Ulønnsom vindkraft

Politikerne må komme opp med løsninger, ikke true styret i Statkraft med sparken når de gjør jobben sin. Deres oppgave er å sette foten ned for prosjekter de mener ikke gir lønnsomhet.

Et styre som setter foten ned for en investering de mener blir ulønnsom, gjør jobben sin. Slik sett burde styrelederen i Statkraft, Olav Fjell, få en blomst i knapphullet framfor kjeft. Problemet er at det styret han leder har gjort, er politisk ukorrekt. Statkraft har valgt å avbryte arbeidet med det store vindkraftprosjektet på Fosen og i Snillfjord i Trøndelag. Planen var å investere 11 milliarder kroner. Det ville blitt det største investeringsprosjektet på land noen sinne.

Når dette prosjektet ikke blir lønnsomt, er det fordi prisen på strøm i Norge er så lav. Vi har større tilgang på billig kraft enn de fleste andre land. Politikerne vil ha lave strømpriser, ikke bare fordi folk vil ha det. Rimelig energi er et konkurransefortrinn for industrien. Det kommer godt med i et land der prisen på arbeidskraft er høy.

Hvis politikerne ville sikret seg en raskere utbygging av fornybar energi, burde de sørget for en høyere strømpris. Det kunne de gjort ved å legge noen noe øre mer per kilowatt time knyttet til ordningen de grønne sertifikatene. Denne ordningen hadde en trang fødsel, men til slutt samlet de rødgrønne seg om å lage et felles sertifikatmarked med svenskene.

Ola Borten Moe, som var olje- og energiminister under de rødgrønn, var raskt ute med å kritisere Statkraft. Det var ikke snev av selvkritikk i det han sa. Det virker unektelig som om de grønne sertifikatene viser seg å være et for spinkelt virkemiddel for å oppnå målene om sterkere satsing for fornybar energi. Lina Hofstad Helleland hang seg på med beskjeden om at «styret må gå hvis de ikke har gode svar». Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen og andre med ham, sa det kunne bli aktuelt å be Statkraft betale tilbake de fleste av de 10 milliardene de fikk tilført i ny egenkapital i fjor, blant annet begrunnet med den aktuelle vindkraftutbyggingen.

Bedre forklaring

Næringsminister Monica Mæland har bedt styret om en forklaring. Olav Fjell har sendt henne et to sider notat. Det har hun bryskt avvist. Hun vil han en grundigere begrunnelse en som så. Ikke minst vil hun ha en grundig forklaring på hvordan det som var lønnsomt i fjor da de fikk tilført milliarder i ny egenkapital, nå framstår som ulønnsomt.

Dette er en viktig prosjekt for Trøndelag. Det vil en merke i valgkampen. Spørsmålet er om politikerne er i stand til komme opp med løsninger. Å gi styret sparken løser ikke problemet. Regjeringen finner ikke styre som vil forplikte seg til å gjennomføre en investering som styret alt har sagt nei til. Vi kan forutsette at administrerende direktør, Christian Rynning-Tønnesen, er at samme oppfatning som styret.

Dersom rammebetingelsen blir endret, vil regnearkene i Statkraft vise et annet resultat. Det er ingen ting styret i Statkraft heller vil enn å gjennomføre de prosjektet som de har brukt millioner på å utrede.

Tror på lønnsomhet

Statkraft er ikke alene om vindkraftprosjektet i Fosen og Snillfjord. De har Nord Trøndelag Elektrisitetsverk, Fosen Vind, Agder energi og Trønder energi med på laget. De mener fortsatt at prosjektet er lønnsomt. Dagens Næringsliv skriver i dag at en stor internasjonal finansiell aktør har planer om å overta Statskrafts vindkraftprosjekt. De må tydeligvis mene der et lønnsomt.

Det er det den som skal leve med beslutningen på egen bunnlinje som må avgjøre hva som er bedriftsøkonomisk lønnsomt

Når andre synes å være rede til å ta over prosjektet, stilles Statkraft i et noe underlig lys. Det er forståelig at staten som eier vil ha en utførlig begrunnelse.

Vi har en regjering som er opptatt av å legge til rette for private aktører. Det kan være de synes det er en god ide at Statkraft sette seg på sidelinjen og lar andre ta risiko, og med risiko følger muligheter for god inntjening på sikt.

Dette prosjektet er også avhengig av Statnett. De skal bygge et nett som kan frakte strømmen fra Fosen og Snillfjord sørover. Skal deres investering bli lønnsomt, må utbyggingen minst utgjøre 1000 mega watt. Det betyr en utbygging både i Fosen og Snillfjord.

Lite tyder på at politikerne vil nøye seg med å ta vedtaket i Statkrafts styre til etterretning. Det hjelper ikke å snakke om at noe «bør være lønnsomt». Det er det den som skal leve med beslutningen på egen bunnlinje som må avgjøre hva som er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Politikerne er ivrige på å snakke om sterkere satsing på fornybar energi. Det er de, ikke Statkraft, som  har ballen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *