Halvferdig kommunereform

Jan Tore Sanner tar et skritt i riktig retning med meldingen om kommunereformen, men Stortinget har en jobb å gjøre for at reformen skal virke etter hensikten.

Det er noen titalls kommuner som kommer til å slå seg sammen uansett hva Stortinget til slutt bestemmer, ganske enkelt fordi de ser fordelene med det. Tiden er overmoden for større kommuner der forholdene ligger godt til rette for det. Meldingen kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lagt fram utløser ikke høylytt jubel eller øker fusjonslysten i kommunene. Den inneholder ingen bomber som vekker protester. Den er omtrent som forventet.

Kommunene skal få ansvaret et tjuetalls nye oppgaver som tannhelse, rehabilitering, hjelpemidler, borgerlige vigsler, natur- og utmarksforvaltning og distriktspsykiatriske sentre.

Regjeringen vil gi kommunene større myndighet i reguleringssaker og forenkle og redusere klageadgang.

– I tillegg skal vi gå gjennom all statlig detaljstyring med tanke på å gi kommunene større handlingsfrihet. Denne gjennomgangen skal legges fram for Stortinget våren 2017, sier Sanner. De største kommunene kan også få ansvar for videregående opplæring – på visse betingelser.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, er ikke imponert:

– Her flyttes det ikke reell makt til kommunene. De få oppgavene som konkret foreslås overført til kommunene bærer preg av at man overfører kostnader og rene forvaltningsoppgaver. De fleste oppgavene er regelstyrte ordninger som i liten grad krever politisk skjønn eller styrker lokaldemokratiet, sier Pedersen til NTB.

Mer statlig

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, Kommunesektorens interesseorganisasjon, frykter at reformen kan føre til mer statlig styring ved at flere av oppgavene overføres fra fylkeskommunen til kommunene og ikke fra staten til kommunene.

– En reform som i praksis fører til at det folkevalgte regionale nivå svekkes, er en reform for enda mer statlig styring. Regjeringens forslag sier nesten ingenting om hvordan den statlige styringen skal reduseres, sier hun.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon går imot at regjeringen vil overføre ansvaret for hjelpemidler i dagliglivet til kommunene. De mener hjelpemiddelsentralene i Nav over lang tid har bygget opp kompetanse for hva som trengs og at man ikke oppnår noe som helst ved å skrote disse miljøene for å bygge opp ny kompetanse i kommunene.

Regjeringen baserer seg på at vi skal ha tre folkevalgte nivåer. I meldingen står det at «de vil vurdere hvilke oppgaver og hvilket ansvar det regionale folkevalgte nivået bør ha, med hovedvekt på områdene kompetanse, kommunikasjon og næringsrettet innsats».

Dette synes ikke Venstre og KrF er godt nok. KS er av samme oppfatning.

Ta styringen

På dette området må Stortinget ta styringen. Høyre mener vi ikke trenger fylkeskommunene, men de må forholde seg til at det ikke er flertall på Stortinget for å legge ned fylkeskommunen. Det holder ikke at Jan Tore Sanner tar dette til etterretning og sier at han ikke har noe imot at fylker slår seg sammen. Det blir for defensivt. Regjeringen må ha en like klar plan for det regionale nivået som for det kommunale. De to nivåene henger sammen.

Fylkeskommunene bør ikke «sultes i hjel» av mangel på oppgaver. Fylkeskommunene må samtidig innse at med større og sterkere kommuner, er kommunene i stand til å ta ansvar for flere oppgaver selv. Derfor bør fylkeskommunene også bli større og få nye oppgaver.

Det skar seg for de rødgrønne å lage regioner fordi de ikke ble enige om hvor mange regioner vi skulle ha og hvilke oppgaver de skulle få. Tiden er inne for å gjøre et nytt forsøk. Vi trenger å få fylkeskommunene inn i en fornyet regionsmodell.

Regjeringen har samlet seg om dele landet inn i 12 politidistrikt. En bør se nærmere på om ikke dette kan være tjenlig regioninndeling.

Helga Pedersen som tidligere gikk inn for å slå sammen mindre kommuner med tvang og nå løper rundt som ambassadør for frivillighetslinjen, har nå snakket nok om alt hun er imot. Vi forstår at opposisjonen skal være imot mye av det en regjering foreslår. Men nå bør Ap komme seg ned fra tribunen og ut på banen. Ap og Høyre er enige om at vi trenger færre kommuner. Det burde ikke være vanskelig for Ap og Høyre å bli enige om hvilke oppgaver kommunene skal ha.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *