Listige Listhaug

Utviklingen innen landbruket det siste året har gitt Sylvi Listhaug vann på mølla. Alt tyder på at hun også i år vil klare å bevege landbruket i den retning et flertall av bøndene ikke vil.

Bøndene la for en og en halv uke siden fram et krav om 950 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. I går tilbød regjeringen 90 millioner kroner. Bøndene trodde knapt hva de hørte. I Nationen er det de siste dagene skapt et inntrykk av at landbruksminister Sylvi Listhaug har fått så pass klar beskjed fra Ap, Venstre og KrF om å komme i land med årets oppgjør, at hun ville komme med et spiselig tilbud. Hun må da ha lært fra i fjor, så det blir nok et tilbud som det er mulig å forhandle på grunnlag av, tenkte landbrukets folk.

Regjeringen tilbud er så lavt at bondeorganisasjonene må gå i tenkeboksen for å finne ut om de skal forhandle eller ikke. En ting er at tilbudet er lavt. Listhaug legger også opp til å endre systemet for melkekvoter. Det vil på sikt favorisere de store gårdsbrukene. Det nettopp det Listhaug ønsker. Fjorårets oppgjør ga bedre vilkår for de bøndene som vil investere og satse på drive gården på heltid og gjerne med andre ansatte i tillegg. Hun vil ikke klatte kvoter utover og styre landbruket med strenge begrensinger. Hun vil gi bøndene større frihet.  Sylvi Listhaug hevder hardnakket at det oppgjøret hun kjempet igjennom i fjor, har bidratt til å skape ny optimisme i landbruket. Hun vil gi enda bedre rammebetingelser for å være bonde i Norge.

Stadig færre bønder

Antallet bønder har sunket jevnt og trutt de siste 20-30 årene. Det betyr ikke så mye fra og til om Sp sitter i regjering eller ikke. Listhaug er ikke opptatt av å bevare flest mulige bønder, men å opprettholde samlet matproduksjon. Da må forholdene legges best mulig rette for de bøndene som vil og har mulighet til å produsere mye.

Aps landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget, mener tilbudet regjeringen har gitt er alt for lavt. Han er heller ikke med på å redusere dagens ni produksjonsregioner for melk til syv. Det vil han ha som egen sak i Stortinget. Venstre varsler også at de er uenige i det tilbudet regjeringen har lagt fram, og partiet ser heller ikke ut til å være med på å endre i kvoteordningen.

Hovedregelen i jordbruksoppgjøret er at det blir statens tilbud som vedtas dersom en ikke når fram med en forhandlingsløsning. Slik ble det ikke i fjor. Da startet Stortinget i realiteten egne forhandlinger med bøndene etter bruddet i forhandlingene med regjeringen. Venstre og KrF har sagt at fjorårets var et unntak. Det samme sier Knut Storberget, men på Aps landsmøte gjorde de det klart at de var rede gi bøndene mer enn det regjeringen tilbyr også i år.

Om Sylvi Listhaug feller en tåre, vil det være en krokodilletåre. Frp er ingen varm tilhenger av jordbruksforhandlingene

Venstre, KrF og Ap har i realiteten sagt til bøndenes organisasjoner at det ikke betyr noe om de forhandler eller ikke. Hvis de setter seg til forhandlingsbordet, kan de med press i kulissene fra Venstre og KrF oppnå mer enn det dobbelt eller tredobbelt av det regjeringen har tilbud. Men det bli ikke mer enn en tredjedel av det kravet de har framsatt.

Jensen og Solberg

Det kan være Bondelaget og Småbrukerlaget mener det er mer å hente på å forholde seg til Stortinget direkte. Men det er ikke slik at de er kvitt Listhaug om saken havner i Stortinget. Det tilbudet som er lagt fram, er ikke et sololøp fra Listhaugs side. Dette står både Siv Jensen og Erna Solberg bak. De vil i likhet med Listhaug argumentere med at bøndene har hatt en bedre inntektsutvikling de siste par årene enn folk flest. Derfor må de finne seg i at staten i år holder igjen.

Det beste ville vært om Venstre og KrF hadde gitt beskjed om at de i år vil ha en forhandlingsløsning. Det betyr at Venstre og KrF må bli enige med regjeringen om hvor langt staten skal strekke seg. Blir det ingen forhandlingsløsning, er det statens tilbud som gjelder.

Det mest sannsynlige er at årets oppgjør går til Stortinget og at forhandlingsinstituttet i praksis har brutt sammen. Om Sylvi Listhaug feller en tåre, vil det være en krokodilletåre.

Frp er ingen varm tilhenger av jordbruksforhandlingene. Listhaug har nok et avslappet forhold til om oppgjøret vil havne i Stortinget også denne gangen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *