Vil bremse oljepengebruken

Siv Jensen får enda et råd som hun ikke ønsker seg fra økonomiske eksperter. Regjeringens eget utvalg mener bremsene må settes på når det gjelder bruk av oljepenger. Erna Solberg kommer til å sette mye inn på at Siv Jensen dropper eget partiprogram i enda en sak.

Da Siv Jensen ba et utvalg under ledelse av professor Øystein Thøgersen utrede om det var rom for å øke bruken av oljepenger i økonomien, hadde hun håpet på et rungende «ja».

Frp har i årevis snakket om at «vi har penger nok», det gjelder bare å bruke flere oljemilliarder på en måte som skaper vekst og legger grunnlaget for solid verdiskaping. Når regjeringen Solberg har lagt opp til økt bruk av oljemilliarder, har den forsvart det med at de bruker milliardene på en bedre måte enn de rødgrønne.

Utvalget som leverer sin innstilling i dag, penser seg ikke inn på dette sporet. De er opptatt av den totale bruken og konkluderer med at opptrappingen i bruken av oljepenger ikke kan fortsette.

Jo raskere bruken av oljeinntekter øker de neste årene, dess raskere og kraftigere kommer behovet for innstramning, mener utvalget. Utvalget skriver at det vil det føre til smertefulle innstramminger i en usikker framtid, hvis den sittende og framtidige regjeringer fortsetter i samme spor.

Derfor gjelder det å begrense bruken slik at milliardene rekker lenger.

– Vi går inn for å strekke bruken av oljepenger utover i tid, sier utvalgets leder Øystein Thøgersen, til Aftenposten.

Redusert skatt

Både i 2014- og 2015-budsjettet økte bruken av oljepenger med 22 milliarder kroner. Regjeringen måtte øke bruken såpass for blant annet å finansiere reduksjonen i formueskatten. Det er ikke utvalgets jobb å legge fram statsbudsjettet for neste år, men det går temmelig konkret til verks framfor kun å snakke i generelle og prinsipielle vendinger. Utvalget skriver at 5-8 milliarder kan være en fornuftig opptrapping.

Utvalget går ikke inn for å endre handlingsregelen for bruk av oljepenger, der kjernen er å ikke bruke mer enn 4 prosent av fondets kapital årlig over tid. Utvalget gir altså ikke støtte til sentralbanksjef Øystein Olsen som har tatt til orde for at handlingsregelen bør settes ned til tre prosent. Utvalget mener vi må regne med en klart lavere avkastning enn fire prosent de nærmeste 10-15 årene. Dette skjer samtidig som oljeaktiviteten ventes å bli betydelig redusert.

Redusert skatt betyr redusert offentlig aktivitet og lavere velferdsytelser. Regjeringen kan late som om det ikke er slik og pøse på med noen ekstra oljemilliarder. Det vil snart straffe seg, mener ekspertene

Utvalget mener stabilitet og forutsigbarhet er helt avgjørende for en god økonomisk utvikling. Derfor er det viktig å ikke bruke for mange oljemilliarder nå hvor vi bare så vidt har merket konsekvensene av eldrebølgen. Det må holdes igjen, hvis ikke må skattene økes eller velferdsordningene for befolkningen bli merkbart dårligere.

Sandbergs dårlige dag

Nestleder Per Sandberg har tidligere uttalt at han var temmelig sikker på at utvalget ville konkludere med at det var rom for hente flere oljemilliarder inn i økonomien nå. Han får en dårlig dag. Dette utvalget vil trolig bidra til at Frp må tone ned retorikken sin om økt oljepengebruk. Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre vil ventelig si seg enig med det meste av det utvalget konkluderer med.

Utvalget bidrar sannsynligvis til at den politiske debatten i større grad vil handle om hva vi skal bruke penger på, ikke hvor mye oljepenger vi kan bruke. Vi er nok tilbake til hva det handler om i de fleste land, til de fleste tider: Et høyt offentlig forbruk, enten det skjer i form av investeringer eller gode velferdsordninger, må finansieres av skattebetalerne. Redusert skatt betyr redusert offentlig aktivitet og lavere velferdsytelser. Regjeringen kan late som om det ikke er slik, og pøse på med noen ekstra oljemilliarder. Det vil snart straffe seg, mener ekspertene som leverer sin innstilling i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *