Problemet Anundsen

Igjen har vi fått demonstrert at Stortingets kontrollkomité først og fremst er et politisk teater. Spillet drives til nye høyder når opposisjonens spinndoktorer vil ha det til at Anders Anundsen er så bortblåst at han forhandler om å hente hjem 80 asylbarn for å redde sitt politiske liv.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité seiler konstant under falsk flagg. De gir inntrykk av at de driver en kontrollvirksomhet forankret i objektive kriterier, forvaltningsmessige bestemmelser og konstitusjonell sedvane. Men når konklusjonene skal trekkes, er det kun politikk som gjelder. De rødgrønne fremmer mistillitsforslag mot Anders Anundsen for hans håndtering av asylbarnsaken. De som har vært mest kritiske til Anundsen både før, under og etter høringen, Venstre og KrF, nøyer seg med å komme med sterk kritikk. De har i ukesvis forsøkt å gi et inntrykk av at de ikke har bestemt seg. Da Erna Solberg gjorde det klart at hun hadde full tillit til Anders Anundsen, visste Venstre og KrF at løpet var kjørt. Erna Solberg sa indirekte at hun ville stille seg bak Anundsen om det ble reist mistillit mot ham. Venstre og KrF som var mest provosert over Anundsen, ende med kritikk framfor mistillit fordi de ikke kunne felle regjeringen. Det ville velgerne aldri ha forstått.

Irritert på Anundsen

Irritasjonen over Anders Anundsen sitter dypt både i KrF og Venstre. I helgen gikk Knut Arild Hareide til det overraskende skrittet å stille ultimatum til regjeringen om å hente hjem utsende asylbarn for å la de få prøvd sin sak ut fra de nye reglene. Venstre og KrF kritiserer Anundsen for at han satte opp farten med å få uttransporterte barn mens de forhandlet om en ny forskrift som skulle gjøre det lettere for lengeværende asylbarn å bli i landet selv om de hadde fått avslag. Anundsen somlet med å iverksette den politikken KrF og Venstre hadde fått gjennomslag for. For de rødgrønne handler det om at Anundsen surrer med den informasjonen han gir Stortinget.

Når Knut Arild Hareide stiller ultimatum til Erna Solberg er det et varsel om at KrF posisjonerer seg for å ha mulighet for å bryte samarbeidet med regjeringen

Men de nye reglene som nå gjelder har KrF og Venstre vunnet en seier. Kravet om at asylbarn som ble sent ut i fjor, skal hentes hjem igjen for å få sin sak prøvd etter de nye reglene, møter forvaltningsmessige hindringer. Barna som er sendt ut er vurdert ut fra gjeldende regler. Man kan ikke hente de tilbake for så å sende noen av dem ut enda en gang. Det er ikke poeng å saksbehandle når man vet hva utfallet vil bli. Derfor er det i realiteten et slags amnesti KrF og Venstre krever.

Når Knut Arild Hareide ikke nøyde seg med sterk kritikk av Anders Anundsen i innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen, er det mest nærliggende å tro at han mener det er mulig å presse Erna Solberg til å hente hjem noen asylbarn. Det vil i så fall skje til sterke protester fra Frp. Siv Jensen sier til NRK at det ikke er aktuelt og Jan Arild Ellingsen (Frp) har tidligere uttalt til VG at «å hente hjem asylbarn, vil være som å kjøre en kniv i ryggen på oss».

Hvis Siv Jensen gir Erna Solberg beskjed om at de ikke akseptere å hente hjem asylbarn, vil det betyr i praksis KrF setter samarbeidsavtalen med regjeringen på «avviklingsstatus».

Men når de tross alt er enige om nye regler for asylbarn, blir det for spesielt å bryte på at disse reglene ikke får tilbakevirkende kraft.

Hvis KrF vil bryte samarbeidsavtalen bør de ha flere saker enn asylbarna å vise til. Søndagshandel er en slik sak. Her vil KrF ha støtte både fra handelsstanden og fagbevegelsen.

Suppe på spiker

Det kan som kjent kokes mye suppe på en spiker. Selv om Anders Anundsen er en dreven politiker og ekspert på kontroll og konstitusjon, fant opposisjonens spinndoktorer ut at det var mer å ta tak i etter at innstillingen fra komiteen var levert. Dagsavisen kunne med henvisning til anonyme kilder, fortelle at Anundsen skulle ha sagt seg villig til å hente hjem asylbarn mot at KrF og Venstre droppet mistillit og nedtonet kritikken mot ham.

Opposisjonen lå klar i startgropa. SV og Sp varslet at Anders Anundsen kan bli innkalt til en ekstra høring for å forklare seg. Det skal altså for tiden ikke mer til enn et løst rykte og en anonym kilde før teateret var i gang.

Det kan selvsagt ikke fullstendig utelukkes at en politisk rev som Anders Anundsen plutselig glemmer alle sine politiske revestreker og lar uforstanden sige inn over tanke og sinn. Opposisjonen tror ikke på ramme alvor at Anders Anundsen, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide er så bortblåste at de forhandler om at Anundsen skal hente hjem 80 asylbarn mot at KrF og Venstre skal ta på ham med silkehansker mens de rødgrønne forlanger mistillit. Men spillet krever at de later som om de tror på det selv om det kun basert på anonyme kilder.

Eget spinn

På lederplass tror Dagsavisen i dag fullt og fast på sitt eget spinn. Anders Anundsen har foretatt en forkastelig kobling, heter det.

Når opposisjonen kommer til sans og samling, vil de forstå at Stortinget ikke kan basere en kontrollhøring på anonyme kilder. De har dessuten en annen kilde som vet hva han snakker om og som ikke mumler i krokene. Knut Arild Hareide sier til Dagens Næringsliv at han «gjerne vil understreke at han ikke har diskutert et slik forslag med Anundsen direkte» og at han hele tiden har vært opptatt av å skille mellom kritikk mot Anundsen for saksbehandling og opptreden i møte med Stortinget og spørsmålet om å hente tilbake asylbarn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *