Kutt i Økokrim

Det er selvsagt merkelig at Økokrim får kutt i sine bevilgninger når regjeringen sier de satser mer på bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Løsningen er ikke å flytte Økokrim over til Riksadvokaten. Han har da ikke penger.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch åpner for å overta ansvaret for Økokrim, som i dag ligger under Politidirektoratet. Begrunnelsen er at han mener Økokrim satser på for få saker og at et sterk Økokrim er avgjørende for å lykkes i kampen mot økonomisk kriminalitet.

– Vi får ikke god nok effekt dersom Økokrim ikke er istand til å løse sine oppgaver, sier Busch til Dagens Næringsliv.

Grunnen til at dette forslaget dukker opp nå, er blant annet at Politidirektoratet har kuttet i bevilgningene til Økokrim. Det er som det skal være. Da finansminister Siv Jensen la fram budsjettet i høst, forklarte hun at alle etater ble pålagt å effektivisere slik at de kunne utføre de samme oppgavene selv om budsjettet ble kuttet med rundt 0,5 prosent. Regjeringen har lansert et program for effektivitetsforbedring. Det gjelder også Økokrim.

Mindre overtid

Regjeringen kan selvsagt ikke vite at det er mulig å effektivisere. Så i praksis kan dette bli kutt i oppgavene som skal utføres. I Økokrims tilfelle vil det bli mindre overtid, reiser og tolketjenester. De får altså gjort mindre, selv om regjeringen mener de burde få gjort mer.

Busch har luftet tanken med de politiske myndighetene om hvorvidt Økokrim passer inn i politiets budsjettstruktur.

– Det skal gjennomføres en analyse av politiets særorganer, deriblant Økokrim. Dette er bra. Dersom Økokrim i en ny politistruktur blir en for liten enhet til å passe inn, går det an å tenke seg at Økokrim legges administrativt inn under Riksadvokaten. I så fall vil midler komme fra oss, under vårt budsjett, sier han.

Men Busch har da ikke penger på lur? Det er like knapt der i gården som det er ellers i politi og straffeforvaltning.

Hadde dette vært en ide fra en statsråd som har behov for å vise handlekraft, kunne en ha risikert at det ble vedtatt. Så langt er det ikke levert en god begrunnelse for at Økokrim skal tas ut fra politiet og legges direkte under påtalemyndighetene.

Hadde dette vært en ide fra en statsråd som har behov for å vise handlekraft, kunne en ha risikert at det ble vedtatt

Hvis man vil satse sterkere på å få kloa i de som bedriver omfattende økonomisk kriminalitet, må bevilgningene til dette området økes. Verre – eller vanskeligere- er det ikke.

Organisatoriske grep

Troen på at man kan oppnå bedre resultater ved å gjøre organisatoriske grep, lever i beste velgående. Noen ganger finnes det argumenter for å prøve om organisatoriske endringer kan gi resultater, men lite tydet på at det er et slikt tilfelle vi har foran oss.

Nå er vi i den situasjon at både justisminister Anders Anundsen (Frp) og politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at det skal satses mer på å bekjempe økonomisk kriminalitet, men likevel blir altså budsjettet til Økokrim kuttet.

Anders Folkestad krever at regjeringen kommer på banen med mer penger for å komme økonomisk kriminalitet til livs. Han minner om at samfunnet taper store beløp på denne typen lovbrudd. Å økte ressursene til Økokrim kan altså i praksis bli kostander til inntekters ervervelse.

– Enten må regjeringen ta grep og gjøre noe med pengesekken, eller så må direktøren for Politidirektoratet vurdere om prioriteringene hans er gode nok målt opp mot de politiske målene som ligger der, sier Folkestad til DN.

Det er ingen grunn til å tro at Odd Reidar Humlegård har misforstått politikernes prioriteringer. Han forholder seg til de styringssignaler som gis. Det er ingen ting som hindrer politikerne til å prioritere Økokrim slik strukturen er i dag.

Påtalemyndighetene bør konsentrere seg om påtale. Etterforskning bør politiet ta seg av.

Det er ikke første gangen riksadvokat Tor-Aksel Bush kommentere utviklingen i politiet. Etter at det i forlengelsen av 22.juli-terroren i 2011 ble satset sterkere på beredskap, advarte Bush mot å forsømme etterforskningen. Nå er han bekymret for at Økokrim ikke får tilstrekkelig med ressurser. Det er positivt at Bush gir til kjenne sitt syn fra sin utsiktspost. Hans kritiske blikk kan bidra til en skjerpet debatt om hva si skal prioritere. Det er dette det handler om. Vi lurer oss selv om vi gjør det til en diskusjon om organisering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *