Ukontrollerbare Nav

Ukontroller- bare Nav Robert Eriksson og Martin Kolberg er i samme båt. De vet ikke hva de skal foreta seg med Nav, annet enn å håpe de snart kommer i land koste hva det koster.

Yndlingsuttalelsen for et medlem av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite er at man vil «komme til bunns i saken». De tror at det meste blir mye klarere om de får innkalle «de som vet» og stille spørsmål i full offentlighet. Komiteen skal egentlig kun kontrollere at den ansvarlige statsråd gjør jobben sin i samsvar med Stortingets forutsetninger. For å få vite det, må både den ene og andre innkalles til høringer slik at komiteen selv kan danne seg et bilde av hva som har skjedd.

For andre gang på to måneder var Nav denne uken på høring i Kontrollkomiteen. Bakgrunnen er Riksrevisjonens sterke kritikk av et omfattende IT-prosjekt som skulle vært sluttført i 2018. Det var kostnadsberegnet til 3,3 milliarder kroner. Nå viser det seg at regningen kommer til å bli på 4,8 milliarder. Problemene har oppstått fordi Nav har bommet på konseptvalg, faglig styring og leverandørvalg. 340 millioner kroner er alt tapt. Nav-direktør Joakim Lystad mener de nå er på rett vei. Arbeidsminister Robert Eriksson er av samme oppfatning og bedyrer at departementet er tett på prosessen.

Flere eksperter

For å være sikker på at de nå er på riktig spor, engasjerte Nav en ekspertgruppe som leverte en rapport for kort tid siden. De konkluderte med at Nav-ledelsen ikke hadde kontroll. Eeffektiviteten var lav, kostnaskalkylene ufullstendige og gjennomføringsevnen begrenset. Denne rapporten ble ikke offentliggjort fordi Nav-ledelsen og styringsgruppen for prosjektet mener den bygger på feil premisser. De stoler mest på seg selv.

Joakim Lystad forsøker så godt han kan å forklare kontrollkomiteen hva som har skjedd og hva som skal skje. Komiteen har problemer med å følge med i timen. Da er det ikke enkelt å kontrollere.

«Det er ikke for på vise vrangvilje, men jeg føler med ikke betrygget av det Robert Eriksson sier. Jeg føler meg ikke trygg på at departementet følger tilstrekkelig med, sier Martin Kolberg til Dagens Næringsliv. På spørsmålet om Kolberg, som har sittet i utallige høringer, noen gang har følt seg så utrygg og forvirret, svarer han «nei». Han må tenke seg om før han går til Stortinget

Kontrollkomiteen har tydeligvis fått en sak i fanget som ikke egner seg for politisk spill. Det handler om kompetanse, hvordan man løser en temmelig håpløs oppgave: å lage et nytt IT-system for den norske velferdssamfunnet. Og mens det utvikles, skal det innføres nye kompliserte reformer, for eksempel uførereformen som ble innført ved årsskiftet. Nav er skrudd sammen av både statlige og kommunale ytelser. Det kompliserer sakskomplekset ytterligere.

Forventer kontroll

Joakim Lystad kunne ikke si til politikerne at de må ta det rolig, at ting tar den tiden det tar og at det koster det det koster. Istedenfor må han gi inntrykk at de nå har kontroll. Det forventer Eriksson – og det forventer kontrollkomiteen.

Joakim Lystad har omgitt seg med en hærskare av dyktige folk fra Accenture og eksperter fra andre selskaper. Det er ikke enkelt å peke på hva som har sviktet, men ikke hvem som har ansvaret. Lystad skiftet ut IT-sjefen i høst. Men det er langt fra sikkert hun har gjort en spesielt dårlig jobb.

Det kan skyldes uenighet om veivalg eller rett og slett behovet for at nye øyne ser på de utfordringene en står overfor.

Robert Eriksson har flinke folk i sitt departement, men de besitter ikke en kompetanse som overgår Nav i ledelse av milliardprosjekter og utvikling av kompliserte IT-systemer.  Erikssons folk kan ikke annet enn på følge med så godt det lar seg gjøre. De kan ikke blande seg inn og ta styring over noe som helst.

Eriksson må ha tillit til at Lystad har tilstrekkelig kompetanse i egen organisasjon og hos eksterne rådgivere til at de finner gode løsninger innen akseptabel tid og kostnadsrammer. Mister han troen på at Lystad vil klare å levere, må han finne en annen til å lede Nav. Men det er slett ikke sikkert andre vil lykkes bedre enn Lystad.

Eriksson kan trøste seg med at selv Martin Kolberg er utrygg og forvirret og at han må tenke seg om. Når det gjelder Nav, er Eriksson og Kolberg er i samme båt. De vet ikke helt hva de skal foreta seg, annet enn å håpe at de snart kommer i land.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *