Innskjerping mot flyktningene

Det kan da ikke være meningen at vi skal bruke milliarder på å integrere flyktninger hvis de skal sendes ut av landet igjen innen fem år? Flyktningkrisen krever at partiene tenker nytt og konsekvent om den situasjonen vi har havnet i.

Norske myndigheter takler flyktningkrisen rimelig godt. Politi og mottakssenter gjør en storartet innsats. Det er ikke grunnlag for å kritisere av myndighetene ikke gjør nok eller at nye flyktningmottak ikke holder god nok standard. Det er et paradoks at de som jobber med mottak av flytninger, får Arbeidstilsynet på nakken for å blant annet å jobbe mer enn Arbeidsmiljøloven tillater. Vi er ikke skodd for denne slags kriser i Norge. Her forutsetter vi høyer standarder over hele linja. Sett med snevre tilsynsøyne er det bedre at ansatte stenger og lar flyktninger sove utenfor mottaket enn at loven brytes. Det kan ikke settes opp mot hverandre, vil tilsynet si. For de som er på jobb, er det slik det er eller har vært for tiden.

Kommune i knestående

Det er ikke godt å si hvordan vi hadde taklet det om Trelleborg hadde ligger i Norge. På 20 dager har 14 100 asylsøkere kommet til kommunen. Det kommer over 100 barn og unge hver dag. Det har bragt kommunen i knestående.

Når myndighetene mister kontrollen, bør det ikke overraske noen at motstanden mot innvandring øker. Sverigedemokratene kan bli Sveriges største parti i løpet av det kommende året.

Vi regner nå med at det i år og neste år kan komme 60 000 flyktninger til Norge. Aftenposten skriver i dag at det i alle fall må innarbeides 10 milliarder i budsjettet for neste år som følge av dens store tilstrømningen av flytninger. Frp skal være av den oppfatning at det meste av de økte kostnadene må hentes fra bistandsbudsjettet. Det vil KrF nekte å være med på. Venstre kan heller ikke gå med på det uten å tape troverdighet.

Alt henger sammen med alt i budsjettsammenheng. Venstre og KrF var i front i kampen for at Norge skulle ta imot 10 000 kvoteflyktninger fra Syria. I forslaget til statsbudsjett er bistanden til de fattigste alt kuttet med to milliarder på grunn av det høye antallet flytninger. Vi gir med den ene hånden til syriske flytninger og tar med den andre fra verdens fattigste andre stede på kloden.

Det vi bør bruke mer penger på er å hjelpe flytningene i nærområdene. Det vil føre til at færre sette livet på spill for å komme seg til Europa –  for en periode, hvis det er Norge de setter kursen mot.

Vi gir med den ene hånden til syriske flytninger og tar med den andre fra verdens fattigste andre stede på kloden.

Venstre og KrF ivrer for at vi skal føre en mer liberal innvandringspolitikk enn det regjeringen har lagt opp til. Innvandring koster. Det påligger derfor KrF og Venstre et stort ansvar for å foreslå kutt på 10 milliarder i det budsjettet regjeringen har lagt fram. Dette handler om de korte kostandene. De lange kostnadene knyttet til innvandring er betydelig høyere. Med dagens velferdsmodell viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at vi må regne med 450 milliarder i «livsløpkostnader» for 100 000 flytninger.

Underklasse

Det er ikke til å unngå at Norge etter hvert vil få en betydelig underklasse. I enkelte innvandrergrupper er 40 prosent arbeidsledige. I statsbudsjettet legger regjeringen opp til at det skal bli flere fattige. De foreslår å ta stønaden fra innvandrere som har kommet til Norge ved familiegjenforening.  Ved å ta fra de over 67 år som har bodd i Norge i kort tid, vil staten spare 40 millioner kroner.

I går kom meldingen om at regjeringen vil instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om at asylsøkere som får opphold i Norge, skal kunne sendes ut etter fem år om forholdene i hjemlandet bedrer seg.

– Hvis krigen i Syria tar slutt, eller forholdene i Irak bedrer seg, vil de måtte forberede seg på å reise tilbake igjen, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK. Dette skal også gjelder om asylsøkeren er blitt gjenforent med familien i Norge.

– Mennesker på flukt fra krig skal få en trygg havn, men det er ikke dermed sagt at man skal ha en ny trygg økonomisk tilværelse. Den trygge havnen skal gis så lenge det er behov for det, og det er det vi nå innfører, understreker han.

Midlertidig opphold

Dette er en ny praksis, men den er varslet i statsbudsjettet som ble lagt fram onsdag. Her heter det:

«FNs flyktningkonvensjon og utlendingsloven åpner for å kalle tilbake flyktningstatus og oppholdstillatelse dersom beskyttelsesbehovet faller bort og flyktningen trygt kan vende tilbake til hjemlandet. Så langt departementet kjenner til er imidlertid denne adgangen i konvensjonen ikke systematisk benyttet av andre europeiske land. Departementet vil gjøre endringer i regelverk/praksis for å sikre at utlendingsmyndighetene kan foreta en ny vurdering av beskyttelsesbehovet ved bedrede forhold i flyktningens hjemland».

Dette reiser en rekke spørsmål. Vi risikerer å bruke milliarder på rekrutteringstiltak som vil bli temmelig bortkastet om de skal ut av landet igjen.

I Danmark har noen tatt til orde at man får ta konsekvensen av dette, dersom det er midlertidig opphold en vil gi. Da dreier det seg om å gi opphold med en annen sikkerhet og kvalitet enn i en flyktningeleir i Libanon, men det er ikke snakk om integrering i det danske samfunnet.

Den innskjerping det nå legges opp til, vil på sikt bidra til å begrense strømmen av flytninger. Det er ikke like fristende å slå seg ned i et land som sier rett ut at en må ut etter fem år som i et land som tilbyr permanent oppholdstillatelse.

Utsending av barn til asylsøkere som har oppholdet seg ulovlig i Norge, har vært et stridsspørsmål i to år. Skal det kjøres reprise på denne striden igjen for flytningene fra Syria, eller er det meningen at de skal fraskrive seg retten til at det skal tas hensyn til barnas beste?

Regjeringen er opptatt av å få sendt ut flest mulig som ikke har lovlig opphold. Også det er det noen som er kritiske til. Merkelig. Når det er så sterkt press på mottakssentre fra mennesker som har et beskyttelsesbehov, er det nødvendig å få sendt ut av landet de som ikke har det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *