Hagen på villspor

Carl I. Hagen sammenlikner eiendomsskatt for de rikeste med trosforfølgelse. Slik taler en politisk høvding med sviktende dømmekraft.

Arbeiderpartiet har planer om å innføre eiendomsskatt i Oslo, men bare for de som har boliger som er verd med enn fem millioner kroner. De fleste kommuner har eiendomsskatt. Den blir ikke droppet i kommuner der Frp kommer i posisjon. I Bergen har endatil Frp gitt støtte til at eiendomsskatt innføres. Da fikk de det glatte lag fra Hagen. Ingen skal anklage ham for ikke å være konsekvent i sin motstand mot skatt på eiendom.

Det Ap i Oslo legger opp til, synes han er spesielt ille. Han argumenterer med at det blir en ekstraskatt for de rikeste. Dette er ikke spesielt uvanlig. Slik er det også med formueskatten. De med små formuer slipper unna. Hvis formueskatten droppes, har både økonomer og politikere tatt til orde for at dette kan kompenseres i noen grad ved at skatten på eiendom økes betraktelig, særlig for dyre eiendommer. I sin tid tok Trond Giske og Roar Flåthen, daværende LO-leder og næringsminister, til orde for at høy eiendomsskatt på dyre boliger kunne erstatte formueskatten. På denne måten ville de hindre at noen blir nullskatteytere.

Dempe boligprisene

Det er bred enighet om at det knapt er noe tiltak som kunne virket bedre på norsk økonomi enn å øke skatten på bolig. Det vil dempe boligprisene og gjøre det mindre lønnsomt å investere i eiendom, noe som vil gi økt kapitaltilgang til næringslivet. Regjeringen vil ikke høre på fornuft. De holder seg for ørene med en gang noen tar til orde for å innføre eiendomsskatt.

Carl I. Hagen går nærmest i bananas i møte med Aps planer. Han sier til Dagens Næringsliv at det er tyveri å bruke sin flertallsmakt til å «rappe penger fra et mindretall som de deretter fordeler seg imellom» og sammenlikner det Ap har planer om med religionsforfølgelse.

-Et sted har du en muslimsk retning som forfølger en annen muslimsk retning som er minoritet; Sjia og sunni. Eller forfølgelse av koptiske kristne, hvor du har et flertall som kaster seg over et mindretall. Noen steder blir de jaget i vei, andre steder tar man pengene deres, sier Hagen. Han mener vi er i nærheten av en slik situasjon dersom Ap vinner fram.

Det er så forfeilet som det kan få blitt å sammenlikne skatt til de rikeste boligeiere i rike Norge med mennesker som forfølges for sin tros skyld og må bøte med livet.

Tabbet seg ut

Når Vårt Land konfronterer Hagen med uttalelsene sine, forstår han heldigvis at han tabbet seg ut, for å si det mildt. Han sier det ikke var meningen at dette skulle komme på trykk. Han skulle bare illustrere et poeng i innledningen til intervjuet.

-Jeg vet det er en vesensforskjell mellom eiendomsskatt og kristenforfølgelse, sier Hagen. Sjefredaktør Amund Djuve sier til Vårt Land at de aldri har hørt noe om at det Hagen sa ikke skulle trykkes.

Det er så forfeilet som det kan få blitt å sammenlikne skatt til de rikeste boligeieren i rike Norge med mennesker som forfølges for sin tros skyld og må bøte med livet

Det er godt Hagen raskt innser at han har dummet seg ut. Han burde sagt det som det er, at han har uttalt seg uten å tenke seg godt nok om, ikke legge skylden på journalisten som burde ha forstått at han ikke ville si offentlig det han sa. Er det noen som vet hvordan mediene fungerer, så er det Carl I. Hagen.

Et kjennetegn ved Carl I. Hagen er at han har evnen til å trekke sammenlikninger som skaper debatt. Det finnes en rekke eksempler på at Hagen opp igjennom historien har klart å spisse sine politiske poenger med skarpe uttalelser.  For tiden bommer han oftere enn han gjorde før. Den største bommen de siste årene var oppfordringen til politiet om ikke å etterforske drapene 22.juli på vanlig måte siden alle visste hvem som var gjerningsmannen.

Hagen har ikke lenger den posisjonen han hadde. Frp er blitt et lite parti i Oslo, og Hagen sliter med å treffe velgerne. Han har fortsatt tro på politiske utslipp med krutt og snert. Denne gangen endte det opp i et pinlig utspill om eiendomsskatt og som en dokumentasjon på at Hagen i iveren etter å bli hørt viser sviktende dømmekraft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *