Tar skatte-strupetak på globale selskaper

Venstres Terje Breivik har sett seg dyktig lei på steinrike multinasjonale selskaper som ikke betaler skatt. Han bør få støtte til sin plan om å ta nakketak på dem og i praksis krever at de betaler skatt for å få jobbe for staten.

Er det noen som har profittert på globaliseringen, er det multinasjonale selskaper. De håver inne milliarder fra øst og vest, sør og nord. Felles for dem er at er tilnærmet allergiske mot å betale skatt. De flytter penger over landegrensene slik at de knapt nok har overskudd i land med høy selskapsskatt, mens det blir overskudd i land med lav selskapsskatt. Hvis de ikke klarer å lure unna det meste til beskatning ved å boltre seg i diverse skatteparadiser.

Vi skulle hatt skatteinntekter på langt over 10 milliarder kroner om multinasjonale selskaper i Norge hadde bedrevet normal regnskapsføring.

Utbytting

En rapport som Redd Barna har fått utarbeidet, viser at multinasjonale selskaper i 75 av verdens fuktigste land lurer seg unna 610 milliarder i skatt. Andre rapporter hevder at i perioden 2003 til 2012 unndra multinasjonale selskaper verdier for 50.000 milliarder kroner for beskatning. Skattetriksing er en moderne form for utbytting. Den gamle kolonialismen lever videre i beste velgående.

Det internasjonale samfunn beveger seg med museskritt når det gjelder å få innsyn og lage regler som hindrer selskapene å flytte penger ut fra de landene de faktiske er opptjent i. Grunnen er at de internasjonale selskapene har skaffet seg en enorm makt.

Venstres Terje Breivik synes det går for sakte. Han vil forlange at selskaper som skal få oppdrag fra staten, faktiske betaler skatt. Et at de selskapene staten kjøper konsulenttjenester fra, er McKinsey. McKinsey har 19 000 ansatte. 103 personer jobber i Norge. De omsatte for 416 millioner koner og de presterte lavere et regnskaper for i fjor som viser et underskudd på 12 000 kroner. De håver inn millioner, men betaler altså ikke skatt. De forklarer underskudd i Norge og forklarer det med at konsulentene jobber både i Norge og andre land. Dette er tøys. Alle vet at McKinsey fører millionoverskudd av Norge for å hindre det de må betale 27 prosent selskapsskatt. De har ikke betalt skatt til Norge de tre siste årene. Likevel sier administrerende partner Ole Jørgen Vetvik at selskapet McKinsey har tilfredsstillende lønnsomhet i Norge.

– Jeg reagerer på at et selskap som skor seg på offentlige oppdrag, har organisert seg på en måte som gjør at det ikke betaler skatt i Norge, sier Breivik til Dagens Næringsliv. Han vil n innta den holdning at det er «unødvendig» at staten bruker McKinsey og andre konsulentselskaper som ikke skatter til Norge, sier Breivik til Dagens Næringsliv. Han foreslår at skatt blir tema i offentlige anbud.

Hva mener Jensen?

Breivik ber finansminister Siv Jensen (Frp) redegjøre for bruken av utenlandske konsulentselskaper i statlig forvaltning og spør om hun vil være med på at staten skal stille skattekrav til de konsulentselskapene de inngår avtale med.

McKinsey ikke har gjort noe ulovlig. De utbytter  systemet. Det nytter ikke å appellere med etikk og ansvar til multinasjonale selskapet. Det er kun et språk de forstår, maktens språk.

Breivik viser til at regjeringen har varslet en omlegging av anbudsreglene, og at det åpnes for dialogmøte mellom kjøper og tilbydere i et anbud.

– Det kan stilles krav i anbud om at dersom to tilbydere stiller likt i konkurransen, så skal det være en fordel om ikke selskapet har skattetilpasset seg. En må også vurdere om skattespørsmål skal bli del av totalvurderingen etter et dialogmøte, sier Breivik.

Staten bør kunne gå lenger enn det. Det stilles en rekke krav til selskaper som skal levere inn offentlige anbud. Staten bør ganske enkelt føye til en setning om at det kreves at selskaper betaler skatt til Norge for verdien av de tjenesten de leverer. Så kan man gjerne ha dialog om hva det betyr.

Det gjelder å gjøre det så vanskelig som mulig for de multinasjonale selskapene å fortsette med å lure unna skatt slik de gjør i dag. Det er ingen fare for at de sier nei til oppdrag fordi de møter krav om å betale skatt. Å jobbe for staten er god butikk.

McKinsey ikke har gjort noe ulovlig. De utbytter  systemet. Det nytter ikke å appellere med etikk og ansvar til multinasjonale selskapet. Det er kun et språk de forstår, maktens språk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *