Nye forenklinger fra Sanner

«Forenklingsminister» Jan Tore Sanner leverer igjen. Nå tar han grep nummer tre for å få bygget flere boliger raskere og billigere, forteller han til Aftenposten.

– I dag tar det for lang tid, det er for mange omkamper, det er for omstendelige prosesser og for mye statlig detaljstyring. Vi vil nå gi mye større handlingsrom til lokaldemokratiet. Mitt mål er at mange kommuner skal redusere saksbehandlingstiden med opptil 50 prosent, sier han.

Han vil gjøre det enklere å få dispensasjon for å bygge enkeltbygg i landbruks- natur og friluftsområder. Det er ikke snakk om noe frislepp, men lang færre saker skal måtte gå runden gjennom fylkesmannen til statlige myndigheter for endelig godkjenning. Det skal for eksempel bli enklere å gjennomføre endringer i foreliggende planer.

Sanner sier han har et mandat fra velgerne til å legge større vekt på lokaldemokratiet. Det betyr at det må handle om viktige regionale og nasjonale interesser om staten skal gripe inn. Sanner har tillit til at kommunene er i stand til å forstå og tolke reglene som skal ivareta natur, miljø og dyrket mark.

Smidige regler

Med mer smidige regler vil det gå raskere å komme i gang med byggeprosjekter. Det vil både kommunen, utbyggere og fremtidige boligkjøpere ha glede av.

Naturvernforbundet frykter at det vil bli lettere natur under asfalt og betong. Noen kommuner vil nok strekke seg lenger enn godt er, men dette må avveies i forhold til målet om å forenkle og ta det lokale folkestyret på alvor. Misbruker kommunene friheten, får en stramme inn etter hvert.

Sanner lover at dette tiltaket vil gi flere og billigere boliger. Kortere saksbehandlingstid vil ikke slå nevneverdig ut på prisene, men dersom det blir bygget flere boliger, vil det påvirke prisene. Det vil imidlertid ta tid før de nye forenklingene får effekt.

Det tiltaket som virkelig vil føre til lavere boligpriser, er økt skatt på eiendom. Men dette tiltaket er regjeringen allergisk mot. Boligprisene sank samlet sett med 1,1 prosent siste måned. Dette letter presset på regjeringen.

Juli er riktignok en spesiell måned, så en skal være litt forsiktig med å trekke for raske konklusjoner. I august er aktiviteten på topp. I uken før valget får vi vite om boligprisene virkelig er på vei nedover.

Unntaket Oslo

Oslo er et unntak. Her stiger prisene fortsatt og «prisene på små leiligheter i enkelte områder er sinnsyke», sier eiendomsmeglerfullmektig Morten Marthinsen i Norvik & Partners til Dagens Næringsliv. I Oslo vil neppe Sanners forenklinger gjøre susen. Her må det tas sterkere grep til for å kontroll med prisutviklingen på boliger. Det må bygges flere boliger. Det betyr at en må flytte markagrensen i alle fall i ett område, og så må en tillate at det bygges mer i høyden.

Kommunene vil nikke fornøyd med at skal få større avgjørelsesmyndighet på byggesaksomrdådet. Det er i tråd med det kommunereformen legger opp til. Der det er mulig skal ansvar flyttes nedover til kommunene.

Sanners første grep på boligområdet, skjedde med virkning fra 1. januar i år. Da ble det gjort endringer i de såkalte Tek 10-reglene om at alle nye boliger skal bygges med full tilgang for funksjonshemmede og pleietrengende. Nå holder det at halvparten av ett- og toromsboliger på 50 kvm eller mindre i blokkbebyggelse kan bygges uten tilgjengelighetskrav. Det er en god begynnelse. Det betyr at boliger kan bygges 3-400 000 kroner rimeligere fordi utbygger kan spare noen kvadratmeter per boenhet.

I juli ble det innført nye byggesaksforskrifter som gir større rettigheter til å bygge på egen eiendom uten å søke. Nå kan det settes opp en garasje eller hobbyhus på opptil 50 kvadratmeter og inntil fire meters høyde så nært som en meter fra nabogrensen uten å søke bygningsetaten i kommunene. En må selvsagt holde seg innenfor reguleringsbestemmelsene som gjelder for den enkeltes eiendom. Og når man har bygget ferdig, har en plikt til å sende inn dokumentasjon.

Sanner leverer forenklinger på løpende bånd for tiden. Han er ennå ikke i mål. Han har mer på lager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *