Safe på viddene

Fornuft og dømmekraft må ha rent ut i strie strømmer av hodene på ledelsen i fagforbundet Safe når de oppfordrer til boikott av Peppes Pizza, Burger King og Starbucks på grunn av menneskesynet til investor Jens Ulltveit-Moe.

Fagforbundet Safe, en sammenslutning av ansatte i energisektoren, hevder investoren Jens Ulltveit-Moe rakker ned på oljeindustrien og snakker ned vanlige arbeidsfolk. Derfor oppfordrer de til boikott av en rekke restaurant- og kafekjeder som Ulltveit-Moe drifter gjennom sitt selskap Umoe.

-Vi har fått mange tilbakemeldinger fra folk som rett og slett føler seg trakassert av hans uttalelser i media. Vi føler at han har et patetisk menneskesyn når det gjelder en gruppe arbeidsmennesker som har stått på for dette landet og gjort at vi har den økonomien vi har i dag, sier Sten Atle Jølle, nestleder i styret til Safe i Statoil, til E24.

-Ulltveit-Moe burde heller være opptatt av å ha sunn mat i restaurantene sine, legger Jølle til.

Som eksempel på hva slags uttalelser fra Ulltveit-Moe de reagerer på, nevner Safe uttalelsene om at det ikke blir lønnsomt å utvinne olje i Barentshavet.

Ute av vater

Fagforeningen Safe har kommet ut av vater. Ulltveit-Moe har selv vært investor innen olje- og gassnæringen. Han tror denne næringen hører gårsdagen til og at lønnsomheten er kraftig på vei nedover. Med dagens oljepris har han utvilsomt rett. Det er riktignok mange som mener oljeprisen vil ta seg opp igjen. Ulltveit- Moe er ingen motstander av olje- og gassvirksomhet. Han mener ikke vi bør slutte med olje og gass så lenge det er lønnsomt. Han peker på at lønnsomheten etter hvert forsvinner. Kostnaden med å drive i Barentshavet er så pass høye, at han ikke har tro på at det blir lønnsomt å hente opp olje og gass derfra.

Da han uttalte det, anklaget olje- og energiminister Tord Lien ham for å snakke ned oljenæringen.

– Han har vel alt å tjene på å snakke ned oljenæringen, og det bruker han enhver anledning til. Men det er på grensen til useriøst å påstå noe bastant om at Barentshavet er ulønnsomt, en må vite hvilke ressurser som er tilgjengelig først, uttalte Lien om Ulltveit-Moe til Dagens Næringsliv og la til at han selv tror oljeprisen kommer opp på et nivå en kan leve greit med på norsk sokkel i årevis framover.

Leif Sande kommer aldri til å be sine medlemmer om ikke å besøke Peppes Pizza. Industri Energi er en seriøs organisasjon og driver ikke med den salgs påfunn.

Påstanden om at han snakker ned oljenæringen for å kunne få mer ut av egne investeringer innen fornybar energi, kan muligens ses på som et vellykket retorisk sleivspark. Saklig sett står ministerens påstand til stryk. At Ulltveit-Moe skulle ha en posisjon til å snakke ned landets mektigste næring, er å gjøre ham viktigere enn han er.

Å hevde at Ulltveit-Moe avslører et utålelig menneskesyn gjennom sine uttalelser, er nummeret før fri fantasi. Å ha en mening om lønnsomheten innen olje og gass framover har null med menneskesyn å gjøre.

Be medlemmer skjerpe seg

Hvis det er slik å forstå at egne medlemmer føler seg trakassert over Ulltveit-Moes uttalelser, bør Safe be medlemmene skjerpe seg. De er da ingen aspeløv som ikke tåler å høre en debatt om oljepris. De har lønns og arbeidsvilkår som plasser dem i kakseklassen i norsk arbeidsliv. De har ingen ting å klage på.

At Safe oppfordrer til boikott Peppes Pizza, Burger King og Starbucks må nesten regnes med til tilværelsens gåter. Det er et utspill som kommer til å falle dødt til jorden i løpet av dagen. Den slags bidrar til å tegne et merkverdig bilde av en fagorganisasjon.

Det er full krise innen olje- og gassnæringen. Konsekvensene av den lave oljeprisen brer seg ut over stadig flere næringer. Det er kuttet 25 000 jobber i oljeindustrien. Norsk Industri frykter tallet kan bli opp mot 70 000 i løpet av neste år. Det er nå registrert 125 000 arbeidsledige. Det utgjør 4,5 prosent av arbeidsstokken.

Industri Energi krever at regjeringen kommer på banen med helt andre virkemidler for å demme opp for at krisen vokser ukontrollert. De varsler flere markeringer framover. Det er det ikke noe på si på. Forbundsleder Leif Sande kjemper for en næring og sine medlemmers interesser. De skjer åpent og med de virkemidler som hører aksjonsdemokratiet til.

Leif Sande kommer aldri til å be sine medlemmer om ikke å besøke Peppes Pizza. Industri Energi er en seriøs organisasjon og driver ikke med den salgs påfunn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *