En from kriminell?

Korrupsjonsekspert Peter Gottschalk gjør biskop Bernt Eidsvig til en simpel kriminell. Biskopen likner mer på en slags Robin Hood som sjanser på at det ikke er så nøye med formaliteter når den statsstøtten man har rett på skal hentes inn på konto.

Er Bernt Eidsvig, biskopen for Den katolske kirke, en hardkokt kriminell, en av de største bedragerne vi har her i landet? Det kan ved første øyekast virke slik. Han er nå siktet for grovt bedrageri for 50 millioner kroner. I går troppet 12 politifolk opp i kirkens kontorer og i boligen til biskopen for å ransake kontoret og beslaglegge bevis. Det er den tidligere kulturministeren og KrF-politikerne, Valgerd Svarstad Haugland, nåværende fylkesmann i Oslo og Akershus, som har anmeldt medlemsjukset i Den Katolske Kirke. De hadde gående en tilsynssak mot kirkesamfunnet og mente etter hvert at det var så pass grove regelbrudd som hadde skjedd at de ikke kunne annet enn å anmelde forholdet.

ette blir en lett etterforskning. Bert Eidsvig sier verken han eller andre har noe å skjule. De forteller åpent hva de har gjort og mener de ikke har gjort noe straffbart.

Den katolske kirke har økt medlemstallet fra 46 640 i 2006 til 140 109 i 2014. Trossamfunn får om lag 800 kroner i støtte per medlem. Hvor mange medlemmer Den katolske kirke har, er det ingen som vet. Medlemmene inntar de katolske menighetene landet over i strie strømmer. Den katolske kirke har økt aktiviteten enormt for å dekke etterspørselen etter deres tjenester.

Er alt medlem

Katolikker er ikke medlemmer av en norsk kirke. Den katolske kirken er en internasjonal størrelse. Derfor er det tusenvis av innvandrere som ikke forstår poenget med at de skal melde seg inn i noe de alt er medlem av. Det mangler ikke på kreativitet, eller rettere sagt kreativ bokføring, i Den katolske kirke i Norge. De har funnet katolske navn i telefonkatalogen, søkt opp personnummeret deres i Folkeregisteret og meldt dem inn uten å spørre. Noen feilinnmeldinger har skjedd. Ingen vet hvor mange. Eidsvig fikk beskjed fra kirkenes egen jurist om at det var ulovlig å gjøre det på denne måten. Han tok saken opp og de ble enige om å slutte med denne praksisen. Det var hans ansvar på sørge for at praksisen opphørte. Det gjorde han ikke. Han har innrømmet at det var en forsømmelse fra hans side.

Det kan godt være Den katolske kirke faktisk har så mange medlemmer som de har oppgitt. De har sendt brev med innmeldingsskjema til 79 000 og bedt om at de registrerer seg. De som ikke svarer, blir ringt opp. Det kan altså tenkes at Den katolske kirke har rett på pengene de har mottatt, men at det er måten registreringen har skjedd på som ikke kan forsvares.  I beste fall kan det være de har et høyere medlemstall enn de har oppgitt og skal ha mer i støtte.

«Eidsvik sier han vil vurdere sin stilling og at det kan være fristende å gå tilbake til klosterlivet»

I går framsto biskop Bernt Eidsvig som en kjeltring og bedrager i mediene. Peter Gottschalk, professor ved BI og korrupsjonsekspert, sier til Vårt Land at han ikke er overrasket. Det er han aldri når det gjelder korrupsjon og tilsvarende kriminalitet. Han hevder endatil at hans forskning viser at religiøse er like tilbøyelig til kriminalitet som andre. Det kan endatil være mer kriminalitet der en andre steder, fordi sjansen for på bli oppdaget er mindre, mener ham.

Hvis Gottschalk mener å sammenlikne Bernt Eidsvig med «finansgutta» som blir tatt i bedrageri og underslag, er det en vesentlig forskjell. Eidsvig tjener ikke en krone på å gjøre seg til en kriminell, slik disse defineres i Gottschalks verden. Han hevder at kirken han leder har rett på disse pengene. Det Eidsvig har holdt på med dreier seg om noe annet enn hva grådige finansskurker som er ute etter å berike seg personlig bedriver.

Registrering vanskelig

Bernt Eidsvig er ikke en kriminell. Han er en naiv Robin Hood som lar være å gripe inn mot en praksis som skaffer kirken inntekter de mener de har krav på.  Den katolske kirke har fått elendigheten i verden tett inn på kroppen gjennom alle innvandrerne som har kommet til landet. Eidsvig vil hjelpe og støtte, gi tilhørighet og åndelig fellesskap. Han trenger penger og har skaffet seg dem på en måte som reglene ikke tillater.

– Hvis du forestiller deg vår situasjon: 100 000 – 120 000 katolikker befinner seg i bispedømmet, men vi vet ikke hvem de er. Vi merker at de er der, for vi har en  kolossal pågang på messer og andre sakramenter, men ingen av dem har noe begrep om at de skal registrere seg. Og når vi ber dem registrere seg, så vet de ikke hva vi ber dem om, sier han til Dagbladet. De henvendte seg gang på gang til Skattedirektoratet og Folkeregisteret med spørsmål om de kunne bistå. De fikk negativt svar.

Om Bernt Eidsvig blir tiltalt og dømt for bedrageri, er umulig å ha noen mening om. Det ser ikke bra ut. En regel er en regel. Men her er det nok av formildende omstendigheter.

Eidsvig sier han vil vurdere sin stilling og at det kan være fristende å gå tilbake til klosterlivet.

– Man man kan jo ikke i denne situasjonen handle på grunn av fristelser, sier han til Dagbladet. Han står på post så lenge kreftene rekker, men han trenger nok en samtale med sine foresatte om hvorvidt han både han selv og Den katolske kirke er best tjent at han trer til side. Den katolske kirke bryr seg ikke all verdens om hva slags omdømme de har i mediene. Det kan være de ser seg best tjent med at biskop Eidsvig står løpet ut, og at han etter hvert vil bli forstått og bli respektert for den måten han takler saken på. Han framstår som bånn ærlig og unnskylder seg ikke. Det er et godt utgangspunkt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *