Kjære leser

Godt nytt år. Fra i dag av gir vi ut en digital dagsavis som har fått navnet «Dagens Perspektiv». Fra nå av vil det daglige nyhetsbrevet komme fra Ukeavisen Ledelse og Dagens Perspektiv.

Vi har i snart ti år daglig publisert kommentarer, artikler og nyheter på nettet som ikke er blitt trykket i papirutgaven av Ukeavisen Ledelse. Nå utvider vi denne virksomheten så pass at det blir en daglig dagsavis av det. Samtidig retter vi oss inn mot en bredere målgruppe på nett.

Dagens Perspektiv henvender seg til ledere, politikere, rådgivere og fagfolk som er opptatt av ledelse og aktuelle samfunnsspørsmål. Vi ser dagens nyhetsbilde ut fra syv perspektiver: ledelse, arbeidsliv, samfunnsstyring, samfunnsansvar, nyskaping, Europa og eksistens.  Ideen er å kombinere dagsavisens aktualitet med fagpressens evne til å prioritere, gå i dybden og gi relevant informasjon til ulike markedssegmenter. Leserne vil etter hvert kunne tegne abonnement på de seksjonene en er interessert i. Planen er også å tilby papirpublikasjoner i forlengelse av noen av seksjonene.

I tillegg til Ukeavisen Ledelse vil Dagens Perspektiv også inneholder artikler fra Plot og Handelsbladet som Medier og Ledelse utgir.

Vi starter «pent og forsiktig». Etter hvert som finansieringen kommer på plass eller vi får økte abonnementsinntekter vil vi utvide antallet artikler på Dagens Perspektiv. Vi satser spesielt på å ekstern finansiering for å bygge ut seksjonene Nyskaping og Europa.

Dagens Perspektiv vil i tillegg søke samarbeid med ulike kompetanse- utdannings og forskningsmiljøer om å publisere aktuelle utredninger, rapporter og forskningsartikler som passer inn under avisens perspektiver Denne seksjonen blir et slags «delelager» for ny kunnskap.

Vi vil være en verdi- og kunnskapsorientert avis. Vi har formulert vår redaksjonelle ide, vårt verdigrunnlag i 10 punkter.

Avisen skal

  1. være fri og uavhengig og ikke fungere som talerør for partier, organisasjoner, grupperinger eller politisk korrekte strømninger
  2. fremme ytringsfrihet og meningsmangfold
  3. utfordre leserne til å vise samfunnsansvar og opptre i henhold til etisk krav
  4. forfekte liberale holdninger og ivre for at mennesker gis frihet til å utfolde egne evner og interesser innenfor det rammer samfunnsfellesskapet setter.
  5. ha et kritisk blikk på markedsliberalisme og profittmaksimering som ikke er forenlig med hensynet til miljø og mennesker
  6. Konsentrerer seg om de vesentlige og viktige nyhetene i et politisk, etisk og verdiskapingsmessig perspektiv
  7. bæres oppe av en kunnskaps- og verdibasert journalistikk der en ikke nøyer seg med å forklare verden, men vil bidra til å forandre den
  8. fokusere på saker som handler om beslutninger eller trender/ utviklingstrekk som får betydning for mennesker
  9. være mer opptatt av å forklare og belyse enn å rapportere løpende
  10. tilby leserne dyptpløyende artikler i tillegg til den løpende nyhetsdekningen

Vi går inn i det nye året med forventninger og tro på at den god journalistikken vil leve videre selv om det for tiden skrives side opp og side ned om kriser i mediene.  Vi satser alt på at det skal vise seg at Dagens Perspektiv har sin plass i mediefloraen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *