55 forsøk på bedre beredskap

Siden 22.juli 2011 har Justisdepartementet presentert 55 tiltak, initiativ eller prosjekter som knyttes til arbeidet for en bedre beredskap og terrorbekjempelse. Det kunne de spart seg, om en skal tro Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har sablet ned Justisdepartementet for at beredskapen fortsatt er like mangelfull som den viste seg å være 22.juli 2011 da terroren rammet. Et helt departement har altså holdt på i tre og et halvt år, under ledelse av to statsråder, men det blir visst ikke bedre. Hvis departementet er så udugelige som Riksrevisjonen hevder, bør det gå krisealarm i regjeringen og Stortinget.

Nå kan det være Riksrevisjonen er infisert av viltvoksende kontrollhybris som får dem til tro at besitter evnen til å kunne definer hva som er sant og bør gjøres på alle områder i samfunnet. Om Riksrevisjonen har rett i sin kritikk av Justisdepartementet, vil den politiske prosessen i tiden framover vise.

Justisdepartementet startet i dag med å dokumentere hva de har foretatt seg, ved å presentere  55 pressemeldinger eller meddelelser om hva de har foretatt seg for å forbedre beredskapen. Listen finner du her

https://www.regjeringen.no/nb/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/oppfolging-etter-22-juli/id2413014/

Spørsmålet er om det meste av dette er mislykket eller om det er Riksrevisjonen som i iveren etter å finne feil og mangler ikke får øye på det som faktisk har skjedd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *