Hareide i nesten-knockout

Hvis KrF vil skrote samarbeidsavtalen med regjeringen, har de en gylden anledning nå. Mest sannsynlig nøyer Knut Arild Hareide seg med å anklage Erna Solberg for avtalebrudd og la samarbeidet fortsette sin skjeve gang en stund til.

Etter at KrF fikk gjennomslag for at bistanden neste år ikke skal kuttes med mer enn 1,8 milliarder kroner, det er 2,5 milliarder mindre enn regjeringen foreslo, pustet KrF lettet ut. Det var til å leve med tross alt, ikke minst fordi bistanden som kanaliseres gjennom de frivillige organisasjonene ikke ble berørt. Så kom sjokket som Dagens Næringsliv skriver om i dag. Uten at KrF er blitt informert, har regjeringen bestemt seg for å bruke 1,1 milliarder kroner av inneværende bistandsbudsjett for å dekke økte asylkostnader innenfor Norges grenser. Regjeringen varslet Norad om denne omprioriteringen allerede i oktober.

– Vi har en avtale om budsjett, så kommer regjeringen og hindrer iverksettelsen av avtalen, nesten et kvartal før året er omme. Dette skjer uten av vi blir informert eller konsulert. De holder igjen utbetalinger og aktivitet. Det vi brukte vår innflytelse til å oppnå da, har vi fått tilbake som knockout to ganger styrken av det vi la inn som bistandsøkning, sier Hareide.

Det beste Erna Solberg kan gjøre, er å ta selvkritikk på at hun ikke informerte KrF. Da viser hun vilje til å holde dialogen i gang. Hvis ikke blir resultatet at hun skyver KrF noe lenger fra seg

KrF fikk gjennomslag for å øke bistandsbudsjettet i fjor. Det burde tilsi at KrF i det minte blir tatt med i drøftinger om det skal gjøres endringer på de områdene som er viktigst for KrF.

– Vi inngikk en avtale med regjeringen ifjor. Uten at vi blir informert skyter de den ned, sier Hareide. Han mener det har skjedd et avtalebrudd. Reaksjonene er kraftige internt i KrF.

Ingen selvkritikk

Statsminister Erna Solberg sier til NRK Politisk kvarter at det er nødvendig å kutte noen steder i årets budsjett for å finne dekning for de økte kostnadene knyttet til den store tilstrømningen av flyktninger. Hun tar ingen selvkritikk på at KrF ikke er informert.

Knut Arild Hareide har god grunn til å kritisere Erna Solberg. KrF og Venstre har en samarbeidsavtale med regjeringen. Dersom den skal ha noe som helst mening, må det bety at de må drøfte saker som er av vesentlig betydning for et eller flere av partiene. I dette tilfellet har Erna Solberg og Siv Jensen nullet ut det som ble resultatet av budsjettforhandlingene i fjor uten å snakke med KrF.

Gruppemøte i fyr

«Gruppemøtet sto i fyr da dette ble oppdaget», sier Hareide som ikke legger skjul på at han føler seg lurt. Erna Solberg hadde neppe forventet at Hareide hadde reagert som sterkt som han gjør, men reaksjoner fra KrF hadde hun selvsagt regnet med. Det er de forventede negative reaksjonene fra KrF som må være grunnen til at hun ikke informerte KrF. Hun fryktet det kunne blitt enda vanskeligere å bli enige om årets budsjett dersom kuttet i bistanden utenfor Norges grenser hadde blitt kjent.

Denne saken viser at de nå knirker alvorlig i samarbeidet mellom regjeringen og KrF. Hvis KrF ønsker å skrote samarbeidsavtalen med regjeringen, har de en gylden anledning nå. KrF kan si at de fortsatt vil utgjøre regjeringens parlamentariske grunnlag og søke å komme til enighet også om budsjettet for 2017. Det må da skje på fritt grunnlag og ikke ut fra en samarbeidsavtale som langt på vei er tømt for innhold. Dette vil være et varsel til Erna Solberg om at KrFs grense er nådd.

Mest sannsynlig vil KrF også sluke denne kamelen. Det er ikke mye de får gjort med saken. Det spørs om Erna Solberg er interessert i å forhandle med KrF for deretter å gi en ny instruks til Norad om å bruke mer penger enn de nå legger opp til.

Samarbeidet mellom KrF og regjeringen vil gå sin skjeve gang. Det beste Erna Solberg kan gjøre, er å ta selvkritikk på at hun ikke informerte KrF. Da viser hun vilje til å holde dialogen i gang. Hvis ikke blir resultatet at hun skyver KrF noe lenger fra seg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *