Dropp Russland-sanksjoner

Norge bør styrke samarbeidet med Russland, forhandle fram løsninger framfor å kjøre en boikott- og sanksjonslinje som gir magre resultater og skaffer Norge problemer, blant annet med å kontrollere flyktningstrømmen til Finnmark.

Christian Tybring- Gjedde, Frps medlem i Stortingets utenrikskomité, var praktisk talt den eneste toneangivende politikeren som advarte mot sanksjoner mot Russland på grunn av at de la Krim under seg. Et massivt flertall av befolkningen her er russere, og de ønsket heller å høre til Russland enn å bli styrt av den nye regjeringen i Ukraina som de hadde null tillit til. Russland brukte rå makt, og protester var på sin plass.

Men USA og NATO ville bruke sterkere krutt en det. Beskjeden til Russland var at i den grad de blandet seg inn i Krim og Øst-Ukraina, ville de bli møtt med straffetiltak. Dette brydde Vladimir Putin seg fint lite om, eller rettere sagt, han benyttet presset fra de vestlige landene til å styrke sin egen stilling. Sanksjonene har svidd, men Russland har slått friskt tilbake blant annet med handelsboikott. EU-landene har tapt flerfoldige milliarder på boikott og sanksjons-linjen. Vladimir Putin virker upåvirket. Det viser engasjementet i Syria. Han gjør som han vil og spør ikke USA. Nå er det Russland som styrer utviklingen i Syria. USA er praktisk talt feid av banen.

I EU er det en voksende motstand mot boikott og sanksjonslinjen. Det gir store inntektstap å kjøle ned handel og samarbeid med Russland. Men flertallet holder fast på en hard linje og tror Putin etter hvert må bøye av som følge av at Russlands økonomi svekket sterkt av sanksjonene fra EU.

Nabo til supermakt

Christian Tybring Gjeddes poeng var at Norges utgangspunkt må være at vi er nabo til en supermakt.

-Norge er et lite land i et hav av sterke nasjoner. Norge må ikke ta på seg en rolle vi ikke kan håndtere, sier han til Klassekampen i dag.

Bakgrunnen er at Russland legger opp til å skape problemer for Norge ved å legge til rette for en strøm av flytninger over grensen i Finnmark. Det har så langt kommet 35 asylsøkere fra Russland til Finland, mens det er kommet 1600 over grensen til Norge. Tybring- Gjedde mener dette er et svar fra russerne på den sanksjonslinjen Norge har lagt seg på. Russland utviser flyktninger som har opphold i landet før de drar over grensen. Da kan ikke Norge returnere dem.

Krim er blitt en del av Russland. Og det er et så stort innslag av russere i Ukraina og landet ligger så pass strategisk plassert, at Russland vil bruke temmelig tøffe virkemidler for å hundre at Ukraina blir en del av NATO. Slik er det og slik vil det fortsatt være.

Tybring-Gjedde mener Norge snarest mulig bør droppe sanksjonene mot Russland og starte en dialog for å få kontroll med flyktningestrømmen.

«Vi må bare innse at vi ikke har samme interesse i denne situasjonen som USA og EU. Situasjonen på grensa nå viser at vi trenger å normalisere forholdet til Russland, sier Tybring-Gjedde.

Støre vil ha dialog

Jonas Gahr Støre følger opp med å hevde at regjeringen har påført naboforholdet til Russland unødig skade. Han vil myke opp fronten i nord og mener det dårlige forholdet til Russland gjøre det vanskeligere å kontrollere asylpasseringen fra Russland. Støre mener regjeringen må bruke mer tid og energi på å ivareta et godt naboforhold til Russland.

– Mitt inntrykk er at regjeringen har lagt mindre vekt på det, sier Støre til Klassekampen.

Støre bør være mer presis, hvis ikke fremstår dette kun som synsing og del av det politiske spillet. Russland er ikke interessert i prat. De vil se at Norge velger en annen kurs. Derfor bør Støre være konkret. Vil han at Norge skal lempe på noen sanksjoner eller vil han ikke? Skal Norge spørre USA om lov eller ikke?

Norge bør gå i bresjen for at EU lemper på sanksjonene mot Russland og at NATO tar skritt for å bedre, ikke forverre forholdet. Ingen er tjent med at dagens sanksjonslinje fortsetter. EU har ikke råd til det, og det har heller ikke Russland.

Vesten må akseptere at Russland vil gå sin egen vei. De oppfører seg som USA har gjort i årtier. De er villige til å bruke makt for å ivareta sine egne interesser. Slik opptrer også USA.

Børge Brende bør slutte med å løpe rundt som en som har fått i oppdrag på oppdra Vladimir Putin. Han lar seg ikke oppdra med trusler og sanksjoner. Norge må heller satse på dialog med Russland. Utgangspunktet for en dialog må være at vi aksepterer at Russland ikke ønsker på bli som EU-landene. De synes ikke den friheten og det demokratiet EU snakker om, er noe å hige etter. De ser på Europa som et kontinent i forfall og ønsker å bygge sitt eget samfunn på andre verdier enn det som preger Vesten.

Fiendebilder

For tiden produseres det fiendebilder av Russland som det er grunn til å stille spørsmål ved. Putin er en udemokratisk, autoritær leder med store maktambisjoner, men han har ikke planer om å true vestlige land. Krim er han ferdig med. De er blitt en del av Russland. Og det er et så stort innslag av russere i Ukraina og Ukraina ligger så pass strategisk plassert, at Russland vil bruke temmelig tøffe virkemidler for å hundre at Ukraina blir en del av NATO. Slik er det, og slik vil det fortsatt være.

Utfordringen framover er å få i gang dialogen med Russland igjen og bygge ned sanksjonene, ikke på grunn av at det kommer for mange asylsøkere til Norge, men fordi Vesten og Russland er tjent med det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *