Udramatisk om veirapportene

Politikerne, også den gang Abid Raja og Per Sandberg med størst stemmestyrke, hadde ikke grunnlag for sine panikk­artede uttalelser om muligheten for justis­mord og lovbrudd knyttet til Veg­vesenets ulykkesrapporter som var unndratt offentlighet. Det viser Graverutvalgets rapport.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besluttet i mai 2014 å nedsette et uavhengig utvalg som skulle vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighetsloven knyttet til sine ulykkes­analyserapporter (UAG). Bakgrunnen var diverse oppslag i VG som skapte usikkerhet om Statens vegvesen hadde holdt tilbake informasjon for å beskytte seg mot kritikk og å bli holdt ansvarlig for feil. Utvalget startet arbeidet høsten 2014 og har vært ledet av professor dr. juris ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver.

Innenfor loven

Utvalget konkluderer med at åpenheten i Vegvesenet ikke har vært tilfredsstillende. Den har riktignok vært innenfor loven, både overfor media, etterlatte, politiet, domstoler og parter i rettssaker. Vegvesenet har hele tiden oppfattet UAG-rapportene som interne arbeidsdokumenter knyttet til deres egen internkontroll. Hvis en trafikkulykke blir en politisak, har de ikke lagt skul på noe som kan belyse forholdene rundt ulykken. De har latt politiet få tilgang på all tilgjengelig informasjon. UAG-rapportene har politiet hatt liten interesse av. De har hatt preg av å være interne rapporter og har ikke bragt fram opplysninger som er relevant for etterforskningen. Alle vet at det er forskjell på om man skriver en rapport som skal brukes internt med sikte på læring eller et dokument som skal legges fram i en rettstvist. Man uttrykker seg annerledes, blant annet om personer som er involvert.

Da det ble kjent at UAG-rapportene var unndratt offentlighet, var ikke Ketil Solvik Olsen sein med å be om at de fra da av ble offentlige. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen forklarte at de i hans tid hadde fulgt etablert praksis, men at han selvsagt ikke hadde noe imot at de ble offentlige.

Da skulle en tro saken var ute av verden, men Per Sandberg ga seg ikke. Her hadde det skjedd en skandale, og her skulle det granskes. Et halvt å etter ble utvalget satt ned.

Når politikere og jurister roper «ulv, ulv» høyt nok mange ganger, må samfunnet bruke tid og ressurser på å finne ut om det er grunnlag for det. Det var det ikke.

Det ble videre hevdet at personer kan ha vært feilaktig dømt fordi Statens vegvesen ikke har gitt politiet tilgang til rapportene. Dette har ikke Graver-utvalget vurdert. Dette tok  Riksadvokaten fatt i. 202 saker ble gjennomgått i alle landets statsadvokatregioner, men politiet fant ikke grunnlag for at noen var feilaktig dømt og ingen av sakene er foreslått gjenopptatt av Riksadvokaten.

– Jeg er glad for at undersøkelsene viser at det ikke er grunnlag for å påstå at noen blitt feilaktig dømt som følge av at UAG-rapportene ikke har blitt gitt politiet. Politiet er da også en sentral kilde til informasjon i Statens vegvesens utarbeidelse av UAG-rapportene, sier Solvik-Olsen.

Ikke særlig alvorlig

Han konstaterer at utvalget ikke har funnet grunn til å tro at etaten har holdt rapportene tilbake for å beskytte seg mot eventuelle erstatningskrav. Utvalget sier at selv om det de har funnet ikke «fremstår som særlig alvorlig, fremstår det likevel som klart uheldig». Da er det manglende åpenhet de har i tankene.

Det hele koker altså ned til behovet for større åpenhet. Det er da noe – og Vegvesenet er ikke de eneste i offentlig sektor som har godt av en oppstrammer når det gjelder åpenhet. Hans Petter Graver kritiserer skarpt Vegvesenet for manglende vilje til åpenhet. Det gikk så langt at d vegrete seg mot å gi Graverutvalget med den begrunnelse at de ikke var relevante. Graver sa han aldri hadde opplevd at en offentlig etat vegrer seg mot å levere dokumenter ut til de som skal granske etaten.

Det viset seg at det ikke var grunnlag for å hausse opp denne saken slik politikere og jurister i kompaniskap med VG la opp til. Det ble endatil tatt til orde for at vegdirektør Terje Moe Gustavsen burde fratre sin stilling. Det er ikke noen i Graver-utvalgets rapport som gir grunnlag for det. En refs for manglende åpenhet kom det ut av det hele.

VG lever i sin egen verden med denne saken. De forsøker fortsatt å bygge opp rundt forestillingen om at de har avslørt en sak som går på rettssikkerheten løs. Det de har avslørt er at Vegvesen preges av en lukkethetskultur. Det er da noe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *