Olsen som festbrems

Siv Jensen orker ikke tanken på at regjeringen skal ta fatt på upopulære sparetiltak i en tid hvor den alt har mistet flertallet av velgerne. Derfor talte Øystein Olsen i går for døve regjeringsører om behovet for å dempe oljepengebruken. Sentralbanksjefen er den oppvoksende slekts mann.

Ingen regjering har pøst så mange oljemilliarder inn i økonomien som den nåværende. I år skal det brukes 174,2 milliarder. Det er en økning på 26,7 prosent i forhold til det som lå i det budsjettet den rødgrønne regjeringen la opp til for 2014.

NHO har hatt tradisjon for å advare sterkt mot økt oljepengebruk. De gjorde det ikke i fjor. De var fornøyd med at regjeringen senket formueskatten. Det utlignet den med å øke oljepengebruken. Dessuten økte bevilgningene til vei og jernbane. Den slags investeringer har NHO sans for. Det var også sparsomt med kritikk fra finanshold mot den økning av oljepengebruken som regjeringen la opp til. De andre partiene fulgte opp med å legge inn flere oljemilliarder i sine alternative budsjetter. Ap passet på å legge seg under, slik at de kan argumentere med at de de fører en mer ansvarlig økonomisk politikk. Derfor kan Jonas Gahr Støre med en viss troverdighet si til NTB etter sentralbanksjef Øystein Olsen tale i går kveld, at «regjeringen bør merke seg Olsens advarsel».

Finansminister Siv Jensen (Frp) er ikke beredt til å følge sentralbanksjef Øystein Olsens klare råd om å trappe ned bruken av oljepenger.

– Det er viktig å understreke at Norge fortsatt skal bruke mye oljepenger de neste årene, sier Jensen på spørsmål om de kommende statsbudsjettene fra hennes hånd vil bli smurt med mindre oljepenger enn nå.

Statsminister Erna Solberg er mindre bastant. Hun nøyer seg med å si at hun ikke kan love noen «innstramning med det første».

Øystein Olsen manet i går til tilbakeholdenhet og forsiktighet.

– En fornuftig tilpasning til risiko er at man ikke sikter mot å øke bruken av oljeinntekter videre fra dagens nivå. Epoken med opptrapping av bruken av oljeinntekter kan ligge bak oss, sa han.

Når Olsen ikke tok hardere i, skyldes det at det er få krisetegn i norsk økonomi som krever raske tiltak. 2015 er ikke er problemår som krever kutt i oljepengebruken. Det kan endatil forsvares å bruke godt med oljepenger i noen sektorer for å lette omstillingen fra en oljebasert industri og for å kompensere for konjunktursvingninger. Finanskrisen ble som kjent møtt med økt oljepengebruk.

Den oppvoksende slekt bør juble over Øystein Olsens tale. Han er deres mann

Ser framover

Det er de lange perspektiver Olsen er opptatt av. Avkastningen fra oljefondet vil bli lavere i årene framover og det vil komme mindre penger inn i fondet som følge av lavere oljepris og mindre aktivitet. Dersom vi fortsetter å bruke oljemilliarder i samme tempo som til nå, vil vi begynne å tappe fondet.

Øystein Olsen sier til Finansavisen at han ikke spurte hva regjeringen mener før han holdt årstalen. Det hadde ikke vært noe poeng. Han vet hva Siv Jensen mener. Det er dessuten satt ned et utvalg for på vurdere handlingsregelen. Frp håper utvalget serverer argumenter for fortsatt høy bruk av oljepenger.

Sentralbanksjefens jobb er å opptre som en firkantet økonom. Han skal ikke snakke politikerne etter munnen. Heller ikke skal han opptre som politiker. Det virker imidlertid som om Olsen trer ut av den trange sentralbanksjefsrollen og opptrer som en slags president som taler til folk og politikere om hva vi som nasjon er tjent med på sikt. Han ser lenger en neste års budsjett. Han har også kommende generasjoner i tankene.

Øystein Olsen fremstår som landets økonomiske «president» som lodder dypere og ser lenger enn finansminister Siv Jensen, som i likhet med den store flokken finansfolk er opptatt av markedene og velgernes perspektiv som ofte er temmelig kortsiktige. Den oppvoksende slekt bør juble over Øystein Olsens tale. Han er deres mann.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *