Må få konsekvenser

Når ledelsen ved Hordaland Politi­kammer vil ha fem dager på seg for å finne ut av om de skal godta foretaks­boten, viser det mangel på gangsyn og handlekraft. De slipper billig unna. Politi­kammeret trenger raskt en ny toppsjef utenfra som kan rydde opp.

Spesialenheten for politisaker har konkludert med at det er ikke grunnlag for å sikte enkeltpersoner for å brutt straffeloven, men at politikammeret har vist grov uforstand i tjenesten. Derfor får foretaket en bot på 100 000 kroner. Boten er knyttet til hvordan de behandlet varslingen fra politioverbetjent Robin Schaefer. Schaefer ga de en mulighet til å rydde opp i de feil som var blitt gjort i etterforskningen knyttet til etterforskningen av åtte år gamle Monika Sviglinskaja, som ble funnet død i november 2011. De valgte på beskytte hverandre framfor å innrømme feil.

Spesialenheten har verken vurdert om enkeltansatte eller politidistriktet som helhet kan straffes for det som ble gjort i den gang. Grunnen er at straffebestemmelsen om grov uforstand i tjenesten har en foreldelsesfrist på to år.

Det var politiinspektør Sidsel Isachsen som tok den endelige avgjørelsen om først å henlegge saken som intet straffbart forhold.

– Jeg var aldri i tvil om det var riktig å henlegge. Dette var en svært spesiell sak. Nettopp derfor gjennomførte vi en massiv og grundig etterforskning for å opplyse saken best mulig. Etterforskningen pågikk over lang tid, og vi hadde også bistand fra Kripos, uttalte hun til Aftenposten i fjor da saken nådde mediene.

Etter at de ble bestemt at etterforskningen skulle gjenopptas, uttalte visepolitimester Gunnar Fløystad at det ikke har vært noe tema om saken skulle få personalmessige konsekvenser.

Politiinspektøren

Han må tolkes slik at han mener saken ikke bør få konsekvenser for eksempel for Sidsel Isachsen. Det spesialenheten har konkludert med gjør ikke saken mer problematisk for henne. Det spesialenheten slår ned på er hvordan ledelsen behandlet varslingen.

Da Hordaland Politikammer fikk dommen fra spesialenheten, svarte de med å si at de trengte fem dager betenkningstid før de svarte på om de ville godta boten på 100 000. Den burde de akseptert på strak arm. Det ville ha bidratt til å bygge tillit. Når de skal surre med denne saken i fem dager, viser det bare hvor lite handlekraft som preger ledelsen ved politikammeret. Hordaland Politikammer kommer aldri til å anke. De har sluppet billig unna.

Konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt erkjenner feil i etterforskningen av Monika-saken, og sier til NTB at han vil iverksette tiltak som gjør at dette ikke skjer igjen. Han sier de også vil vurdere om dette vil få konsekvenser for noen av de ansatte. Det Spesialenheten bringer til torgs gir ikke grunnlag for å foreta seg noe i forhold til de tre etterforskeren og Sidsel Isachsen. Det er ikke de som har forårsaket en bot på 100 000 kroner. Det er ledelsens behandling av varslingen som er problemet.

Det må et oppgjør til i Bergen. Oppgjøret skal ikke tas i offentligheten, men på kammerset.

– Vi skal lese dokumentet grundig, samtidig som det er konstituert politimester i Hordaland som nå har ansvar for å ta stilling til Spesialenhetens rapport, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.
Der er riktig, samtidig er det ikke så enkelt. Humlegård må selv på banene. Det første Humlegård bør gjøre, er å sørge for at Geir Gudmundsen i løpet av en dag eller to gjør det klart at han ikke skal tilbake som leder for politikammeret.

Humlegård har ved flere anledninger sagt at han er opptatt av å satse sterkere på ledelse. Det betyr blant annet å sette en standard. Noen ganger skjer det at ledere leverer klart under det som kan forventes. Da må det prosess og tiltak til slik at lederskapet kan styrkes. Ved Hordaland dreier det seg om noe mer. Her svikter ledelsen såpass grovt at det ikke kan passere. Det må få konsekvenser, i det minste for politimesteren og etter hvert for andre i ledelsen.

Det er ikke bare Monika-saken det handler om. Det er i alt seks varslingssaker knyttet til Hordaland politikammer. I flere av sakene handler det om at ledelsen ikke holder mål. Det kommer etter hvert rapporter både fra Arbeidstilsynet og et advokatfirma som ventelig vil underbygge påstandene om ledelsen svikter på avgjørende punkt.

Det må et oppgjør til i Bergen. Oppgjøret skal ikke tas i offentligheten, men på kammerset.

Bergen trenger en ny politimester som kan rydde opp. Det er nødvendig for å skape den tilliten som politiet skal og må ha.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *