Flyktningekrisen

Vi har et moralsk ansvar for å redde mennesker for å drukne, ikke for at alle som vil skal kunne få bosette seg i Europa. Flyktningkrisen setter EU på en prøve som må bestås, både politisk, moralsk og økonomisk.

Italienske myndigheter frykter at flere hundre tusen mennesker i nærmeste framtid vil forsøke å ta seg over Middelhavet til Italia, Hellas eller Spania. I fjor var det 200 000 som satte livet på spill ved å krysse Middelhavet i overfylte farkoster. Det ser ut til at over 1000 mennesker har druknet de siste dagene. Mottakssystemene i Hellas og Italia er brutt sammen. Flykningene kommer fra elendighet og ender opp i elendighet.

Sturla Henriksen, direktør i Norges Rederiforbund, mener EU har vist ubegripelig mangel på handlekraft. Han sier til Dagens Næringsliv at Europa i praksis har snudd ryggen til Middelhavet. Norske redere har bidratt. Hver åttende båtflyktning som ble berget i Middelhavet i fjor, ble plukket opp av et norsk fartøy

EU våkner

EU er i ferd med å våkne. De skal i alle fall ha krisemøte torsdag. EU-ledelsen innser at det ikke kan la Italia, Hellas og Spania ta ansvaret for situasjonen. EU er i ferd med å erkjenne at de har et moralsk ansvar for å redde mennesker fra å drukne. Det går ikke å møte mennesker i nød med «det skulle tu tenkt på før du satte deg i båten». Det er selvsagt en fare for at flere vil ta sjansen på å krysse Middelhavet dersom de får meldinger om at alt går bra, skip fra EU ligger klar for å ta dem om bord og sørge for en trygg overfart. EU vegrer seg for å legge opp til et redningsopplegg som i praksis vil bidra til at flere legger ut på en farefull ferd over Middelhavet.

Norge skal bidra med å sende et eller flere skip til Middelhavet. Regjeringen regner med at det vil ta tre måneder før et skip er på plass. Noen vil handling nå. Det kan vel være at man får klart et skip før 1 august.

Et bedre liv

Det er to grupper mennesker som skaper krisen. Det er flere millioner flyktninger fra Syria som oppholder seg i nabolandene. Det kommer også mennesker som er forfulgt i Afrika til Europa. Hvor mange av disse som er reelle flytninger, er ikke godt på si. Titusener forsøker å ta seg inn i Europa over Middelhavet fordi de håper på å få et bedre liv. De rømmer fra nød og elendighet, men er ikke truet på livet.

Det kom færre asylsøkere til Norge i fjor. Antallet asylsøkere til europeiske land økte med 44 prosent. Flere land fører en mer restriktiv innvandringspolitikk, fordi innvandringen skaper problemer de ikke klarer å løse.

Det er også enighet om å intensivere jakten på menneskesmuglere og sende ut av Europa de som ikke er flyktninger.

EU er ikke i stand til er i stand til å finne opphold for alle ulovlige innvandrere og flyktninger som kommer til Europa. Problemene en står overfor virker uløselige. Flere radikale forslag er lansert. Noen vil gå til storoffensiv mot menneskesmuglere og ødelegge båter som brukes til illegal innvandring. Det er tatt til orde for at det bør bygges gigantiske flyktningeleiren i for eksempel Libya og Tyrkia der flyktningene kan få sin sak avgjort. Andre mener det eneste som nytter er å sende sette flyktningene i land der de kom fra. Ved å bygge en jernring rundt Europa, vil en klare på begrense flyktningestrømmen.

Det må gjøres langt mer for å hindre at titusener drukner i Middelhavet. Det er det enighet om. Det er også enighet om å intensivere jakten på menneskesmuglere og sende ut av Europa de som ikke er flyktninger. Problemet er hva en skal gjøre for millioner som tilfredsstiller kravet for å få asyl?

Det er nå et politisk flertall for at Norge skal ta imot 10 000 flyktninger fra Syria? Men hvor my hjelper det egentlig? Vil de andre landene i EU ta imot flere kvoteflyktninger fra Syria?

Hvordan politikerne har tenkt å bosette 10 000 flyktninger fra Syria, har de ikke sagt noe om. De vet heller ikke hva det vil koste. Politikerne snakker om noen få milliarder. Finansavisen mener det riktige er å ta hensyn til hva en flyktning koster samfunnet i gjennomsnitt så lenge de lever. Det er under halvparten av dem som vil få seg et arbeid. Dermed vil 10 000 flyktninger koste mellom 40 til 70 milliarder kroner. Det er ingen land hvor det koster så mye å integrere flytninger som i Norge, fordi vi har et så høyt lønnsnivå og så rause velferdsordninger.

Ved å ta imot 10 000 flytninger, viser vil vilje til å ta ansvar.  Hvis regjeringen heller vil tilby FN 10 milliarder kroner for å hjelpe flytningene i nærområdene, er det verd å diskutere. Da kan det vil skal ta imot færre enn 10 000.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *