Nekter å trekke seg

Åsmund Prytz er noe så sjeldent som en sjef som nekter å slutter å jobbe selv om styret har gitt ham sparken. Styret har ingen opplagt sak, derfor bør eieren på banen.

Åsmund Prytz (41) fikk sparken av styret på fredag, men lederen for det nasjonale ressurssenteret for pop og rock møter på jobben i dag. Det sa han i alle fall til Dagens Næringsliv på lørdag. Han har seks måneders oppsigelsestid – og han akter å jobbe tiden ut.

Styret har forsøkt å finne en løsning. Han er blitt tilbudt en annen stilling ved senteret eller en passende sluttpakke på 10 måneder. Det er ikke Prytz interessert i. Han vil lede senteret videre.

Styreleder Gunnar Robert Sellæg har understreket overfor Prytz at en daglig leder må slutte hvis han ikke har styrets tillit. Han har forsøkt å få Prytz til å forstå at det tar seg penere ut med en sluttavtale og pen omtale i mediene. Ifølge DN sa styrelederen også til Prytz at det kunne bli «stygt i media» om han fikk sparken, og at det ikke ville være bra for hans videre yrkeskarriere.

– Den typen press liker jeg ikke, og det har bidratt til at jeg har valgt å takke nei, sier 41-åringen.

Manglende framdrift

I en pressemelding fra styret i Rock Citys begrunnes avskjedigelsen med «manglende fremdrift i realisering av det nasjonale mandatet det siste året». Prytz kritisere for å være egenrådig, til dels rotete og ustrukturert, spesielt i forbindelse med økonomi og planverk, og han skal ha hatt samarbeidsproblemer i flere retninger. Både internt, med enkelte egne ansatte, og eksternt, med forretningspartnere.

Prytz forklarer det med at det er samarbeidspartnere som er blitt sure fordi han har prutet hardt på flere store regninger

Prytz sluttet høsten 2012 som matsikkerhetsrådgiver for FN i Zimbabwe og tok med familien til Namsos for å begynne i Rock City som var i alvorlig økonomisk krise. Underskuddet for 2012 var på 12 millioner kroner selv etter  at senteret mottok seks millioner kroner fra Kulturdepartementet, to millioner fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og to millioner fra Namsos kommune. Regnskapet for siste halvår viser et overskudd på 630 000 kroner. Stabene er redusert fra 14,5 årsverk til tre, fire ansatte.

Styret ønsker å utvikle Rock City til å bli et enda større ressurssenter i Namsos med en næringshage av bransjerelevante bedrifter. De mener bestemt at Prytz ikke er mannen til å lede en slik utvikling.

Prytz kan ikke se at det ikke er noen grunn til at han ikke kan fortsette og viser til de resultatene har han oppnådd. Han er medlem av Naturviterne og juristene der konkluderer med at det ikke er noen saklig grunn for å kaste ham.

Hvis Prytz fastholder at han ikke vil slutte, må han bringe oppsigelsen inn for retten. Sannsynligvis vil ha kunne fortsette i stillingen mens saken gis en rettslig behandling. Hvis retten skulle konkludere at han ikke kan stå i stillingen, har han de facto tapt saken. Da kan han kun vente seg en erstatning. Det skal mye til for at han blir permittert et år eller to for så å få stillingen tilbake.

Det er Namsos kommune som er eier. Når det har oppstått en slik konflikt mellom styret og daglig leder, må de på banen. Hvis de gir full støtte til styret, har Prytz tapt. Da kan han ikke annet enn akseptere en sluttavtale.

Det kan være at styret ikke har den nødvendige tilliten hos eierne. I så fall kan de skifte ut styret og la det nye styret finne ut av om Prytz er den rette til å lede senteret videre. Hvis de legger opp til en slik løsning, bør de inngå en ny arbeidsavtale med Prytz. Den bør gå ut på at han sikres full lønn i 12 måneder med fradrag av andre lønnsinntekter på inntil tre måneder dersom styret ber han om å trekke seg.

Det beste er å at en avtale om å frasi seg oppsigelsesvernet mot en sluttpakke inngår i ansettelsesavtalen. Da unngår en slike situasjoner.

Om Åsmund Prytz leder Rock-City så dårlig at det er saklig grunn for oppsigelse, er umulig å ha en sikker mening om ut fra det avisene skriver. Styret har i alle fall ingen opplagt sak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *