Politikerstyrt Statoil

Det kommer ikke til skje at politikerne klatrer om bord i båten igjen for å gjøre Statoil mer lydhøre overfor leverandørindustrien. Statoil ble børsnotert for at de skulle opptre uavhengig av politiske utspill. Industrien må omstille seg uten statlige støttehjul.

Skipsreder Anne Jorunn Møkster og offshore-servicegründer Ståle Kyllingstad vil ta Statoil av børs og underlegge selskapet en sterkere politisk styring. De mener selskapet er blitt for stort etter fusjonen med Hydro og at det ikke opptrer på en måte som tjener leverandørindustrien på sikt.

– Makten blir misbrukt. Da må vi stå opp, si fra og sette spørsmålstegn ved det. Staten eier 67 prosent og da har en makt til å gjøre noe om en vil. Nå er det på tide at politikerne ser på dette, sier Møkster til Dagens Næringsliv.

Ståle Kyllingstad er enig og mener Statoil bør kutte skikkelig i utbyttet. Da vil aksjekursen falle og staten kan kjøpe seg opp og ta selskapet av børs.

Lien fornøyd

Det har i alle fall ikke olje-og energiminister Tord Lien planer om. Han virker fornøyd med hvordan selskapet drives i dag, om vi skal dømme ut fra det han sier til DN.

Per Rune Henriksen (A) som sitter i næringskomiteen på Stortinget, synes utspillet fra næringslivshold er interessant. Han sier til DN at det er en politisk oppgave at en lisenshaver skal sørge for en positiv utvikling over hele landet. Han etterlyser større kompetanse i Oljedirektoratet slik at de kan, som han sier, «ettergå kontraktstrategier når de skal bygge ut». Han har merket seg at flere store utbyggingskontrakter har gått til verft i Asia. Videre noterer han seg at kravet om en sterkere eierskapsstyring av Statoil. Han vil ha et større perspektiv på den langsiktige verdiskapingen og si farvel til en ekspansiv utbyttepolitikk.

Henriksen prater, han tar ikke til orde for at Statoil skal tas av børs. Derfor blir det ingen endringer.

Stoltenbergs privatisering

Det var under Jens Stoltenbergs første regjering for over 15 år siden Statoil ble børsnotert. Poenget var at Statoil ikke skulle styres politisk. Selskapet skulle ha frihet til å jakte lønnsomhet både på norsk sokkel og internasjonalt.

Nåværende regjering vil ikke skru klokka tilbake.  At staten skulle kjøpe seg opp i Statoil i en tid hvor oljealderen er på hell og det må legges opp til en grønn energipolitikk, er temmelig langt unna det regjeringen ser for seg. Næringslivet er tradisjonelt opptatt at av staten skal holde fingere borte fra næringslivet. Den oppfatningen bør de holde fast på også i tøffe tider for olje-og leverandørindustrien.

Utfordringen er å få ned kostnadene i Norge slik at vi i større grad vinner lukrative oppdrag

Møkster og Kyllingstad lever av oljeindustrien. Derfor ønsker de seg fortsatt utbygging på norsk sokkel fordi de regner med det vil gi dem oppdrag. Det som bekymrer dem, er at de kan tape i konkurransen om oppdrag til utlendinger som kan levere til en lavere pris. En slik konkurranse lever næringslivet med overalt. Utfordringen er å få ned kostnadene i Norge slik at vi i større grad vinner lukrative oppdrag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *