Slanking med pisk

Kutt i budsjettene kan ikke sukres med nytale om produktivitetsvekst slik Siv Jensen legger opp til. Reduserte bevilgninger betyr som regel reduserte tjenester til befolkningen.

Ifølge Aftenposten varsler Siv Jensen ved framleggelsen av statsbudsjettet i morgen at hun vil gå løs på sløsing med ressursene i statlige etater. Departementer, direktorater og etater skal gjennomføre tiltak for å effektivisere driften og redusere byråkratiet neste år. På denne måten vil en kunne frigjøre ressurser som kan gi bedre kvalitet på tjenestene eller man kan bruke mer ressurser på de områdene politikerne vil prioritere.

Jensen har fire enkle budskap til de som jobber i staten:

  • Jobb smartest mulig.
  • Bruk mest mulig tid på tjenesteproduksjon.
  • Bruk minst mulig tid på rapportering og byråkrati.
  • Få mer ut av hver krone.

– Dette er krav hele privat sektor stiller til seg selv hver eneste dag, for å overleve, men som offentlig sektor har vært skjermet fra. Vi vil nå stille tilsvarende krav til staten, sier Jensen.

Dette ligger ikke langt unna svada. Ansatte i offentlig sektor har hørt det tusen ganger før. Det er selvsagt rom for forbedringer. Det skjer da også forbedringer i offentlig sektor hele tiden. Flere kommuner har kjørt gedigne endringsprosjekter for å sikre bedre effektivitet.

Å sammenlikne privat og offentlig sektor er jevngodt med å sammenlikne epler med bananer. Det burde vært unødvendig å minne en finansminister om at offentlig sektor er styrt av politikerne og at de ikke har som oppgave å tjene penger. Men hvor har Siv jensen det fra at man rundt om på sykehusene og sykehjemmene for eksempel løper saktere enn rundt om i industrien? Kaster saksbehandlerne i departementene bort mer tid på uviktige oppgaver enn konsulentene i de store bedriftene?

Den slags retorikk som finansministeren slår om seg med, har hun ikke forskningsmessig eller erfaringsmessig belegg for. Det blir for presist til en finansminister å være. De duger ikke en gang som indremedisin for en Frp som i årevis har mast om effektivisering av offentlig sektor og nå kommer trekkende med gammelt tankegods for å få det til.

Det finnes ikke en eneste leder i det offentlige som er imot at de skal jobbe smartest mulig, at mest tid skal gå med til tjenesteproduksjon, at de skal få mest mulig ut av hver kroner og at de skal bruke minst mulig tid på rapportering. Det er jubel over hele linjen for dette. Siv Jensen må lete med lupe rundt om i landet for å finne noen som er uenig i hennes generelle evangelium.

De samme oppgavene

Ministerens glade budskap ledsages av en plan for hvordan alt skal bli mye bedre. Hver eneste offentlige etat skal hvert eneste år få sine bevilgninger redusert, samtidig som etatene fortsatt skal utføre de samme oppgavene som i fjor.

Siv Jensen tar feil. Reduserte bevilgninger fremmer ikke effektivitet. Den normale virkningen er at reduserte bevilgninger fører til lavere aktivitet.

Økt effektivitet kan en oppnå dersom politikerne sørge for betydelig mindre rapportering og reduserer antall lover og pålegg. Regjeringen viser bra ansatser her, men ennå har det skjedd lite som får avgjørende betydning.

Siv Jensen uttalelser er en forsmak på det som kommer i statsbudsjettet i morgen. Her blir det kutt i offentlig sektor. Det er ingen grunn til skrik og skrål. Det er bare å effektivisere, fange noen tidstyver og legge om måten å jobbe på. Da vil en fort se at en får mer penger å rutte med til det som er de egentlige oppgavene. Verre er det ikke. Det er bare å gå i gang …

Omtrent dette er det Siv Jensen vil formidle. Jubel blir det ikke. Kanskje hennes egne tror på det de hører.

Det er minus med planene. Det blir en del tid som går med til å rapportere om hva man vil gjøre og har gjort for å slippe å rapportere mindre og effektivisere mer.

Et sentralstyrt produktivitetsprogram basert på ostehøvelprinsippet, vil kaste lite av seg. Enkelte etater trenger å bli møtt med tøffere krav. Det er flere steder det kan tas ut betydelige effektiviseringsgevinster. Det er gode ledere opptatt av. De vil drive effektivt og trenger ingen pisk fra regjeringen. Men det blir ikke bedre læring eller mer pasientbehandling av å redusere bevilgningene til sykehus og universiteter for eksempel. Det er overtro.

Det en kunne forvente av en regjering som vil gå løs på byråkratiet, er at de skjærer ned på stillinger i etater og departementer. De har flere ganger kritisert den sterke veksten. Nå bør de vise i handling at de mente noe med det de sa.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *