Mild tvang mot kommuner

Politikerne kan ikke regne med det løser seg med å finne boliger og integrere 8000 syriske flytninger uten at det tas nye grep. Når SV nå varsler at de vil bruke tvang mot kommune, forgriper de det som etter all sannsynlighet må komme selv om det blir mye bråk.

Stortinget har vedtatt at vi i tillegg til de ordinære asylsøkerne som kommer hvert år, skal ta imot 8000 flyktninger fra Syria de nærmeste tre årene. En plan for hvordan vi skal finne boliger til alle disse, foreligger ikke. Det er riktignok ikke Storting og regjering som har direkte ansvar for. Det er kommunene som skal bosette flyktninger, skaffe de jobb og sørge for at de blir integrert. Regjeringen mener de har gjort sitt blant annet med å øke integreringstilskuddet til 90 prosent av hva en regner med det koster å integrere en gjennomsnittlig flytning i løpet av en treårs periode.

Aftenposten kunne i går fortelle at 75 mindre kommuner ikke akter å ta imot flytninger. Ikke har de råd, og ikke har de et opplegg for hvordan de skal få til en god integrering. Det viser seg at det er de største kommunene som viser størst vilje til å ta imot nye. Når staten ber små kommuner om å bidra mer, svarer over 50 prosent nei.

Fram med pisken

Ingen av partiene har så langt gått inn for å tvinge kommuner til å ta imot flytninger. Nå mener SV at tiden er inne for å ta pisken i bruk.

-I flere år har vi prøvd med dugnad og mild tvang. Men det holder ikke. Bosetting av flytninger kan ikke være frivillig for kommunene lenger, sier Karin Andersen (SV) som er nestleder i kommunal og forvaltningskomiteen.

Statssekretær Kai-Morten Terning sier regjeringen vil respekterer de lokale avgjørelsene som blir gjort i kommunene.

–        De kjenner de de lokale forholdene best. Vi ønsker ikke å tvinge kommuner til å bosette flytninger, det skal være frivillig, sier Terning.

Frivillighet er den beste løsningen, men det spørs om ikke Karin Andersen har inntatt det mest realistiske standpunktet. De sitter for tiden 5250 mennesker som har fått et positivt svar på asylsøknaden og venter på å kunne flytte til en kommune. I 2014 ble 7784 flyktninger bosatt i kommunene. Det er en økning på 19 prosent i forhold til hva de rødgrønne klarte.

Den dårligste løsningen er å la mennesker vente opp til flere år på et mottak før de får et sted å bo. Det kan kan vi ikke leve med. Vi kan derimot leve med at vi sier til en kommune at de må ta imot noen flytninger.

70 prosent av de som får opphold, må regne med å vente et år på å få bolig. Det største problemet representerer de som må vente i år etter år fordi «ingen vil ha dem».

Inkluderingsminister Solveig Horne svingte i fjor pisken og sa at kommunene måtte ta imot flere, hvis ikke ville hun vurdere tvangsmidler. Den ideen sørget andre i partiet for raskt å skyte ned. Ingen partier vil bruke tvang.

Svensk modell

Flyktninghjelpen, Røde Kors og Antirasistisk Senter er blant dem som vil at Norge skal vurdere å bruke tvang for å få bosatt flere flyktninger. Og nå henger altså SV seg på.

– Jeg tror Norge er litt spesielt på dette området. Sverige har en veldig åpen modell der folk i det store og hele kan bosette seg selv.

I Danmark er regionene pålagt å ta imot et visst antall og de fordeler videre til kommune.

I Sverige får flyktningene rett til bosetting i en kommunene når de får opphold. I tillegg har Sverige et system for fri bosetting. Det ser ut til at flere av partiene på Stortinget er klare for å  prøve den svenske modellen. De vil da legge opp til at kommuner godkjenner «fri bosetting» innen sin kommune.

Partileder Audun Lysbakken (SV) har tidligere sagt at SV vil fremme et forslag om et nytt bosettingssystem der en tar inn erfaringer både fra den svenske og danske modellen. Karin Andersens utspill i dag varsler at SV nærmer seg lanseringen av sin nye bosettingsmodell.

Når Stortinget først har valgt å ta imot flere flyktninger, må de sørge for at kommune samlet sett tar et tilsvarende økt ansvar.  Det finnes nok gode argumenter for at en del mindre kommuner bør få slippe å ta imot flyktninger. Poenget er at det ikke kan være opp til kommunestyret alene å avgjøre dette.

Den dårligste løsningen er å la mennesker vente opp til flere år på et mottak før de får et sted å bo. Det kan kan vi ikke leve med. Vi kan derimot leve med at vi sier til en kommune at de må ta imot noen flytninger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *