å presse ansatte til å gå på jobb.

– Sitter du i et kundemottak og er forkjølet, så er det dumt å smitte alle andre eventuelle kunder. Da er det opp til arbeidsgiver å finne andre tilrettelagte oppgaver. Ligger man hjemme med 41 i feber og influensa, så anbefaler jeg sengen, sier Eriksson.

Misforstått Olsen

Det gjør nok Stormberg også. Han har ikke sagt at en skal sitte i kundemottak om snørra renner av en eller at en skal kreke seg til jobben med 41 garders feber. Det er ikke det det handler om. Man skal ikke ha mennesker som er skikkelig syke på jobb. De bør arbeidsgiver sende hjem igjen. De har misforstått Olsen.

Olsens poeng er holdninger. Han er tydeligvis i stand til å kommunisere med sine ansatte. Han forsøker å få sine ansatte til å opptre slik de ville ha opptrådt dersom vi hadde hatt en sykelønnsordning som gjorde at en hadde blitt trukket i lønn eller måtte ha arbeidet inn den tiden en er borte fra jobben på grunn av sykdom. Da ville man kommet på jobben selv om en følte seg litt pjusk, var litt nedstemt eller hadde vondt i hodet. Da tar man en Paracet, og blir det for ille, sier man det til sjefen og går hjem framfor å pine seg selv på jobben.

Olsen forsøker å ha to tanker i hodet samtidig. Han vil ikke at Stormberg skal oppleves som en legevakt. Man skal kunne være hjemme med god samvittighet når en ikke føler seg i stand til å fungere på jobben. Men det er for mange som blir hjemme fordi de er «litt syke». Forskjellen mellom Norge og Sverige viser det.

Hos oss handler alt for mye av sykefraværsdiskusjonen om at arbeidsgiver skal legge til rette for alt mulig for å få ned sykefraværet. Arbeidsgivere kan ikke løpe rundt som Eriksson later til å mene og omkalfatre på medarbeidere fordi om en ansatt blir forkjølet og har en litt stygg hoste. Arbeidsgivere kan legge til rette der det er naturlig å legge til rette, men rundt om i de fleste bedrifter er ressursene begrenset. Det begrenser også mulighetene for tilrettelegging.

Vi har verdens beste sykelønnsordning, og politikerne orker ikke bråket med å svekke den. Istedenfor har vi fått en IA-avtale og et byråkrati uten like. I liten grad har en oppnådd målene med IA-avtalen. Avtalen ble fornyet tidlig i vinter. Da skrotet man en rekke tiltak som ikke ga resultater og satt igjen med en strippet avtale som viste at «vi viser arbeidsgiverne tillit», som Eriksson sa som forklaring på at arbeidsgiverne fikk det som de ville.

I verdens rikeste land har vi innført selvbestemt sykefravær. Det er tydeligvis en rett det ikke skal pukkes på. Når en bedriftsleder snakker til sine ansatte og de tydeligvis forstår og aksepterer det han sier om holdninger til arbeid og sykefravær, så skal de som sitter som forvaltere av IA-avtalen kritisere det han sier fordi det kan misforstås.

Selvsagt kan det misforstås. Men det er da ikke Olsens feil. Alle som vil forstå, forstår hva han mener.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *