Planleggeren Høie

Helseminister Bent Høie vil likevel la de ansiktsløse byråkratene bestemme hvilke sykehus som skal avvikle dagens akuttkirugi. Han vil heller ikke bestemme at Oslo Universitetssykehus skal si ja nå til at private kan bygge nytt Radiumhospital.

«Helsepolitikk kjennetegnes nettopp av en avveining mellom ulike faglige anbefalinger. Konklusjonene har ofte videre konsekvenser. Dette er beslutninger som bør fattes av folkevalgte, ikke ansiktsløse byråkrater». Dette skrev Bent Høie i Aftenposten 29 november 2012. Han varslet samtidig at Høyre ville legge ned de regionale helseforetakene fordi de «fjernstyrer sykehusene ved stadig å kreve rapportering, dokumentasjon og overprøver den lokale ledelsen».

«Høyres løsning er å forankre helsepolitikken i en nasjonal helse- og sykehusplan som behandles av Stortinget. Helseforetakene skal få større frihet til å lede og utvikle virksomheten innenfor disse rammene. Da blir det regionale nivået overflødig», skrev Høie.

De folkevalgte

Bent Høies understrekning av at det er de folkevalgte som skal fatte de viktige beslutningene, er blitt tolket slik at det er Stortinget som skal skjære igjennom når det oppstår strid rundt lokalsykehus, for eksempel. Det skulle lages en nasjonal sykehusplan som var så pass konkret at den kunne erstatte de regionale helseforetakene. Slik blir det ikke. Nå er tanken at Stortinget skal vedta den nasjonale sykehusplanen først. Deretter skal de regionale helseforetakene iverksette planen og ta omstridte beslutninger om hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi og hvilke som kun skal ha medisinske tjenester.

– Det skulle tatt seg ut om vi i departementet skulle bestemme hvordan ting skal løses lokalt uten å involvere noen. Derfor kommer du ikke til å lese ut av Nasjonal helse- og sykehusplan hvilke oppgaver hvert enkelt sykehus skal ha i framtiden, sier statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, til Nationen.

Heller ikke Helsedirektoratet vil ha noen mening om hvilke sykehus som ikke skal ha akuttkirugi.

Ifølge Erlandsen skal Stortinget vedta kriterier for hvordan sykehusene skal drives framover. Når Nasjonal helse- og sykehusplan virker som den skal, skal de gå løs på de regionale helseforetakene

Hvor lenge han akter å bruke de foretakene han er imot som sine beste hjelpere, er ikke godt å si

«Når jeg ser tilbake, har det vært store endringer i helsetjenesten. Vår kritikk har vært at det har skjedd av seg selv. Ikke ut fra en nasjonal tilnærming, sier Erlandsen.

Det ligger an til at den bebudende sykehusplanen blir langt blekere og mer blodfattig enn varslet. At utviklingen de siste ti årene skulle ha skjedd av seg selv, er en merkverdig uttalelse. Stortinget har da drøftet sykehuspolitikk stolper opp og stolper ned. De har fått meldinger og betenkninger, prognoser og budsjetter.

Når Stortinget ikke skal ta stilling til de vanskelige spørsmålene, men vil skyve de omstridte avgjørelsene over på de ansiktsløse byråkratene, skyldes det nok at Bent Høie sliter med å få partiet med på den den omleggingen han ser for seg. Det ble bråk internt da han i januar luftet hvilke kriterier han mente burde legges til grunn for at et sykehus skulle ha akuttkirurgi. Det vil innebære at bortimot halvparten av landets sykehus mister det meste av akuttkirurgien. Framfor på ta tyren ved hornene, vil Høie konsentrere seg om generelle prinsipper og kriterier.

Helsefortakene

Høie er imot helseforetakene, men i praksis er det disse han baserer seg på framover. Hvor lenge han akter å bruke de foretakene han er imot som sine beste hjelpere, er ikke godt å si.

I går la private investorer fram planer om å bygge et nytt Radiumhospital for 1,2 milliarder kroner.

– Vi åpner 24 desember 2018. Klokka 18, sa initiativtager og investor Arthur Buchardt da han la fram planene. Sammen med Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, og Radiumhospitalets venner, anført av tidligere direktør Jan Vincents Johannessen, har de i flere år arbeidet for å få reist et nytt bygg for kreftbehandling.

Les Dagens Perspektivs omtale av planene her.

Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, har vært kjølig til planene. Initiativtakerne måtte derfor spytte inn en del hundre tusen selv for å få laget skisser og et forprosjekt til et nytt klinikkbygg.

– Det er en spennende skisse og spenstige ideer, sa Erikstein da han fikk planen overlevert i går.

Helseminister Bent Høie velger å trå forsiktig. Han må passe på å ikke gripe inn i saksbehandlingen ved Oslo Universitetssykehus som ligger under Helse Sør Øst. Han har ikke noe imot et privat engasjement, sa han.

– Tvert imot. Vi kan ikke over tid leve med en situasjon der pasientene og de som jobber med pasientene tilbys slike omgivelser som dagens bygg representerer.  OUS legger nå premissene for hvordan sykehuset skal utvikle seg. Så sånn sett er det en bra timing for gaven, sa Høie ifølge Dagens Medisin.

Det er da noe. En skulle kanskje har forventet litt jubel for en ide om at private skal bidra med 1,2 milliarder til den skakkjørte økonomien ved Oslo Universitetssykehus.  Dette er en så pass stor sak at en kunne ha forventet at den dukket opp i Nasjonal helse- og sykehusplan. Men 1,2 milliarder kroner blir visst alt for konkret. Også den slags overlates til de ansiktsløse byråkratene.

Dette må da være noe for politikerne? Vil de at det skal bygges et nytt Radiumhospital til 1,2 milliarder kroner i regi av en stiftelse eller ikke?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *