Frp-troverdighet om flyktninger.

Når inkluderingsminister Solveig Horne i sitt første hele år som ansvarlig for bosetting av flyktninger, har bosatt flere enn forgjengerne fra SV klarte, bidrar hun til å skape troverdighet om Frps asylpolitikk.

I et par tiår har sentrale Frp-politikere sagt så pass mye merkelig om flytninger og asylpolitikk, at de har framstått med lite troverdighet på dette politikkområdet. Da de skulle innta regjeringskontorene, påtok Frp seg å demonstrere hva de mente i praksis. Det hadde nok ikke Erna Solberg noe imot. Justisminister fikk Anders Anundsen ansvaret for hvem som skulle få bli i landet og hvem som skulle sendes ut, mens Solveig Horne fikk oppgaven med å integrere dem som får asyl.

Mye tyder på Anundsen har tatt seg til rette og sett bort fra avtalen regjeringen har inngått med KrF og Venstre om å la flere asylbarn som har bodd lenge i Norge, få bli. Når Anundsen møter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag, er den opptatt av om han har gitt Stortinget riktig informasjon om hva som har skjedd på asylområdet.

Hvem som skal få asyl, er i liten grad opp til politikerne å avgjøre. Norsk politikk på dette området er omtrent så streng som den kan være. Det politikerne kan gjøre noe med, er å sende ut de som ikke har fått opphold. Dette har vært en prioritert oppgave for Frp. Bevilgningene til politiet for å få sendt flere ut av landet er økt. Det har gitt resultater. Det er også satt inn økte ressurser for å kunne fastslå asylsøkeres identitet raskere. Det gir også resultater. I 2014 ble 7784 flyktninger bosatt i kommunene. Da SV statsrådene  Audun Lysbakken og Inga Marte Thorkildsen hadde ansvaret, lå tallene fra et til to tusen lavere. Tallene fra i fjor ligger 19 prosent over toppåret til de rødgrønne.

– Vi har satt i gang flere virkemidler for å øke bosettingen. Jeg er også glad for bidraget fra kommunene, forklarer inkluderingsminister Solveig Horne til NRK.

Når Solveig Horne ser hva som skal til og handler deretter, fortjener hun honnør for det

Samtidig har antall bosettingsklare som fortsatt sitter i mottak gått ned fra 5.443 i 2013 til 4.939 i 2014. Det er en nedgang på 504 bosettingsklare flyktninger.

2015 blir et krevende år fordi prognosene viser at det vil være 9000 nye flyktninger som trenger bosetting. Solveig Horne satser på at man skal klare å bosette flere i år slik at det ikke blir flere som blir sittende å vente på asylmottakene.

Når Frp sitter med ansvaret erkjenner de tydeligvis at veien å gå ikke er å redusere bevilgningene til tiltak som kan øke bosetting og integrering.

Det er fortsatt uenighet om asyl-og innvandringspolitikken. Frp holder seg med en retorikk som faller i grus i møte med virkeligheten. Når Solveig Horne ser hva som skal til og handler deretter, fortjener hun honnør for det.

Det er dårlig bruk av samfunnets ressurser å ha tusenvis av flytninger som har fått opphold i Norge, boende på asylmottak i år etter år. Solveig Horne svingte i fjor med pisken og sa at kommunene måtte ta imot flere, hvis ikke ville hun vurdere tvangsmidler. Det ville hun neppe fått regjeringen med på.

Kommunene må la seg lokke og presse. Når staten stiller opp med tilskudd, våger flere kommuner å ta imot flytninger. Alt for mange kommuner vegrer seg mot å ta imot asylsøkere.

Det finnes nok av eksempler der flytninger blir integrert og etter hvert kommer i jobb. Det blir kamp om arbeidskraften i kommunene framover. Flere bør se muligheten i sette flytninger i stand til å fylle behovet for arbeidskraft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *