Ytringsfrihetens riddere

Per Sandberg er i det rause hjørnet og roser Hadia Tajik for å stå opp for ytringsfriheten selv når det svir. Men det er bortimot fri diktning å hevde at Tajik og Jonas Gahr Støre ikke er på samme linje. De er enige alle tre, ingen av dem vil endre lov eller straffepraksis.

Frps nestleder sukket i sommer over at den selvpålagte børen han må bære, å refse også sine egne og bli upopulær når de beveger seg for langt bort fra partiets program. Men etter noen uker med ferie, viser også Per Sandberg at han kan være raus, ikke bare mot sine egne, også mot sine politiske motstandere. Han synes Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, fortjener ros fordi hun er kritisk til å forby utsagn som hyller terror.

– Hadia Tajik fortjener ubetinget skryt for å være så klar i spørsmålet om ytringsfrihet som hun her er. Arbeiderpartiet har mildt sagt en brokete fortid i spørsmål om ytringsfrihet. Dersom det Hadia nå sier, har støtte i partiet, er det en meget gledelig utvikling, sier Sandberg til Aftenposten.

Bakgrunnen er at Tajik i forrige uke sa til avisen at hun er dypt kritisk til å forby utsagn som hyller terror. Hun tror det er lettere å bekjempe ekstreme holdninger dersom de er synlige, og mener det vil virke mot sin hensikt å forby slike utsagn.

Lederen av Stortingets justiskomite presiserer imidlertid at ytringsfrihetens grense går ved oppfordringer til eller trusler om vold.

Fri diktning

At dette skulle representere en ny linje i partiet, er bortimot fri diktning. Sandberg mener Arbeiderpartiet har vist ustøhet i spørsmål om ytringsfrihet i en årrekke. Han viser blant annet til Aps partileder Jonas Gahr Støres uttalelse til Dagens Næringsliv i januar i år om at har ikke vil si det er viktig å stå opp for retten til å drive blasfemi. Det kunne nok også Tajik sagt i den settingen Støre uttalte det i.

Hvis Sandberg skal forsøke å slå inn en kile mellom Støre og Tajik når det gjelder syn på ytringsfrihetens grenser, må han komme opp med noe mer enn en tolkning av en løsrevet setning.

I store partier som Ap og Frp sies det litt av hvert som ikke holder mål i forhold til en prinsipiell avveining mellom ytringsfriheten og nødvendigheten av å bekjempe hatefulle holdninger. Politikerne snakker alt for ofte om noe som bør forbys eller reguleres ved lov. Støre og Tajik stiller seg bak det lovverket vi har. Det gjør også Per Sandberg. Da bli det opp til domstolen å trekke grensene for hva som skal rammes av straffeforbundet om å oppfordre til hat og vold og oppfordringer til terror.

Spar oss. Det er ikke forbudt for politimenn å surre på Facebook. De har også ytringsfrihet og plikter ikke på spørre arbeidsgiver om hva de kan mene offentlig

Islamisten Ubaydullah Hussain ble i Borgarting lagmannsrett frifunnet for å ha oppfordret til terror. Retten opprettholder samtidig dommen for trusler mot to journalister og en forsker. Hussein ble tiltalt for offentlig å ha oppfordret til drap, med den hensikt å skape alvorlig frykt i befolkningen. Retten kom imidlertid til at hans utsagt lå innenfor ytringsfrihetens grenser og at det ikke hadde karakter av direkte oppfordring til noen om å handle.

Krekas trusler

Mulla Krekar er dømt for trusler. Han ble fengslet etter han kom ut fordi han fortsatte å framsette truende utsagn.

Vi har at lovverk som gjør at vi kan sette en stopper for ekstreme utsagn rettet mot enkeltmennesker og grupper. Forkvaklede og hatefulle holdninger må bekjempes med ord, ikke straffeparagrafer

Sandberg har dessuten en jobb å gjøre med bedre skolering i egne rekke når det gjelder forståelsen av hva ytringsfriheten innebærer. Etter Hadia Tajik uttalelser i Aftenposten publiserte politimann Stein-Robin Kleven Bergh (53), som også er styremedlem i Eidskog Frp, en kommentar på Facebook der han spurte om Tajik var tilhenger av Anders Behring Breivik. Det er et tålelig spørsmål. Det er så på siden at VG kunne spart seg å publisere det.

Kleven Berghs uttalelse skal nå vurderes av det lokale ansettelsesrådet i Hedemark politidistrikt. Spar oss. Det er ikke forbudt for politimenn å surre på Facebook i fritiden om saker som ikke har noe med jobben å gjøre. De har også ytringsfrihet og plikter ikke på å spørre arbeidsgiver om hva de kan mene offentlig. Den slags uttalelser slår bare tilbake på ham selv. Nå får han indirekte høre fra Per Sandberg hvor langt ute på jordet han er. Sandberg roser Tajik, mens Kleven Berg lurer på om hun er blitt «Breivik-fan».

Følges ikke opp

– Jeg ser ingen grunn til å ta avstand fra Bergh, og dette blir ikke fulgt opp i partiet. Bergh ytrer seg ut fra demokratiske spilleregler, sier Sandberg til VG. Det er en klok strategi.

– Når det gjelder ytringsfrihet er grensen min svært høy. Ytring og mening er to av de sterkeste elementene vi har i et demokrati. Uansett funksjon må du få lov til å ytre hva du mener. Nettrollene sprekker først når de presses fram i lyset, fortsetter Sandberg. Det er som om Hadia Tajik ordrett kunne sagt det selv. Støre også.

Verken Frp eller arbeidsgiver bør bruke til på Bergh. Det ble reist en personalsak mot ham for noen år siden da han kalte Jens Stoltenberg et «krapyl» og anklaget ham for å spre løgner om Frp på sosiale medier. Det lokale ansettelsesrådet ville avskjedige ham, men den sentrale ledelsen forsto raskt at dette ikke var et godt nok grunnlag for å sparke en politimann på.

Det er heller ikke grunnlag for å gi ham sparken for det han har skrevet på Facebook denne gangen

Tajik sier til VG at hun er enig med Sandberg om at folk «ikke bør ikke puttes i fengsel, verken for å hylle terror eller for å stille spørsmål til meg om jeg støtter mannen som drepte 69 av mine partifeller og åtte mennesker i regjeringskvartalet i 2011», men hun vil ikke ta stilling til hva arbeidsgiveren bør gjøre med Kleven Berg.

Det kunne hun gjort ved å si at det er viktig at vi også står vakt om ytringsfriheten til ansatte i offentlig sektor. Det er det faktisk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *