Kommune­forvirring i Ap

Det er bortimot hodeløst å ofre en kommunereform som det absolutt er behov for, på det politiske spillets alter. Det likner ikke et parti som gjerne til framstå som handlekraftig og styringsdyktig å vingle slik Ap gjør.

Ap har i årevis ment at vi har for mange og for små kommuner her i landet. De satt med regjeringsmakten i åtte år uten å få gjort noe med det. I 2013 uttalte daværende nestleder, Helga Pedersen, at det var nødvendig å bruke tvang for å få slått sammen kommuner. Det fikk hun kritikk for, men fastholdt at vi har for mange og små kommuner her i landet og at det var nødvendig å sette i gang en prosess for å få kommuner til å slå seg sammen.

Regjeringen Solberg har satt i gang en omfattende prosess for å få flere kommuner til å slå seg sammen. En skulle forventet Ap hadde valgt å støtte regjeringen siden de i hovedsak er enig.

Helga Pedersen var først ute med å utrope seg selv til politisk tankeleser med politisk spill som spesiale. Hun mener å vite at Jan Tore Sanner og Erna Solberg kommer til å tvinge kommunene til å slå seg sammen. Bare vent, så skal vi få se, messer hun. Hun bidrar ikke med noe mer enn å spre forvirring om hva Ap mener om organisering av kommunesektoren. Jonas Gahr Støre og Trond Giske følger opp med særdeles uklare tanker.

Hva er tvang?

Aps budskap nå er at det må være frivillighet om kommuner skal slå seg sammen. Det motsatte av frivillighet er tvang. Og det er tvang Ap påstår regjeringen vil bruke. Tvang og frivillighet er udefinerte begrep. Hvis Stortinget vedtar hvor alle kommunegrensene skal gå, er det grunnlag for å si at en kommunereform innføres med tvang. Dersom regjeringen legger opp til å belønne kommuner som slår seg sammen via tilskuddsordninger, er begrepet frivillig mer dekkende. Dersom de økonomiske virkemidlene er så pass kraftfulle at de rammer merkbart kommuner som ikke slår seg sammen, er det også grunnlag for på bruke tvangsbegrepet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har ikke vært tydelig på hvilke virkemidler han vil ta i bruk for å få flere kommuner til å slå seg sammen. Verken han eller andre har heller ikke definert hva som skal kunne kalles en vellykket kommunereform. Sanner og Solberg nærer intet håp om at vi fra 2017 av skal ha 130 kommuner her i landet. Det viktigste for regjeringen er å få satt i gang en prosess som fører til betraktelig færre kommuner. Hvis 50 kommuner vedtar å slå seg sammen neste år og like mange året etter, har vi da fått en vellykket eller en mislykket kommunereform? Det avgjørende er i hvilken retning det går. Det er mer realistisk å legge opp til en kommunereform som går over flere år framfor at alle sammenslåinger skjer i løpet av 2017.

– Helga Pedersen var i programarbeidet veldig tydelig på at Ap ville ha en kommunereform. Nå virker det derimot som om de heller ønsker partipolitisk spill og forsøke å torpedere en kommunereform de egentlig er for, sier Erna Solberg til VG.

Det er en god beskrivelse av det Ap-ledelsen holder på med. Ap hadde nok håpet hun hadde fått med seg Venstre og KrF med å skape uro rundt kommunereformen. De avviser kontant Ap spill.

Helga Pedersen sier til VG at det er umulig på stille seg bak regjeringens reform fordi «kommunene ble lovet nye oppgaver, men når disse aldri kom gikk mye av lufta ut av ballongen» og at «regjeringens skattekutt ga kommunene enda færre ressurser, og det hjalp heller ikke for viljen til sammenslåing».

Men hva er det Ap mener? Hvilket ansvar og oppgaver er det de vil gi kommunene. Å trekke inn skattekutt i denne sammenhengen er malplassert. Det har vitterlig ikke med hvor mange kommuner vi skal ha i landet å gjøre.

Kommunereformen blir neppe et ødeleggende sak for de borgerlige i årets valg, slik Ap håper på. Ap er tjent med å la denne saken ligge, fordi velgerne gjennomskuer spillet.

Gjennomføringskraft

De rødgrønne ble kritisert for manglene gjennomføringskraft på flere områder. Når det gjelder organisering av kommunene, er dette en kritikk som treffer. Derfor er det underlig, eller for å bruke Erna Solbergs ord, «forbausende», at Ap kjøre denne saken med så smale perspektiver og forvirrende budskap. Vi bør kunne forvente at viktige saker blir satt inn i større perspektiver enn det Helge Pedersen presterer i denne saken. Ap snakker om frivillighet. Det avgjørende er hva de vil foreta seg for å få kommuner til å slå seg sammen.

Et parti som vil styre landet, må komme ut med noe mer enn «har du lyst, har du lov» – i forhold til hvordan kommunene skal organiseres. Det blir for smått å stille seg på sidelinjen og nærmest klappe i hendene for alle signaler som tyder på at regjeringen vil mislykkes med kommunereformen.

Jonas Gahr Støre planlegger å overta regjeringsmakten i 2017. Da vil han ha fordel av at den nåværende regjering har kommet så langt som mulig med å redusere antallet kommuner.

– Det er tydelig at det nå er vanskelig for Arbeiderpartiet å være med på de største reformene når de er i opposisjon. Nå forsøker de i stedet bare å surfe på en spredt motstand der ut for å forsøke å være populære. Det synes jeg egentlig er leit fra et parti som vanligvis har gitt inntrykk av og skrytt av at de tar ansvar for de store reformene i samfunnet, sier Erna Solberg.

Dette bør Jonas Gahr Støre merke seg. Han må ikke la omfattende reformer som Ap i hovedsak er tilhenger av, druknes i et politisk spill som svekker bildet av Ap som et styringsparti.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *