Pilotene mot nederlag

I verste fall sørger pilotene for at arbeidsplassen deres forsvinner, i beste fall nødlander de og må jobbe videre på premissene til Bjørn Kjos.

Bjørn Kjos er såpass kategorisk på at han ikke vil akseptere kravet fra de streikende pilotene at det er vanskelig å tenke seg at han har noe å gi på dette punktet. Dermed vil pilotene tape. Det hjelper ikke om de har massiv støtte fra fagbevegelsen og store deler av opinionen. Det er arbeidsgiver som har styringsretten. Det er Bjørn Kjos som bestemmer.

Det skjer praktisk talt aldri at et selskap bruker styringsretten så ekstremt som i Norwegian. I går fikk flygerne beskjed om at ansettelsesforholdet deres flyttes over til et pilotselskap for det landet de tilhører. Dette er så ille for pilotene som det kan få blitt. De har vært opptatt av å være i samme selskap for å ha større forhandlingsstyrke. Det viser hva det betyr i disse dager. De er i ferd med å sette i verste fall alle de 5000 arbeidsplasser selskapet i fare. Norwegian har ikke egenkapital til at denne streiken kan vare stort lenger.

Rå makt

Så langt har det ikke vært mulig å finne en løsning. Derfor velger Bjørn Kjos å bruke rå makt. Ikke noe er så ille at det ikke kan komme noe godt ut av det, tenker Bjørn Kjos. Han benytter sjansen til å splitte og svekke pilotene. Han vil påføre dem et svinende nederlag. De får velge mellom det eller at arbeidsplassen deres går tapt.

Bjørn Kjos bryr seg ikke med at LO og de andre fagforbundene snakker om faren for dumpingtilstander i norsk arbeidsliv om Norwegian vinner fram. Det er ikke hans agenda å svekke arbeidstaker rettigheter i alminnelighet. Han handler ut fra de de rammebetingelser som gjelder for den bransjen han operer i. For å sikre eksistensen av det selskapet han leder, må han ta grep. Han hevder å ha solid støtte fra arbeidsrettseksperter for de disposisjoner han gjør. Men en kan aldri vite. Hva som skjer i ettertid i norske rettssaler, får han ta når den tid kommer.

Bjørn Kjos bryr seg ikke med at LO og de andre fagforbundene snakker om faren for dumpingtilstander i norsk arbeidsliv om Norwegian vinner fram.

Bjørn Kjos har sannsynligvis en plan for hvordan han skal hindre at Norwegian som globalt selskap går dukken på grunn av streiken på hjemmebane. En nærliggende mulighet er å la det norske selskapet hvor også svenske og danske piloter er ansatt, gå konkurs. Han kan opprette et eget selskap i Danmark eller Sverige som kan ta over flygningene.

Partene skal møtes i løpet av dagen. Det kan være at pilotene tar inn over seg at «nok er nok».

Skylder på pilotene

Bjørn Kjos kom greit ut av debatten på NRK i går kveld. Meningene blant folk er delte, som det alltid vil være i en streik. Kjos lar seg ikke påvirke av hva folk mener. Han gjør det han kan for å legge skylden på pilotene.

SAS gnir seg i hendene over streiken. De sliter også med en elendig lønnsomhet. Så lenge flyene til Norwegian står på bakken, triller det titalls millioner inn på konto hver dag. Enda større blir gevinsten om Norwegian skulle få rykte på seg for å være et selskap der sjansene for at flyene ikke går når de skal.

Konserndirektør Eivind Roald i SAS mislykkes i «Debatten» i går med å utnytte streiken til egen fordel. Han tilbakeviste at flyselskaper verden over organiserer seg slik Norwegian gjør og framholdt fordelen med at alle var ansatt i morselskapet slik det er i SAS. Det mente Roald ville styrke flysikkerhet. Det argumentet fnøs Kjos av og ba ham dokumentere at det er dårligere sikkerhet i flyselskaper som leier inn personell eller har ansatte i datterselskaper.

Det må være pinlig for Roald at sjefen hans, konsernsjefen i Sas, Rickard Gustafson går langt i Dagens Næringsliv i dag i å si seg enig med Bjørn Kjos. Han tror ikke lavprisselskapene vil ha særlig med fast ansatte framover. De vil basere seg på midlertidige kontrakter eller innleid arbeidskraft.

– Bemanningsbyråer er blitt en vanlig arbeidsgiver i flere andre yrker, hvorfor skal det ikke være normen også i flybransjen?, spør Gustavson. Han sier også at Sas må finne løsninger «som gjør at vi bedre kan tilpasse kostandene etter svingningen på inntektssiden gjennom året».  Det ligger an til harde tak også i Sas i ukene framover.Gustafson skulle gjerne hatt den handlefriheten Norwegian har når det gjelder å kunne ta ned kostnader. Han har skaffet seg litt handlefrihet ved å kjøpe det danske flyselskapet Cimber Air. Et par hundre ansatte er flyttet over dit for å kunne utnytte en mer fleksibel kollektivavtale. Dette førte til protester fra de ansatte, men arbeidsretten slo fast at Sas ikke har brutt loven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *