Frp som kommunevenn

Frp er ustoppelige i sine forsøk på å forene motsetninger – både sterkere statlig styring og sterkere kommunalt selvstyre. Det initiativet partiet tar for å la kommunene i større grad få gjøre som de vil, fortjener støtte.

Når en partileder skal holde tale til landsmøtet, er det mye det skal klappes for. Noe av det det ble klappet mest for, var Siv Jensens løfte om at kommunene skal få kompensert for sviktende skatteinntekter. Mer skal det ikke til for å få jubelen i taket. Det skulle bare mangle at kommunene ikke skulle fått kompensert for en betydelig skattesvikt. Siv Jensen sa ikke noe om hvor mye ekstra kommunene får i revidert budsjett som legges fram i neste uke. Det avhenger av hvor stort svikten i skatteinntekter forventes å bli. Ifølge beregninger KS har foretatt, blir skatteinntektene i kommunene 1,9 milliarder kroner lavere enn anslått i statsbudsjettet for i år. Det ser ut til at regjeringen i alle fall regner med at svikten blir på 1,3 milliarder kroner. Hvor mye kommunene får kompensert, vil framgå av revidert budsjett.  Men det kan vel tenkes Venstre og KrF vil presse fram noen hundre millioner ekstra. Det er tross alt kommunevalg i år.

Kommunenes behov

Diskusjonen om hvor store bevilgingene til kommunene skal være, følger i velkjente spor. Landsmøtet til Frp var opptatt av å signalisere at de vil stille opp med det kommunene trenger til helse, omsorg og utdanning.

Når det gjelder eldreomsorg, stoler imidlertid ikke Frp på kommunene. Partiet fornyet sitt krav om at staten må garantere for at eldre får den omsorgen de har krav på. En variant av en slik modell prøves ut i begrenset målestokk i noen kommuner for tiden. Dette vil neppe Frp få gjennomslag for. Høyre vil ikke. Det er også tvilsomt om Frp får med seg andre partier. Hvis kommunene ikke skal ha ansvar for eldreomsorgen, hva skal de da han ansvar for?

Det er prisverdig at Frp varsler at de vil nedprioritere den massive tilsynsaktiviteten som brer om seg på alle mulige områder. La kommunene få ansvar for egenkontroll og la tilsynene gjennomføre sjeldnere stikkprøvekontroller

Ellers gjorde landsmøtet det klart at det er enige med Høyre om at det holder med to forvaltningsnivåer, stat og kommune.  Det hjelper lite. De to partiene er alene om å ville skrote fylkene. Terje Søviknes, ordfører i Os, forsøkte å få landsmøtet til å være realistisk og diskutere hva slags regionsstruktur vi skal ha, når det først er flertall for det. Det var ikke landsmøtet særlig opptatt av. Det var synd, for her trenger kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innspill for å komme ut av dødvannet. En kommer ikke skikkelig i mål med kommunereformen uten at ansvar og oppgaver for det regionale nivået er på plass.

Frp vil gå lenger

Det er verd å merke seg at Frps landsmøte vil gå lenger enn Jan Tore Sanner når det gjelder å gi kommunene større reelt ansvar.

– Om det ikke blir bråk når Frp flytter makt fra statlige byråkrater og ut til kommune, da har vi ikke gjort jobben vår, sier Helge Andrè Njåstad (Frp), leder av kommunalkomiteen på Stortinget til Klassekampen.

Idrettsfunksjonell godkjenning av svømmeanlegg, retten til å utføre borgerlig vigsling og utdeling av tilskudd til tiltak i beiteområder er eksempler på nye oppgaver, ikke økt ansvar. Njåstad sier Frp vil gå lenger enn Sanner.

– Vi er opptatt av å flytte makt. Problemet er ikke at kommunene har for få oppgaver å utføre, men den stadige innblandingen ovenfra. Vi vil sørge for at fylkesmennene legger seg mindre borti kommunenes arbeid gjennom tilsyn og kontroll, sier Njåstad.

Det er prisverdig at Frp varsler at de vil nedprioritere den massive tilsynsaktiviteten som brer om seg på alle mulige områder. La kommunene få ansvar for egenkontroll og la tilsynene gjennomføre sjeldnere stikkprøvekontroller.

I andre land har de ordninger der kommuner inspiserer hverandre. Da får tilsynene en annen karakter – med mer erfaringslæring og mindre detaljert kontrollstyring ovenfra fra folk som ikke har skoene på.

Helga Pedersen sier til Klassekampen at Ap gjerne blir med på en «prat» om det Njåstad tar til orde for. La Jan Tore Sanner også få bli med på praten. Det er på tide Ap kommer på banen slik at vi kan få et bredt flertall for en kommunereform.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *