Kunnskapsløs regjering

Det er nummeret før regjeringen får merkelappen «næringslivsfiendtlig» klistret på seg. For mye i budsjett viser seg å være av eksperimentell karakter uten kunnskapsmessig dekning.

Frps nestleder Per Sandberg mener årsaken til at Frp opplever sterk tilbakegang på meningsmålingene, er at velgerne har misforstått budsjettet. Det er feil. De har forstått det. Eller rettere sagt, de har forstått nok til at tvilen på om regjeringens opplegg holder vann har satt seg fast hos dem.

Reduksjonen i formueskatten er det klareste eksempel på det. Høyre og Frp gjør ikke noe annet enn det de har lovet velgerne sine. Da Siv Jensen la fram budsjettet, understreket hun at kuttet i formueskatten var et vekstfremmende tiltak. Det ville føre til økt investeringer og flere arbeidsplasser.

Det finnes det ikke kunnskapsmessig belegg for. VG skrev i helgen at de hadde snakket med 20 av landets ledende økonomer om bortfallet av arveavgiften og reduksjon med sikte på å fjerne formueskatten. Kun to av de tjue mener det var riktig å fjerne arveavgiften. Bare tre av dem mener det er riktig å skrote formueskatten.

Finansdepartementet kan heller ikke vise til at dette vil ha positive effekter. Siv Jensen argumenterer med at «vi vet jo det at» det blir økte investeringer når investorer og bedriftseiere får større beløp de kan investere. Det er imidlertid langt fra sikkert at de investerer i norske bedrifter. Industrien sliter med lønnsomheten. I en slik situasjon kan en ikke forvente at det er kø av folk som vil investere selv om de har fått litt mer å rutte med.

Og de vil i alle fall ikke investere i handel. Regjeringens forslag om å heve grensen for netthandel uten moms fra 200 til 500 kroner, blir møtt med massive protester fra næringslivets organisasjoner. Bjørn Rune Gjelsten spår at kjøpesentre vil gå dukken og at norsk varehandel vil bli rasert. Han opplyser til Dagens Næringsliv at om lag 90 prosent av det Kid Interiør selger, koster under 500 kroner. Også en stor del av omsetningen i sportsbutikkene ligger under 500 kroner. Nils Olav Sunde har vært i Stortinget denne uken og brukt storslegga hemningsløst mot regjeringens forslag.

Når en hører det næringslivsledere, NHO og Virke sier, fremstår formueskatten som et særdeles lite problem for næringslivet sammenliknet med endringen i momsfri netthandel. Dette ser velgerne selv om de er opptatt av på få handle billig på nett. Regjeringer er ute av vater i forhold til næringslivets behov.

Erna Solberg har sagt ja til å være med på Frps eksperiment. Å heve tollgrensen er like tynt begrunnet som reduksjonen i formueskatten. Regjeringen mangler kunnskapsmessig belegg for om de vil oppnå det de tenker seg eller unngå de konsekvenser andre frykter.

Derfor handler dette om ren interessekamp. Politikk er å veie interesser i forhold til hverandre. Det noen grupper vil få fordel av, vil andre tape på. Alle kan ikke få til alt. «Vi må prioritere» har Erna Solberg og Siv Jensen sagt utallige ganger. Når de gjør det, kan de ikke nekte for konsekvensene av de prioriteringer de foretar.

Større forskjeller

Regjeringen aksepterer at det vil bli større forskjeller mellom rik og fattig. Det er konsekvensen av å kutte formueskatten. Regjeringen har et poeng når de argumenterer med at det er urettferdig at norske eiere må betale skatt, men ikke utenlandske. Det er dette de velger å legge vekt på.

Regjeringen er også rede til å la tusenvis av arbeidsplasser innen handelen gå tapt og at svært få vil satse på nettbutikker i Norge. De er opptatt av at folk skal få kjøpt varer billigere. Regjeringen legger opp til en gigantisk satsing på «svenskehandel». Nå slipper folk å dra til Sverige. De kan bare bestille det de vil ha fra sofakroken hjemme.

VG driver et hardkjør mot Erna Solberg og Siv Jensen når det gjelder formueskatten. Erna Solberg har flere ganger kommet med argumenter og eksempler som er blitt bastant tilbakevist av fagfolk. Hun opplever saken så pass belastende at hun forsøker å unngå å snakke om emnet og har avbrutt intervjuer der dette har blitt tema. Hun er i ferd med å bli drevet inn i en taperposisjon.

Det varer ikke lenge før regjeringen blir stemplet som «næringslivsfiendtlig» av andre enn de rødgrønne. Det haster med å få gjemt bort forslaget om å øke grensen for momsfri netthandel.

I tillegg til den alvorlige konflikten som er oppstått i forhold til næringslivet, kommer all støyen rundt budsjettets sosiale profil.

H og Frp må nok regne med lavere oppslutning framover før de blir reddet av gongongen, et forlik med Venstre og Krf der de har fått betydelig gjennomslag. Frp og Høyre får så pass juling for budsjettet de har lagt fram, at de kan være glade for at KrF og Venstre vil rydde opp. Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide vil få bedre kort i forhandlingene for hver dag som går.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *