En minister for forenkling

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har ei lang liste over hva som skal gjøres for å effektivisere offentlig sektor, avskaffe byråkrati og gjøre det enklere for folk å forholde seg til stat og kommune. Erna Solberg har lovet at hennes regjering skal preges av gjennomføringskraft. Det lanseres derfor reformer på løpende bånd. Om reformene virker etter hensikten og om det faktisk blir mindre byråkrati enn da de rødgrønne styrte, gjenstår å se. For egen del er i alle fall Jan Tore Sanner godt i gang med det han har makt til å gjøre noe med.

En god regel for en leder som vil utrette noe, er å foreta noen enkle, men virkningsfulle grep raskt, slik at både ens egne folk og omgivelsene ser at man er i gang. Det gjelder å ta det enkle først.

Sanner tok raskt fatt i bygningsforskriftene som mange mener er blitt alt for kompliserte og fører til at nye boliger blir dyrere enn nødvendig. Fra i januar i år ble det gjort endringer i de såkalte Tek 10-reglene om at alle nye boliger skal bygges med full tilgang for funksjonshemmede og pleietrengende. Nå holder det at halvparten av ett- og toromsboliger på 50 kvm eller mindre i blokkbebyggelse kan bygges uten tilgjengelighetskrav. Det er en god begynnelse. Det betyr at boliger kan bygges 3-400 000 kroner rimeligere fordi utbygger kan spare noen kvadratmeter per boenhet. Sanner har varslet at det kan komme ytterligere endringer. Bransjen har pekt på at om man endrer kravet til snusirkelen, fra 1,5 til 1,3 meter i alle boliger, ville det ha stor betydning. Den slags må gjennom omfattende høringer og beregninger. Sanner var opptatt av å ta et raskt grep for å komme i gang. Det gir garantert effekt, men det tar noe tid før de «litt mindre tilgjengelige» boligene er klare for salg.

Bygg uten søknad

For vel tre uker siden ble en langt meromfattende endring av byggereglene iverksatt. De nye byggesaksforskriftene gir større rettigheter til å bygge på egen eiendom uten å søke. Nå kan det settes opp en garasje eller hobbyhus på opptil 50 kvadratmeter og inntil fire meters høyde så nært som en meter fra nabogrensen uten å søke bygningsetaten i kommunene. En må selvsagt holde seg innenfor reguleringsbestemmelsene som gjelder for den enkeltes eiendom. Og når man har bygget ferdig, har en plikt til å sende inn dokumentasjon.

Det vil alltid være noen som er bekymret for konsekvensene når regler endres slik at det blir færre og enklere regler å forholde seg til. Den sjansen må man ta om man skal oppnå forenkling.

Sanner er blitt møtt med at disse endringene er alt for radikale. Det kommer til å oppstå bitre nabofeider, bygges mye stygt og uhensiktsmessig, og det vil bli sendt inn mye merkelig til bygningsetaten i ettertid. Sanner tviler på om det vil skje, og om så skjer, får en stramme inn i ettertid, tenker han.

– Jeg tror på frihet under ansvar. Derfor har jeg tro på den gode nabopraten. Folk er ikke opptatt av å klage, men å finne gode løsninger, sier Sanner til Asker og Bærum Budstikke. Han regner med at 20 prosent av byggesakene vil forsvinne. Det betyr tapte inntekter til kommunene.

– Jeg er ikke så bekymret for gebyrinntektene til kommunene, men er mer opptatt av at hverdagen blir enklere for folk flest, sier Sanner. Når plan og bygningsetaten i kommunene nå slipper å bruke masse tid på småsaker, vil de kunne behandle de store og viktige sakene raskere. Det vi kunne gi økt tempo i boligbyggingen.

Det er som regel en god grunn som ligger bak en regel eller en lov. Det vil alltid være noen som er bekymret for konsekvensene når regler endres slik at det blir færre og enklere regler å forholde seg til. Den sjansen må man ta om man skal oppnå forenkling. Viser det seg at de negative virkningene av forenkling blir for store, er det ganske enkelt å stramme inn.

Tidstyvene

Jan Tore Sanner er også opptatt av at det skal bli enklere for dem som jobber i offentlig sektor. De skal kunne konsentrere seg om å få jobben gjort og slippe å forholde seg til regler og prosedyrer som fører lite med seg. Det var bakgrunnen for «tidstyvprosjektet» som han satte i gang kort tid etter at han tiltrådte. Det er blitt jaktet på tidstyver høyt og lavt i halvannet år. Det kom inn over 1200 ideer til bedre tidsbruk og bedre effektivitet. Diverse prosesser og vurderinger er på gang rundt om i departementene. Noen forenklinger er kommet på plass. Mye gjenstår, men viljen er der.

Sanner forsøker også å se kommunereformen i en forenklingsperspektiv. Han tror det blir enklere og mindre byråkrati om det etableres større administrative enheter. På dette området er det mer motvind og lengre motbakker. Større betyr ikke alltid enklest, best og billigst.

Det er de som mener Sanners kommunereform er i ferd med å kollapse. Den diskusjonen trenger vi ikke starte nå. Det er gode prosesser på gang i alle fall i over 300 kommuner. De første kommunene har alt bestemt seg for å slå seg sammen.

Fylkesmennene

Sanner vil ikke komme med nye utspill om hva som skal skje med kommuner som ikke vil gjøre endringer. Han ser ingen grunn til å provosere kommuner mer enn nødvendig foran et kommunevalg. Sanner kan vise til at prosessen får gå sin gang og at han venter på innstillingen fra fylkesmennene. Helga Pedersen (Ap) forsøker å piske opp stemningen før valget med å hevde at Sanner kommer til å tvinge alle kommunene til å slå seg sammen. Ap har dessverre satt seg på sidelinjen når det gjelder kommunereformen enda de mener det er påkrevd at vi får færre og større kommuner.

Det er neppe lurt å kreve at alle kommuner opererer i samme tempo og at alle fusjonsprosesser skal avsluttes i 2017. I Sanners tid kommer det til å bli så slått sammen uendelig mange flere kommuner enn under de rødgrønne, og det selv om Ap er like overbevist som Høyre er om at vi bør få færre og større kommuner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *