Støres oljesignaler

Når Erna Solberg og LO begynner å bekymre seg om kapp over det Jonas Gahr Støre sier om oljeutvinning, kan en begynne å lure. Støre gjør ikke annet enn å realitetsorientere en noe enøyd oljebransje.

Erna Solberg og «oljefløyen» i LO er skjønt enige om at Jonas Gahr Støre er uklar når han uttaler seg om oljepolitikk. Det var i en debatt under Arendalsuka Støre sa at det kan bli aktuelt å la en del av olje og gassen forbli værende under sokkelen av hensyn til klimaet. Han sa det samme på AUFs sommerleir. Nå sprer det seg en frykt i deler av LO for at Støre er i ferd med å legge om Aps oljepolitikk. Jens Stoltenberg «skrittvise og kunnskapsbaserte» oljepolitikk innebar at det skal stilles strenge utslippskrav til gass- og oljeaktiviteter på norsk sokkel. Han avviste at Norge ensidig skal la være å hente opp olje og gass fordi det fører til økte CO2-utslipp. Stoltenberg ivret for internasjonale avtaler for å begrense og få ned CO2-utslippene.

Støre ordlegger seg noe annerledes enn Stoltenberg, men det er lite som tyder på at han ser for seg en omlegging av oljepolitikken. Støres utgangspunkt er Det Internasjonale Energibyrået (IEA) påpekning av at to tredjedeler av olje og gassressursene i verden må forbli under sokkelen dersom vi skal nå målet om at temperaturen på jorden ikke skal øke med mer enn to rader. Det blir ille nok.

Støre sier ikke at vi nå skal begynne å trappe ned utvinningen av olje og gass for å redde klimaet. Han peker på at dette kan bli resultatet dersom det blir inngått forpliktende avtaler om å begrense utvinningen. Det kan skje ved at det legges på CO2-avgifter som gjør at det blir mindre lønnsomt å hente opp all oljen og gassen. Avgifter er et produksjonsbegrensende tiltak. Det samme er kravet om elektrifisering av sokkelen. Statoil har sagt klart fra om at det kan bli hentet opp mindre olje og gass dersom kostnadene blir for høye. For øvrig bidrar det høye kostnadsnivået i Norge til å begrense utvinningen av olje og gass. Intet så galt at det ikke er godt for noe, slik kan man også se det med miljøbriller på.

Solbergs signaler

– Tidligere hadde vi en bred enighet om at vi skal utvinne olje- og gassressursene i Norge. Og i en tid der det er litt dystre signaler fra olje- og gassnæringen, så tror jeg dette er et feil signal å sende til alle som jobber i leverandørindustrien og de som jobber i olje- og gassnæringen. Disse venter på økt aktivitet, sier Erna Solberg til Dagens Næringsliv. Det er som å høre LO tale.

SV-leder Audun Lysbakken betegner Støres uttalelse som varsel om et linjeskift i oljepolitikken.

Både Solberg og Lysbakken overtolker. Støre bidrar til å realitetsorientere norsk oljebransje. Det er ikke tut og kjør som gjelder. Den voldsomme veksten innen olje og gass har sine negative sider for norsk økonomi. Vi må ikke bli mer avhengig av olje og gass enn vi alt er. Og både oljepris og internasjonale avtaler kan få konsekvenser for det som skjer hos oss innen olje- og gassektoren.

Norges olje- og gassproduksjon utgjør ikke mer enn vel to prosent av verdens fossile produksjon. FNs visegeneralsekretær Achim Steiner kan bidra til å sette ting på plass.

– Hvis Norge kuttet ut eller kraftig kuttet ned produksjonen av olje og gass i morgen, ville det ha vært en modig beslutning, og man kunne ha levd moralsk godt med det. Men om ingen følger etter, ville Norge ha befunnet seg i en svært sårbar situasjon både økonomisk og politisk. Og det ville ikke betydd noen stor forskjell for verdens klima, sier Steiner.

En del vil nok si at det ikke vil bety noe i det hele tatt, for andre ville ha økt sin produksjon. Vi kunne endatil ha risikert av det hadde ført til økt bruk av kull som slipper ut mer CO2 enn olje og gass.

Støre tar ikke til orde for ensidig kutt i aktivitet som ikke fører til noe som helst. Det er drømmeri og tro at andre land følger etter om vi kutter først. Det er etterspørselen etter energi det må gjøres noe med og det må internasjonale avtaler på plass. Dette kan føre til lavere produksjon i Norge. Men dette er da vel ikke Høyre og LO imot. Norges syn i internasjonale fora er da vel ikke at produksjon i Norge skal gå for full maskin uansett?

Steiner utfordrer Norge til å satse sterkt på utbygging av kollektivtrafikk og tiltak som reduserer energibruken, investeringer i fornybar energi og fortsatt regnskogsatsing. Det er viktig at regjeringen leverer på disse områdene i budsjettet for neste år. Det er her slaget står.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *