Grønn tvang

Det nye byrådet i Oslo vil bruke avgifter, hindringer, pålegg og tvang for å gjøre Oslo til en grønnere by. Det er verd et forsøk dersom vi skreller av det som virker mer som symbolpolitikk enn realiteter.

De som spiser i kommunens kantiner tåler kjøttfrie mandager. De går neppe hjem på tom mage. De fleste vil sannsynligvis erfare at det er mye godt en kan spise uten kjøtt. Slik sett kan tiltaket bidra til at vi spiser mindre kjøtt også hjemme fordi man får sansen for og smaken på vegetarmat.

Det er noe formynderisk over forestillingen om at politikeren skal bestemme hva vi skal spise. En ting er å drive politikk via avgifter, altså å avgiftsbelegge det vi ikke bør spise og redusere avgiftene på sunn mat. Noe annet er det å frata folk kjøttmåltider en dag i uka.  Men her velger altså det nye byrådet å gå ett skritt lenger enn det politikerne vanligvis gjør, fordi de vil markere et skifte av fokus. Oslo skal bli en grønnere by. Oslos innbyggere får ikke lov å fortsette som i dag. De må gjøre endinger på en rekke områder for å få ned klimautslippene. Oslo skal bli en grønn foregangsby. Da nytter det ikke bare med prat. Det må tøff handling og upopulære tiltak til.

Kjøtt som symbolpolitikk

Å droppe kjøtt på mandager er symbolpolitikk for byrådet. De vet at hva som serveres i de kommunale kantinene på mandager monner lite i den det store klimaregnskapet. Skal vi få redusert kjøttforbruket her til lands, er det Stortinget som må treffe tiltak. Det er det så langt ikke politisk flertall for.

Oslo sentrum skal stenges for biltrafikk innen 2019. Om det gir de klimagevinster en er ute etter, er uklart. Hvis et slikt forbud blir for omfattende, vil mange butikker gi opp og flytte til kjøpesentre utenfor sentrum som baserer seg på at folk bruker bilen. Det er lurt at byrådet går skrittvis fram og gjør erfaringer. De kan begynne med å stenge flere gater i sentrum for biler og avvikle en del parkeringsplasser. Det er dessuten 1000 fastboende i Oslo sentrum og mange av dem har bil.

Antallet elektriske biler øker og den samlede bilparken forurenser stadig mindre. Derfor er det ikke sikkert bilfritt Oslo sentrum vil gi de miljøgevinster som en i dag ser for seg.

Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen må finne et kompromiss. Det tar seg ikke ut at Ap sentralt overkjører det nye byrådet fullstendig

Det nye byrådet vil satse stort på utbygging av sykkelveier. Etter hvert vil også elektriske sykler synke i pris. Alt tyder på at flere vil bruke sykkel oftere i Oslo.

Det skal bli dyrere å bruke bil, flere bomstasjoner og økte bomavgifter. Når det også blir vanskeligere å finne parkeringsplass, vil det føre til at det blir færre biler i sentrum. Blir avgiftene svært høye og reduksjonen i antallet parkeringsplasser omfattende, vil bilbruken regulere seg selv. Det er ikke sikkert en trenger å stresse med å stenge hele sentrum for biler.

Økt kapasitet på E18

Det store stridsspørsmålet er om E18 skal bygges ut. Det nye byrådet vil ikke være med på en utbygging dersom det fører til at kapasiteten på veien inn til Oslo øker. Den såkalte Oslopakke 3 er vedtatt. Oslo kommune vil ikke kunne reversere beslutningen om at det skal bygges et nytt kollektivfelt på E18 fra Asker til Oslo. Det vil føre til at flere biler kan bruke de andre kjørefeltene, sier Vegvesenet. De mener det trengs en kapasitetsøkning fordi befolkningen i området øker og flere vil inn til Oslo.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Ap står fast på Oslopakke 3. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sier hele Akershus og landet for øvrig har nytte av at E18 bygges ut og at et flertall i Oslo kommune ikke kan stoppe dette.

Stortinget har det overordnede ansvaret for hovedveinettet inn og ut av hovedstaden. Oslo kommune har ansvaret for hvor mange biler en vil slippe inn i byen og inn i sentrum. Her burde det ligger an til et kompromiss.

Miljøpartiet De Grønne har fått med seg Ap på å kreve at kapasiteten på E18 ikke skal økes. Det rekker et stykke på veien. Men Raymond Johansen vet at det blir ikke slik som byrådet vi ha det.  Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen må finne et kompromiss. Det tar seg ikke ut at Ap sentralt overkjører det nye byrådet fullstendig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *