Færre kampfly

Vi må ta lærdom av fregattene som ble så dyre at de må ligge permanent ved kai. Det eneste fornuftige er å kjøpe færre F35- fly og sørge for at de de flyene vi har fungerer optimalt og kan være i luften med toppkompetent personell.

Dersom forsvarsbudsjettet ikke styrkes, mener forsvarsledelsen at det er nødvendig anskaffe færre F-35 kampfly enn planlagt, ifølge nettstedet AldriMer.no. De vil heller prioritere å kjøpe maritime overvåkingsfly.

Det er ikke sikkert det blir penger til det en gang. De siste årene har bevilgningen til Forsvaret blitt redusert. Samtidig har kostandene ved å benytte avanserte våpensystemer økt. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er blant dem som har advart mot utviklingen, seinest i et notat skrevet sammen med tidligere leder for Forsvarets Forskningsinstitutt, Paul Narum, som ble publisert på Civitas nettsider tidligere i år. Dagens forsvarsbudsjett kaller Diesen en marsjordre for videre avvikling av Forsvaret.

Regjeringen planlegger å øke bevilgningene til Forsvaret med 0,5 prosent hvert år fram til 2030. Diesen sier til Finansavisen at økninger er så liten at det ikke har særlig betydning. Han mener budsjettet må økes betydelig om Forsvaret skal bli istand til å benytte de våpensystemene som blir kjøpt inn. For om lag 10 år siden ble det kjøpt inn fem fregatter. I dag ligger to av de ved kai. Det er ikke midler til å ha de i drift.

Retorikken

Diesen peker på at det ikke er noen sammenheng mellom den sikkerhetspolitiske retorikk om økt usikkerhet og et mer aggressivt Russland på den ene siden og en budsjettpolitikk som innebærer en opprustning av Forsvaret.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide sier til Finansavisen at Diesen og Narum har rett i en god del av det de peker på. Hun er enig i at dagens forsvar ikke er bærekraftig og sier at «strikken mellom oppgaver og ressurser er strukket til bristepunktet». Hun er rede til å øke bevilgningene til Forsvaret og venter nå på at Forsvarssjefen 1. oktober skal legge fram sin anbefaling for hva slags forsvar Norge bør ha de neste ti årene.

Det er i denne forbindelse det ifølge AldriMer.no vil bli anbefalt å kjøpe færre F-35 fly. Det er planlagt anskaffelse av inntil 52 nye kampfly, 48 til operativ virksomhet og fire treningsfly som skal stå i USA. Men med en videreføring av dagens forsvarsbudsjett eller bare en svak vekst, mener forsvarssjefen at dette ikke lenger er en riktig prioritering. Han vil heller erstatte de gamle Orion overvåkningsfly som opererer fra Andøya flystasjon i dag.

Sjøforsvaret mente at fem fregatter var et minimum. De forutsatte da at de fikk driftsmidler til å ha fartøyene operative. Så viste det seg altså at bevilgningene ikke strakk til.

Forsvarsbudsjettet handler ikke bare om forsvaret. Det er også distriktspolitikk. Det er nok en del distriktspolitiske hensyn som politikeren må la fare for at Forsvaret skal fungere bedre enn det gjør i dag. Forsvarsledelsen må få gjennomslag for det de mener er best for å trygge sikkerheten og bekjempe eventuelle angrep.

Det som har skjedd med de fem fregattene, bør være en advarsel. Sjøforsvaret mente i sin tid at fem fregatter var et minimum. De forutsatte da at de fikk driftsmidler til å ha fartøyene operative. Så viste det seg altså at bevilgningene ikke strakk til. Det hadde vært bedre om vi hadde kjøpt fire, og spart fire-fem milliarder som vi kunne bukt til drift.

Ta lærdom

Det ser ut til at Forsvarsjefen vil ta lærdom at fregattsaken når det gjelder de nye F-35 kampflyene. De blir dyrere i innkjøp enn tidligere antatt, og de skal også bli dyrere i drift. Det eneste fornuftige er å redusere antallet og sørge for at de de flyene vi har fungerer optimalt med toppkompetent personell.

A,b,c innen forsvarstaktikk, er å bedømme en situasjon riktig. Et forsvar må bygges på realisme, ikke ønskedrømmer. Politikerne utfordres også til å være realistiske i forhold til hva hvor mye en kan regne med bevilgningen vil øke framover. Det er mulig en økning på 0,5 prosent hvert år, er realistisk selv om olje inntektene går ned og eldrebølgen er i ferd med å skylle inn over oss.

Det er duket til debatt om Forsvaret og hva det skal koste, syv dager før statsbudsjettet legges fram.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *