Gjennomtenkte mottiltak

Vondt kan bli til verre om terroren i Paris møtes med mottiltak som ikke er forankret i en realistisk strategi for å vinne den krigen Francois Hollande snakker om.

Ulike aktører er i full gang med å utnytte terrorangrepet i Paris til å fremme sitt eget syn og sine egne interesser. Frps Ulf Leirsteins krav om at politiet må fortsette må bære våpen, er et særnorsk eksempel. PST har ikke konkludert med at trusselen om terrorisme i Norge har økt. Leirstein er for at politiet skal bære våpen. Derfor bruker han terrorangrepet som et argument før han vet om det er grunnlag for det.

I Polen har ikke regjeringen gitt opp motstanden mot at EU skal pålegge alle medlemslandene å ta imot flytninger. Polakkene argumenterte umiddelbart med at terroren i Paris bør få EU til å slå inn på en annen linje. Kravet er at hvert enkelt land suverent må få avgjøre om de skal ta i mot flyktninger, og i tilfellet hvilke.

Hvis det skulle vise seg at terroristene i Paris er flyktninger som er kommet seg inn i EU de siste månedene, vil dette øke temperaturen i flyktningdebatten ytterligere. Men det er ingen grunn til å intensivere denne debatten nå. Vi må gi oss tid til å fa klarlagt motivene for terroraksjonen og hvem terroristene var.

Leirstein mot muslimer

Muslimske organisasjoner i en rekke land har tatt skarp avstand fra terroraksjonen. En skulle da tro at det ikke er grunnlag for å knytte islam til aksjonen. Men Frps justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, vil fiske i opprørt vann:

– Islam har mye å svare for. Det er i disse miljøene terror blir avlet fram. Når en daglig har folk som sprenger seg i lufta i islams navn, bør noen stille spørsmål med denne religionen, sier han til Klassekampen.

Her legger Leirstein av gårde på en blindvei. Det fører ikke frem om vi i Norge skal diskutere islam med utgangspunkt i terrorhandlinger.  Det finnes nok noen ekstremister i Norge også. Men skal vi diskutere islam, må en ta et helt annet utgangspunkt. Leirstein kan gjerne stille spørsmålet med om islam er forenelig med de verdiene Frp står for. Ifølge Kjell Magne Bondevik representerer Frp et menneskesyn som heller ikke lar seg forene med kristen tro. Bondevik er på tynn is. Men det er verd å ta debatten. Det finnes trekk ved islam som er meget problematiske i forhold til vestlige verdier.

Massive militære angrep kan bidra til fred, men da må det legges en troverdig plan for hvordan området skal bli stabilisert. Ellers kan vondt gjøres verre   

Det vil vet, er at IS står bak terroren i Paris. IS har sine støttespillere i de fleste land i Europa, ikke minst i Frankrike. Flere forsteder til Paris preges av tusenvis av arbeidsløse ungdommer med muslimsk bakgrunn. Noen av disse miljøene er rene utklekkingsanstalter for radikale jihadister. Enkelte av de unge herfra ender opp som selvmordsbombere. Men de fleste av får ikke utrettet noe om de ikke få hjelp utenfra.

Krigserklæring

Alt tyder på at terroren fredag kveld er planlagt i Syria. Hollande svarte på terroren ved å si at den var en krigserklæring mot Frankrike. Det gikk ikke mer enn et døgn før franskmennene gjengjelde terrorangrepet ved å bombe Raqqa i Syria som er en av de viktigste byene IS kontrollerer. Holland fant det nødvendig for å vise befolkningen at han er rede til å forsvare landets innbyggere. Det var viktig for ham å handle raskt for å hindre at høyresiden med Marie Le Pen i spissen kunne beskylde regjeringen for tafatthet og sendrektighet.

Terroren i Paris vil føre til at Nato vil vurdere om krigen mot IS skal trappes opp. David Cameron tar til orde for dette i dag. Det vil bli vurdert om det skal settes inn bakkestyrker både i Irak og Syria for å knekke IS. Her er det viktig å koordinerer innsatsen med Russland. Hvis Nato og Russland blir enige om hva som må gjøres for å knekke IS, vil man nok klare det. Men prisen kan bli for høy. Vi har hatt for mange eksempler på at massiv militær maktbruk ikke løser problemene.

Det meldes om at det er framgang i dialogen mellom Iran og Saudia Arabia. Det er viktig at situasjonen mellim de ulike landene i regionen stabiliseres. Massive militære angrep kan muligens bidra til fred, men da må det legges en troverdig plan for hvordan området skal stabiliseres. Ellers kan vondt gjøres verre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *