Sviket mot Syria-flytningene

Regjeringens nei til å la flyktninger fra Syria som er syke komme til Norge, er uhyrlig. Dette er en type etisk svikt satt i system som Erna Solberg bør skamme seg over.

Aftenposten har offentliggjort listen over sykdommer som gjør at Norge sier nei til mange syriske FN-flytninger. Det dreier seg om fysisk handikap, kreft, diverse blodsykdommer, hjerteproblemer, epilepsi, hørsel og talevansker, psykiske lidelser, ryggproblemer og øyeskader. 123 flytninger som FN har valgt ut, er blitt vraket av Norge på grunn av disse sykdommene. Vi vil ha friske flyktninger. Grunnen er at kommunene ikke vil ta imot de som er syke, for det koster mer. Kommunene har sine budsjetter å forholde seg til, og det er ingen spøk for tiden.

Helge Eide, direktør i KS, sier til Aftenposten at flere kommuner ville sagt ja til skadede flytninger hvis de visste at det ikke ville gått ut over tjenestetilbudet til andre innbyggere. Han ønsker seg en ordning der staten betaler for ekstrautgifter for de som er syke.

– Det er vanskelig å se for seg andre land enn Norge som burde ha bedre forutsetninger for å ta imot skadede flytninger, sier Eide.
Syria er en humanitær katastrofe. De tusen flyktningene som Norge skal ta imot, er en dråpe i havet. Det er hundre tusener som burde fått en ny start i et annet land. Men de er henvist til å leve i gigantiske flyktningleirer i nabolandene.

Vi kan diskutere om Norge skulle tatt imot 1000, 5000 eller 10.000 og vurdert dette i forhold til hva vi kunne ha oppnådd med samme bruk av ressurser for å bedre leveforholdene i flyktningleirene. Vi kan også diskutere hvor mye staten skal dekke av de kostnader kommunene har på kort sikt med å ta imot flyktninger.

Det denne saken handler om, er om det er etiske forsvarlig å velge bort de svakeste når det gjelder å gi hjelp. Hvis man bruker kalkulator, er dette grei skuring. Den viser at man får hjulpet flere med samme bruke av ressurser dersom de syke sjaltes ut. 26 flere, har Fpu-leder Atle Simonsen funnet ut med sin kalkulator. Etikk er noe annet enn økonomiske beregninger. Er det forsvarlig å la syke gå til grunne for å bedre leveforholdene for de friske? Svaret på det spørsmålet er nei.

De syke og svakeste skal tas hånd om. Det er et etisk krav.

Det er vel rundt 5-10 prosent av befolkningen som kan regnes som syke eller behandlingstrengende. Hadde Norge sagt til FN at sykeligheten blant flytningene som kommer hit, ikke bør være større enn i befolkningen ellers, kunne det blitt forstått.

Politikk handler blant annet om å ta konsekvensen av etiske forpliktelser. Politikere har et selvstendig og personlig ansvar for at den politikken de ivrer for, holder etiske mål. De kan ikke krype i skjul bak velgerne.

Politikerne fra Frp og Høyre bør kjenne at det skurrer å nekte syke flytninger å komme til Norge. Kjell Magne Bondevik ville ikke ha noe samarbeid med Frp fordi han mente de representerte et annet menneskesyn enn de andre partiene på Stortinget. Samarbeidet med Frp så langt tyder på at Bondevik tok feil. Sett i lys av denne saken, kan det synes som om han hadde et poeng.

Frp bør vise at Bondevik tok feil, at de ikke står for et menneskesyn som rammer de svakeste. Venstre og KrF har gjort det klart at de vil presse regjeringen til å la syke flytninger fra Syria få komme til Norge. Det er bare å kjøre på.
Erna Solberg må gripe inn i denne saken. Høyre ødelegger sin sjel om de skal forsvare en politikk som utelukker at vi skal nekte å ta imot flyktninger fra Syria som er syke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *