Politimesteren som sviktet

Politimester Geir Gudmundsen bør trekke seg fordi han framstår uten tilstrekkelig kraft og evne til å rydde opp etter Monika-skandalen. Han sviktet grovt da han avviste varsleren som viste seg å ha 100 prosent rett.

Når ledere motarbeider varslere som har rett i alt de peker på, må lederen ta konsekvensen av det og trekke seg.

Politimester Geir Gudmundsen beklager de feil som er begått og takker varslere som han ikke ville høre på, for innsatsen.

En arbeidsgruppe ledet av førstestatsadvokat Bjørn Soknes leverte denne uken en rapport der de retter sterk kritikk mot Hordaland Politikammer for at de på syltynt grunnlag konkluderte med at den åtte år gamle jenta Monika hadde begått selvmord. De forklarer at det skjedde med en blanding av gruppetenkning og fraværende ledelse.

I august 2012, ni måneder etter Monikas død, ble saken henlagt som intet straffbart forhold. Henleggelsen var feil og ble gjort på et altfor tynt grunnlag, mener Soknes. Rapporten skal nå på høring i Hordaland politidistrikt med frist på 14 dager. Spesialenheten for politisaker skal senere ta stilling til om det er gjort noe straffbart i saken fra politiets side. Det er fire tjenestemenn som er i søkelyset.

For over et år siden varslet en erfaren etterforsker ved politikammeret om at etterforskningen knyttet til Monikas dødsfall var mangelfull og at alt tydet på at hun var blitt drept. Men ledelsen ved politikammeret avviste å ta saken opp igjen. Varsleren fikk beskjed om å holde fingere fra fatet og endatil truet med at han kunne miste jobben om han ikke rettet seg etter det han fikk beskjed om.

Mann siktet

Etterforskeren ga seg ikke. Han varslet advokaten til moren, Kristina Sviglinskajas. Advokaten fikk deretter en tidligere Kripos-etterforsker til å gå gjennom saken. Først da innså politiet at de hadde begått en grov feil. I mai 2014 besluttet politiet å gjenoppta etterforskningen. Nå er en mann siktet.

Politimester Geir Gudmundsen la seg flat etter å ha mottatt rapporten. Han sa seg enig i kritikken som ble rettet mot politiet, beklaget feilene de hadde gjort overfor Kristina Sviglinskajas og takket varsleren for hans innsats

«Det er beklagelig at vi ikke valgte å gjenoppta etterforskningen tidligere på bakgrunn av det han hadde å komme med», sa Gudmundsen.

Det er vel og bra at han tar saftig selvkritikk. Det skulle skjedd for lenge siden. At det ble gjort en feil i etterforskningen, kan ikke Gudmundsen gjøres personlig ansvarlig for. Det vil alltid skje feil i store organisasjoner. Sjefens oppgave er da å rydde opp og sørge for at fundamentale feil ikke skjer igjen.

Gudmundsen fikk anledning til å rydde opp da han ble varslet. Den sjansen misbrukte ham. Han vil ikke si offentlig hva han foretok seg. Det spiller ingen rolle. Han fikk selv saken i fanget og burde innsett at det var blitt begått grove feil i etterforskningen.

Det er blytungt å være varsler som ikke blir trodd. I Bergen truet ledelsen endatil med at han kunne få sparken hvis han ikke slutte med å blande seg inn i en sak han ikke hadde noe med. Da ledelsen forsto at varsleren ikke ville gi seg, skal de ha forsøkt å få ham til å droppe å kjøre saken fram som en varslersak. Varsleren ble sykemeldt en periode, men ga seg ikke. Han tok opp saken med sin fagforening. Nå har han fått rett i alt han har pekt på.

Politidirektoratet har satt ned en gruppe for å undersøke hva som skjedde rundt varslingen. Det blir en lett oppgave. Varsleren kommer om få dager med en bok om det som har skjedd. Han sparer ikke på dokumentasjonen.

Spesialenheten

Geir Gudmundsen ville i går ikke si noe om hva han hadde foretatt seg da varslingen ble kjent. Han ville vente på konklusjonen fra Spesialenheten. Det er det ingen grunn til. En politimesters jobb er ikke å vente, det er å handle slik at folk internt og eksternt forstår at politiet opptrer slik de skal. Det holder ikke å servere prat som svar på den sterke kritikken som er reist.

Alternativet til at Gudmundsen selv slutter, ville vært at han hadde avsatte eller flyttet på noen av dem som har sviktet i denne saken. Det burde han gjort for lengst, for det må i lang tid ha vært klart både for ham selv og hans nærmeste at det ble gjort alvorlige feil både i etterforskningen av drapet på Monika og behandling av varsleren.

Samfunnet kan ikke akseptere av varslere blir behandlet på denne måten. Når ledere motarbeider varslere som har rett i alt de peker på, må lederen ta konsekvensen av det og trekke seg. Samfunnet kan ikke akseptere at politiet preges av en lederkultur der en dekker hverandre når feil blir oppdaget.

Hordaland politikammer trenger en ny leder som kan rydde opp og skape tillit.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *