Likestillingsforvirret NHO

Foreldrepermisjonstiden bør kuttes med sju uker, mener NHO. Å tro at dette vil styrke kvinnenes stilling i arbeidslivet, ligger ikke langt unna overtro.

Kristin Skogen Lund administrerende direktør i NHO, skriver i et innlegg i Aftenposten at foreldrepermisjonen bør reduseres fra 59 til 52 uker (med 80 prosent lønn). Hun mener det vil gi mødrene kortere fravær og styrke deres stilling i arbeidslivet. Midlene som frigjøres, om lag 2 milliarder kroner, vil hun brukes på mer treffsikre tiltak for likestilling i arbeidslivet.

NHO mener regjeringen bremser likestillingen ved å kutte fire uker pappapermisjon, slik de nå har foreslått. Når fedrekvoten i praksis blir borte, er det ingen grunn til å ha en så lang og sjenerøs foreldrepermisjon lenger, mener NHO.

Nå har ikke regjeringen foreslått å droppe pappapermisjonen, men å gi økt valgfrihet og utvide adgangen til at en av foreldrene kan ta ut hele permisjonen. NHO tror tydeligvis at landets fedre vil finne på alt mulig for å unngå å være hjemme med barna.

– Da de fjernet pappakvoten i Danmark forsvant uttaket over natten. Og norske fedre har bare tatt ut sine tildelte uker, ikke én dag mer – så jeg tror dessverre ikke vi er der ennå at fedre vil være hjemme med barn uten egen kvote. Mye tyder på at mødrene vil ta ut maksimalt av det de kan få, sier Kristin Skogen Lund til .

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) sier det er uaktuelt å kutte foreldrepermisjonen.

– Et kutt på sju uker vil ikke føre til et mer likestilt arbeidsliv, og vil ramme de minste barna. Det er derfor uaktuelt å kutte i ordningen slik NHO foreslår, sier Horne. Hun har vært inne på tanken om en «tillitsbasert unntaksordning» basert på egenerklæring. Det får hun neppe Venstre og KrF med på. Det blir et sett regler som vil avgjøre om en av foreldrene skal kunne ta ut all permisjon.

For fars skyld

Hver gang permisjonstiden er blitt utvidet i senere år, har begrunnelsen vært å gi far egne uker med barnet, og styrke mors tilknytning til arbeidslivet. Det er ikke hele begrunnelsen. Det viktigste er at det er positivt for barna å få være lenge sammen med foreldrene før de begynner i barnehagen. God permisjonsordninger bidrar dessuten til at kvinner føder flere barn. Problemet i mange vestlige land er at det fødes for få barn. I Norge har vi økonomi til å tenke langsiktig. Derfor har vi gode permisjonsordninger. Vi har også hatt en ordning med kontantstøtte i 15 år som alternativ for de som av ulike grunner ikke ønsker å sende ettåringen sin i barnehage.

Når fedrekvoten i praksis blir borte, er det ingen grunn til å ha en så lang og sjenerøs foreldrepermisjon lenger, mener NHO. Her tar de feil.

Det Kristin Skogen Lund er opptatt av er likestilling. Hun har rett i de unntaksbestemmelsene regjeringen åpner for når det gjelder pappapermisjon og at en større del av permisjonen blir valgfri, vil føre til at flere kvinner vil være mer hjemme med barn og menn mindre. Det får være foreldrenes valg. Det er tydelig at foreldre ønsker en slik valgfrihet. Mange kvinner ønske å være hjemme med sitt nyfødte barn så lenge som mulig. De tar gladelig så mye av «pappadelen» som de kan få. NHO får godta at det er slik det er. Hvis regjeringens utvidede uttak får dramatiske konsekvenser, får en heller stramme inn.

Dersom permisjonstiden blir redusert, har NHO rett i at en kan bruke mer penger på å tilby barnehageplass til enda flere. I dag er det problemer for barn som er født på høsten å få plass når de fyller et år. Å legge opp til to opptak i barnehagen, bør regjeringen få plass til i budsjettet for neste år.

I denne saken taler NHO for døve ører. De får i alle fall ikke LO-leder Gerd Kristiansen med på å redusere tiden foreldre kan være hjemme med barn. Ingen partier kommer til å henge seg på.

Jonas Gahr Støre lytter til det som rører seg hos folket i spørsmål som har med barn og foreldre å gjøre. Han åpner nå for å beholde kontantstøtten for ettåringer. Å få folk til å jobbe mest mulig, er ikke det eneste som teller. Det mener i alle fall en stor, muligens en økende, gruppe foreldre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *